22. 6.
2021
A jsme novináři! Tentokrát oficiálně…

V souvislosti s úspěchem našeho studentského časopisu Gústav v nedávné soutěži Nejinspirativnější časopis roku 2020 nám byla udělena licence Odborového svazu novinářů a pracovníků médií České republiky. Kartičkou PRESS, tedy novinářskou akreditací, se tak mohou chlubit níže vyfocení redaktoři. Přeji jim, ale samozřejmě i zbytku redakce, velké úspěchy a krásné léto plné inspirace ke psaní článků! 

Eliška Punčochářová, šéfredaktor.

21. 6.
2021
Figury, emoce a obrazy

V rámci výtvarné výchovy jsme s třídami 4. A8, 3. A8, 2. A8, 1. B a 2. B navštívili výstavu maleb Davida Johna Lloyda v galerii Stage garden, kde studenti tvořili na téma vyjádření pocitů prostřednictvím těla.

21. 6.
2021
Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 18.6.2021 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé

Gabriela Repáková a Jana Tydlačková

2) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni
za pedagogické pracovníky

Mgr. Kateřina Halaštová a Mgr. Tomáš Tkadlec

 

Mgr. Petr Solanský, předseda volební komise

15. 6.
2021
Divadelní představení Hadrián z Římsů

Náš gymnaziální soubor si Vás dovoluje pozvat na představení Hadrián z Římsů, které jsme nacvičili koronavirové krizi navzdory. Pokud se tedy chcete s námi vydat do středověku ve verzi Václava Klimenta Klicpery, zveme Vás do amfiteátru Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě ve čtvrtek 24. 6. a v pátek 25. 6. 2021.

Při příznivém počasí (za deště se představení nekoná) hrajeme od 18:00 hodin. Lístky, které budou stát 50,- Kč, si můžete zarezervovat v našem rezervačním systému – prodávat budeme na místě.

8. 6.
2021
Máj, lásky čas

… plynule přechází do června :-). Výtvarné práce v rožnovském parku od autorů ze tříd 5. A8, 2. B a 3. A8.

8. 6.
2021
Slavnostní předání maturitního vysvědčení obrazem

8. 6.
2021
Vyhlášení voleb do Školské rady

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 12. července 2021. termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 18. června 2021 od 14,30 hod do 15,30 hod. Zletilí žáci  Číst dále →

2. 6.
2021
Spolupráce studentů, Domova pro seniory a Adry – poděkování

I v tomto nelehkém školním roce pokračovala spolupráce našich studentů a Domova pro seniory v rámci dobrovolnického klubu pod vedením paní Ludmily Obadalové z Adry. Osobní setkání byla bohužel nemožná, tak se studenti snažili seniory potěšit aspoň svými výtvory: přáníčky k vánocům, velikonocům, ke Dni matek, osobními dopisy a vlastnoručně upečeným cukrovím.

Všem studentům patří velký dík za jejich zapojení. Osobně přijde poděkování od seniorů předat paní Obadalová.

Setkání s paní Obadalovou proběhne tento čtvrtek 3. 6. 2021 v amfiteátru za školou v 10.00. Zváni jsou nejen studenti, kteří se zapojili, ale také ti, které zajímá další spolupráce nebo práce školního dobrovolnického klubu.

 

1. 6.
2021
GÚSTAV 44

Zdravím všechny věrné čtenáře!

I na konci roku vám přinášíme další číslo časopisu Gústav.

Přeji krásné počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor

28. 5.
2021
Průřez dějinami umění v živých obrazech

Jak se nejlépe seznámit s určitým uměleckým směrem? Jeho oživením! Třída 2. A8 zpracovávala renesanci, 3. A8, 1. B a 5. A8 19. století, 4. A8, 2. A a 2. B století dvacáté.

Renesance

(Pokračování textu…)

19. 5.
2021
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Všem přijatým uchazečům srdečně gratuluji! Rozhodnutí o přijetí je uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy dne 19. května 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a tudíž nebudou zasílána poštou. Své rozhodnutí nastoupit na zvolený obor potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout  Číst dále →

19. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce všechny třídy a to bez rotací. Stravování žáků všech tříd bude automaticky přihlášeno. V platnosti je opět stálý zářijový rozvrh hodin, vždy aktuálně upravený v bakalářích, vzhledem k průběhu maturitních zkoušek a k zařazování adaptačních prvků. Podmínkou účasti na prezenční výuce je testování a nepřítomnost příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Žáci budou testováni v pondělí v rámci 1. vyučovací hodiny. Testy se neprovádí u žáků: kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo  Číst dále →

14. 5.
2021
Krajské kolo fyzikální olympiády

Dne 19. dubna proběhlo distanční formou krajské kolo fyzikální olympiády.

5. místo v kategorii E – David Něnička  (4. A8)
3. místo v kategorii D – Monika Drexlerová (5. A8)

Všem našim řešitelům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů s fyzikou.

Kamila Trinkewitzová a Eva Zakopalová

13. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 17. 5. 2021

Od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 3. A8 a 4. A8 a třídy 1. A8 a 2. A8 se dočasně navrací k distanční výuce. Stravování žáků tříd bude automaticky přihlášeno i odhlášeno v závislosti na přítomnosti ve škole. I nadále probíhají skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Výuka ostatních tříd probíhá prozatím i nadále distančním způsobem. Pro všechny žáky přítomné ve škole platí hygienická a protiepidemická opatření. Všichni žáci nosí ve všech vnitřních prostorách školy respirátor, nebo chirurgickou roušku. Podmínkou účasti na prezenční  Číst dále →

13. 5.
2021
Krajské kolo Biologické olympiády

Prvního května se konalo krajské kolo Biologické olympiády. Barbora Šafferová z 1. A8, která reprezentovala naši školu v kategorii D, získala po skvělém výkonu první místo. Gratulujeme.

10. 5.
2021
KyberDĚTI v sítích

Série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro pedagogy i rodiče.

Zlínský kraj zve v červnu 2021 na šest vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost online výuky, internetu, online predátory, kyberšikanu. Vzdělávání se uskuteční v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Více informací nalezete zde:

https://www.zkola.cz/kyberdeti-v-sitich-serie-webinaru-o-kyberneticke-bezpecnosti-pro-pedagogy-i-rodice/ 

10. 5.
2021
Dodatek MŠMT k přijímacím zkouškám

Milí uchazeči, vážení rodiče.

Na základě opatření obecné povahy Ć.j.: MSMT -4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 bych vás ráda informovala o následujících skutečnostech:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na stejné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

RNDr. Alena Gallová

6. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 10. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 a na základě informací z tiskové konference vlády ze dne 6. 5. 2021 bude od 10. 5. 2021 obnovena prezenční výuka nižších tříd osmiletého gymnázia a to rotačním způsobem. Prezenční výuku zahájí třídy 1. A8 a 2. A8. Výuka tříd 3. A8 a 4. A8 bude i nadále probíhat distančním způsobem. Následující týden, tedy od 17. 5. 2021 bude výuka tříd 3. A8 a 4. A8 probíhat prezenčně a tříd 1. A8 a 2. A8 distančně. Stravování žáků těchto tříd bude  Číst dále →

29. 4.
2021
Situace z mezilidských vztahů

Co mohou vyjadřovat věci, které máme kolem sebe? Jaké vztahy mezi nimi mohou být? Jak prostřednictvím předmětů vyjádřit myšlenku? Kolik krásy a významu skrývají věci kolem nás? Odpovědí jsou výtvarné instalace studentů 2. A a 2. B.

28. 4.
2021
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

6. dubna 2021 proběhlo distanční formou krajské kolo olympiády v českém jazyce kategorie SŠ. Naši školu v ní reprezentovala Kateřina Fryšarová (3.B), která předvedla vynikající výkon, díky němuž obsadila 3. místo. Velice gratulujeme!

27. 4.
2021
Dialog – jeho možnosti a nemožnosti

Výtvarná díla studentů 5. A8 na téma dialog

26. 4.
2021
Matematický klokan proběhl on-line

Pátek 19. března 2021 byl zasvěcen všem zapáleným matematikům, kteří chtěli poměřit své schopnosti se svými vrstevníky v tradiční soutěži Matematický klokan. Na naší škole se mohou účastni klání všechny ročníky, takže se u nás soutěží ve čtyřech kategoriích (Benjamin, Kadet, Junior, Student). Ani letos se studenti rožnovského gymnázia nemají zač stydět, protože se svými výsledky dosáhli úspěchů nejen mezi spolužáky, ale také na okresní úrovni, o čemž se můžete přesvědčit v následující tabulce. Gratulujeme k úspěchům.  (Pokračování textu…)

24. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 21. 4. 2021 pořádala naše škola krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II. B, bohužel bez účasti studentů naší školy, kteří se do této fáze soutěže  neprobojovali přes kolo okresní. Z důvodu koronavirových opatření probíhala soutěž online v prostředí Teams, nicméně i přes tyto náročné podmínky jsme byli svědky výborných výkonů. Na pomyslných stupních vítězů se umístili:

1. místo: Tereza Hubáčková, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
2. místo: Amélie Jarošová, Gymnázium Uherský Brod
3. místo: Hana Píšťková, Gymnázium Uherské Hradiště

Tereze přejeme hodně štěstí v celostátním kole, kde bude reprezentovat náš kraj, a všem ostatním děkujeme za předvedené výkony.