15. 9.
2021
Aktuální rozvrh

Řešíme problém s webovými Bakaláři, aktuální rozvrhy a nástupy na oběd najdete zde:

15. 9.
2021
Adapťák 1. A a 1. B na Čartáku

Po několika měsících příprav, studia a konečného přijetí na gymnázium nás čekalo 1. září 2021 a první nový krok do neznáma – adaptační pobyt – na kterém jsme se tedy poprvé setkali již jako studenti 1. ročníku Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. Klasické a osvědčené místo pobytu, Čarták na Soláni, nás hned zrána přivítalo krásným sportovním prostředím s multifunkčním hřištěm, usměvavým milým personálem, voňavou kuchyní a programem plným seznamovacích her. Po ubytování mohla začít zábava, mezi nejúspěšnější akce zajisté patřily pišqorky, dopis do budoucnosti, kdo jsem a kdo mě pozná, pantomima historických dějin, seznamovací pošta, kamínkování, citáty slavných z našich těl,  Číst dále →

14. 9.
2021
Adaptační kurz 2021 – 1. A8

V pondělí  6. 9.  jsme odjeli na adaptační kurz do hotelu Čarták. Po 45 minutové cestě jsme konečně  dorazili. Po příjezdu bylo na nás se otestovat. Když jsme ukončili testování, tak nás paní učitelky rozřadily do pokojů. Hráli jsme různé hry, například: kroket , vybíjená a hoňku. Odpoledne jsme se vydali na výlet na vrchol Soláně a přečetli jsme si, jak vznikl název Soláň. Výlet byl skvělý, všichni měli dobrou náladu a krásně svítilo sluníčko. Paní učitelky nám po výletě dali na  chvilku odpočinek a dostali jsme svačinku. V šest hodin jsme měli večeři a šli jsme do pokoje. Recenze: Hotel   Číst dále →

26. 8.
2021
Provoz školy ve školním roce 2021 – 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 17. srpna 2021 Soubor doporučení pro školy a školská zařízení v školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID – 19.

Na jeho základě bychom Vás rádi informovali o stanovených hygienických a protiepidemických opatřeních.

Provoz školy ve školním roce 2021 – 2022 vzhledem ke COVID-19

2. 7.
2021
Projekt Čistá Bečva aneb třídní výlet

Jak vás stručně uvést do děje našeho neobyčejně výživného výletu, abych vás nevyčerpala tak, jak nasazené rychlé tempo panem Jurčákem vyčerpalo nás? Bylo 23. června a plán zněl vcelku jednoznačně. Autobusem se svézt do Velkých Karlovic, vypůjčit si koloběžky a na těch se následně dostat do Vsetína. Uvědomění faktu, že na koloběžkách pojedeme třicet kilometrů, při kterých nám slunce bude nelítostně vypalovat ramínka nátělníků a úpěnlivě pálit do obličeje, přišlo až po prvních pár kilometrech a dlouhé přestávce na Balatonu v Karolínce, kam jsme přijeli sníst nachystané jídlo na náš “balatonský piknik” a zchladit se ve vodě. Snad po vás nemohu chtít soucit nad našimi v horku topícími se těly, ale každý známe pocit svěžesti a dalo by se říct částečného znovuzrození, který nás pohltí hned při prvním ponoru pod hladinu. Na piknikových dekách se kupodivu u nikoho nenašla typická svačina ve formě řízku s kusem chleba. Nenaplnění českého stereotypu mě trochu zklamalo, ale uklidnila jsem se po tom, co si devadesát procent účastníků výpravy koupilo na osvěžení Kofolu. Po přestávce na nás čekala ještě dlouhá cesta, kterou jsme ujeli již zmíněným vysokým tempem našeho pana učitele a cestou nám zněl v uších hukot Vsetínské Bečvy, o které jsme se dozvěděli zajímavé informace.

Do cíle jsme všichni dorazili, aniž by nám chyběly končetiny. Z toho plyne, že výlet plný rozzářených úsměvů a všemožných zážitků byl více než úspěšný. A proto chceme poděkovat za skvělou organizaci a společnost panu učiteli Jurčákovi a panu učiteli Janíčkovi. Po celém roce distanční výuky bylo stmelení kolektivu formou akčního výletu opravdu potřeba.

Magdaléna Válková, videa Amálie Camfrlová


(Pokračování textu…)

1. 7.
2021
Sportovní den ve znamení volejbalu

Konec školního roku je na našem gymnáziu tradičně spojen se sportovními dny. I když situace nedovolila průběh všech klasických turnajů, sešli se v pátek 25.6. sportovci, aby alespoň poměřili síly ve volejbale! Družstvo minimálně se dvěma holkama (chlapci) sestavily téměř všechny třídy vyššího gymnázia a doplnili je i studenti 4A8. Ačkoli noční bouře vypadala, že zhatí letošní turnaj, v 7.OO ráno se již na hřišti začali scházet první sportovci a vzduchem létaly balóny! 7.30 zahájeno a rozjely se první zápasy! Studenti ochuzeni o veškeré soutěže v průběhu roku, si konečně užívali atmosféru a fanoušci dodávali zápasům skvělý náboj! Času na sehrání nebylo příliš,  Číst dále →

30. 6.
2021
Dopoledne se seniory

V pátek 25.6. jsme v rámci projektového dne a spolupráce Adry, Domova pro seniory v Rožnově s naší školou navštívili seniory na jejich krásné zahradě. Bylo to setkání po dlouhé době, protože složitá doba lockdownu umožnila pouze písemný kontakt ve formě dopisů, přáníček a malých pozorností.

Páteční dopoledne jsme strávili povídáním, smažením palačinek a také trochou hudby. Bylo to moc příjemné setkání a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.

Studenti 1.A8, 4.A8, 5.A8 a 1.A

29. 6.
2021
Výlet 2. A8

2. A8

Den před vysvědčením se naše třída 2. A8 vydala na Jurkovičovu rozhlednu. Počasí nám přálo a skvěle nás naladilo na nadcházející prázdniny. Na Karlově kopci bylo sice  poněkud rušno, to nás ale nedoradilo vystoupat na rozhlednu, odkud se nám naskytl krásný výhled na Rožnov a okolí. Cestou zpět jsme si zpříjemnili parný letní den osvěžující zmrzlinou nebo ledovou tříští. Jsme rádi, že nám třídní dopoledne vyšlo a náročný školní rok jsme mohli spolu takto zakončit.

29. 6.
2021
Exkurze do ZOO Lešná

Společná exkurze 3. A8 a 4. A8.

28. 6.
2021
Turnaj ve vybíjené

V pátek 25. 06. 2021 jsme uspořádali první ročník turnaje ve vybíjené pro nižší gymnázium. Jelikož byl školní rok bez soutěží, chtěli jsme žákům dopřát trochu soutěživosti a možnost poměřit síly s ostatními týmy. Po intenzivních poradách v jednotlivých třídách odevzdalo soupisku 5 týmů.

Hrálo se systémem každý s každým a to dvakrát 7 minut. Šance tedy byly otevřené a zápasy mnohdy velmi vyrovnané. Celé turnaj se nesl v duchu fair play a toho si velmi ceníme. Vítězným týmem se stal tým třídy 3. A8, který vyhrál ve všech zápasech.

Děkujeme všem zúčastněným za krásnou hru bez zranění a těšíme se na další ročník. (Pokračování textu…)

28. 6.
2021
Ukryté krajiny Veroniky Holcové

Co všechno lze najít v otiscích barvy a prolínajících se barevných skvrnách? Skály, jezera, hory, údolí, stromy, zvířata… ale i vesmíry, pravěkou krajinu či mytologické výjevy. Studenti 2. A, 4. A8 a 1. B si na výstavě maleb Veroniky Holcové v Brillovce vyzkoušeli zapojení podvědomí a principu náhody do tvorby výtvarného díla.

27. 6.
2021
Představení gymnaziálního souboru vs. počasí

Naše realizace divadelního představení Hadrián z Římsů se od začátku musela potýkat s nejedním klackem vrženým pod nohy. Největší komplikaci pro nás letos představovala samozřejmě distanční výuka, kvůli níž jsme mohli zkoušet pouze online. To nám umožnila platforma Teams a především stateční herci, kteří se nevzdali a prokázali velkou touhu zahrát kus Václava Klimenta Klicpery pro své příznivce. S napětím jsme čekali, kdy se budeme moci sejít a natrénovat představení s rekvizitami, kulisami a hlavně s kamarády na jednom place. V květnu se konečně začalo cvičit (za přísných hygienických podmínek), takže jsme neklidně vyhlíželi čas, kdy se předvedeme našim příznivcům,  Číst dále →

24. 6.
2021
Přijďte 24. – 25. 6. na Hadriána z Římsů!

Živou pozvánku si můžete prohlédnout na TV Beskyd.

23. 6.
2021
Schůzka s rodiči žáků prvních ročníků

V pondělí 30. srpna 2021 proběhne od 15:00 hod. v budově Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm informativní schůzka s rodiči žáků prvních ročníků. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

22. 6.
2021
A jsme novináři! Tentokrát oficiálně…

V souvislosti s úspěchem našeho studentského časopisu Gústav v nedávné soutěži Nejinspirativnější časopis roku 2020 nám byla udělena licence Odborového svazu novinářů a pracovníků médií České republiky. Kartičkou PRESS, tedy novinářskou akreditací, se tak mohou chlubit níže vyfocení redaktoři. Přeji jim, ale samozřejmě i zbytku redakce, velké úspěchy a krásné léto plné inspirace ke psaní článků! 

Eliška Punčochářová, šéfredaktor.

21. 6.
2021
Figury, emoce a obrazy

V rámci výtvarné výchovy jsme s třídami 4. A8, 3. A8, 2. A8, 1. B a 2. B navštívili výstavu maleb Davida Johna Lloyda v galerii Stage garden, kde studenti tvořili na téma vyjádření pocitů prostřednictvím těla.

21. 6.
2021
Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 18.6.2021 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé

Gabriela Repáková a Jana Tydlačková

2) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni
za pedagogické pracovníky

Mgr. Kateřina Halaštová a Mgr. Tomáš Tkadlec

 

Mgr. Petr Solanský, předseda volební komise

15. 6.
2021
Divadelní představení Hadrián z Římsů

Náš gymnaziální soubor si Vás dovoluje pozvat na představení Hadrián z Římsů, které jsme nacvičili koronavirové krizi navzdory. Pokud se tedy chcete s námi vydat do středověku ve verzi Václava Klimenta Klicpery, zveme Vás do amfiteátru Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě ve čtvrtek 24. 6. a v pátek 25. 6. 2021.

Při příznivém počasí (za deště se představení nekoná) hrajeme od 18:00 hodin. Lístky, které budou stát 50,- Kč, si můžete zarezervovat v našem rezervačním systému – prodávat budeme na místě.

8. 6.
2021
Máj, lásky čas

… plynule přechází do června :-). Výtvarné práce v rožnovském parku od autorů ze tříd 5. A8, 2. B a 3. A8.

8. 6.
2021
Slavnostní předání maturitního vysvědčení obrazem

8. 6.
2021
Vyhlášení voleb do Školské rady

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 12. července 2021. termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 18. června 2021 od 14,30 hod do 15,30 hod. Zletilí žáci  Číst dále →

2. 6.
2021
Spolupráce studentů, Domova pro seniory a Adry – poděkování

I v tomto nelehkém školním roce pokračovala spolupráce našich studentů a Domova pro seniory v rámci dobrovolnického klubu pod vedením paní Ludmily Obadalové z Adry. Osobní setkání byla bohužel nemožná, tak se studenti snažili seniory potěšit aspoň svými výtvory: přáníčky k vánocům, velikonocům, ke Dni matek, osobními dopisy a vlastnoručně upečeným cukrovím.

Všem studentům patří velký dík za jejich zapojení. Osobně přijde poděkování od seniorů předat paní Obadalová.

Setkání s paní Obadalovou proběhne tento čtvrtek 3. 6. 2021 v amfiteátru za školou v 10.00. Zváni jsou nejen studenti, kteří se zapojili, ale také ti, které zajímá další spolupráce nebo práce školního dobrovolnického klubu.

 

1. 6.
2021
GÚSTAV 44

Zdravím všechny věrné čtenáře!

I na konci roku vám přinášíme další číslo časopisu Gústav.

Přeji krásné počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor

28. 5.
2021
Průřez dějinami umění v živých obrazech

Jak se nejlépe seznámit s určitým uměleckým směrem? Jeho oživením! Třída 2. A8 zpracovávala renesanci, 3. A8, 1. B a 5. A8 19. století, 4. A8, 2. A a 2. B století dvacáté.

Renesance

(Pokračování textu…)

19. 5.
2021
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Všem přijatým uchazečům srdečně gratuluji! Rozhodnutí o přijetí je uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy dne 19. května 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a tudíž nebudou zasílána poštou. Své rozhodnutí nastoupit na zvolený obor potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout  Číst dále →