ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY 2. 7. – 24. 8.

Pondělí a středa v době 8 – 11 hod. a 12 – 13 hod.

Ostatní dny po telefonické domluvě.

Průkazky na slevu na jízdné a jiná potvrzení se budou žákům vydávat od 24. 8.

Bowling 2.A8

Pár momentek z bowlingu, který jsme si v úterý 26. června užili jako odměnu za vítězství ve sběru papíru. Příští rok budeme zase bojovat!

Kulturně-turistický výlet na Soláň

Předposlední den školy jsme s 2.A8 vyrazili na Soláň, kde jsme navštívili galerii Zvonice a Valašský ateliér u Hoffmanů. Seznámili jsme se s tvorbou regionálních malířů a shlédli jsme výstavu současného rožnovského malíře Miloše Šimurdy. V Rožnově jsme se prošli na Jurkovičovu rozhlednu a jako sladkou tečku jsme si dali zmrzlinu na náměstí.

Dny Anny Frankové 2018

Výjezd do zahraničí s sebou nese mnohá očekávání. Procvičení jazyka, seznámení s novými lidmi, poznávání cizích míst, kulturní obohacení. To vše slibovaly Dny Anny Frankové, neboli Anne Frank Friedenstage, kterých jsme se v týdnu od 11. do 15. června účastnili. Tato událost se díky působení paní Ivany Novákové stala téměř tradicí, a proto se do partnerského města Bergen tentokrát pod vedením paní Magdy Brodové vydali Barbora Koláčková (7. A8), Johanka Butorová (3. A), Michaela Masarová (6. A8) a Jonáš Vala (5. A8)

(Pokračování textu…)

Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2018

Na začátku května proběhla Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2018, které se účastnili v kategorii žáci Jonáš Vala (5. A8), Johana Valová a Michaela Venclová (obě 2. A8). Soutěž sestávala z opisu v mateřském jazyce a z maximálně patnácti cizojazyčných opisů. Celkem se soutěže účastnilo 1237 soutěžících.

  • Jonáš Vala – 1. místo mateřský jazyk, 1. místo vícejazyčná soutěž
  • Johana Valová – 15. místo mateřský jazyk, 6. místo vícejazyčná soutěž
  • Michaela Venclová – 102. místo mateřský jazyk, 35. místo vícejazyčná soutěž

Úspěchy žáků nižšího gymnázia v matematických soutěžích

Děkujeme všem úspěšným řešitelům matematických soutěží za vzornou reprezentaci školy ve školním roce 2017/2018 a vítězům gratulujeme.

Matematická olympiáda – okresní kolo
Kategorie Z6
Markéta Skalková    1. místo
Kategorie Z7
Adam El Bakri          2. místo
Klára Kvapilová       3. místo
Monika Drexlerová  3. místo

Pythagoriáda – okresní kolo
6. ročník
David Něnička         5. místo
7. ročník
Ondřej Kvapil           1. místo
Adam El Bakri          3. místo

Prázdninové omezení provozu – Bakaláři a intranet

Z důvodu oprav elektroinstalace (včetně serverovny) a aktualizací hlavních systémů bude v průběhu července a srpna 2018 dostupnost Bakalářů a školních intranetových aplikací omezená, případně nebudou služby – v řádu dnů – dostupné vůbec.

Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády

Žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia úspěšně reprezentovali naši školu v krajském kole fyzikální olympiády.

Kategorie E:
Radek Včelař                 7. místo
Kategorie D:
Hana Holíčková             17. místo
Alžběta Kopecká           21. místo
Kategorie C:
Tobiáš Krupa                 2. místo
Martin Procházka          5. místo
Prokop Divín                  11. místo

Gratulujeme!!!

ZAV Ostrava 2018

Aby se Jonáš moc dlouho nenudil, po návratu ze soutěže středních škol ČR s družstvem naší školy absolvoval 7. a 8. června soutěž určenou žákům 1. ročníků SŠ a mladším v Ostravě.
Družstvo ve složení Jonáš Vala (5. A8), Johana Valová, Michaela Venclová a Terezie Porubová (2. A8) obsadilo 1. místo a získalo putovní pohár.

(Pokračování textu…)

26. Mistrovství ČR v grafických předmětech

Hradec Králové hostil ve dnech 5. a 6. června 2018 nejlepší „písaře“ středních škol ČR. Náš reprezentant Jonáš Vala (5. A8), který se kvalifikoval do všech čtyř disciplín, ve dvou nenašel přemožitele a i ve zbývajících neodešel bez medaile.
Psaní na klávesnici – 1. místo
Záznam mluveného slova (diktát) – 1. místo
Wordprocessing – 2. místo
Korektura textu – 3. místo

Blahopřejeme!

Velký úspěch Elišky Vavrečkové v ústředním kole Anglické olympiády

Ve středu 30. 5. 2018 proběhlo v Praze celostátní kolo Soutěže v jazyce anglickém. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii III. A Eliška Vavrečková ze třídy 7. A8. V moderně vybavených prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání, kde se dopoledne účastníci shromáždili, zněla téměř výhradně angličtina, a to angličtina s vybroušeným britským přízvukem. Hned od začátku bylo zřejmé, že konkurence bude v tomto kole obrovská. Po absolvování náročného testu zaměřeného na poslech a čtení přišla na řadu konverzační část soutěže, kde členové poroty hodnotili především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost a respektování tématu, které bylo soutěžícím zadáno. Poté, co své jazykové dovednosti předvedli všichni soutěžící, následovala oddechová část – účastníci byli pozváni k prohlídce Karolina. V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly v odpoledních hodinách slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. Eliška podala obdivuhodný výkon a umístila se na vynikajícím 4. místě. Upřímně jí blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.  

Informace o dnech volna

Ve smyslu  § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluji žákům ve dnech

od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018

z technických důvodů

volné dny.

Školní rok bude ukončen 22. 6. 2018.

 

RNDr. Alena Gallová

ředitelka školy

Ohlédnutí za maturitami 2018

Závod všestrannosti mládeže

Závod Všestrannosti Mládeže s Policií ČR v Rožnově pod Radhoštěm proběhl dne 23.5.2018 .

Letošnímu ročníku branného závodu přálo po několika deštivých letech opět počasí 🙂

Během příjemného slunečního dne si žáci ještě navíc mohli letos v předstartovním čase zopakovat základní zásady poskytování první pomoci. O výklad a názorné ukázky ošetření zraněného, které demonstrovaly sestřičky ze Střední zdravotnické školy, byl velký zájem. Trasa závodu letos začínala na zimním stadionu na Bučiskách a byla bohatá na různé dovednostní úkoly, jako např. jízda na kole, střelba, přechod na lanech přes řeku, zdravověda, topografie, rafting a jiné. Studenti si závod opravdu vychutnali, zvláště odvážný sjezd na lanovce, který byl pro ně opravdovým adrenalinovým zážitkem.

Ze čtrnácti zúčastněných družstev se letos naše družstvo z 2.A8 ve složení Peter Balažovič, Marek Dvořák, Štěpánka Boráková a Klára Petřeková umístilo na krásném šestém místě.

Gratulujeme ke skvělému výkonu !!!

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 25. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D v areálu ZOO Lešná – Zlín. Krajského kola se zúčastnila Klára Petřeková ze třídy 2. A8. Vybojovala krásné 8. místo a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Pro všechny zúčastněné byla odměnou prohlídka ZOO.

(Pokračování textu…)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 17. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C v areálu ZOO Lešná – Zlín. Naší školu reprezentovala Vendula Žitníková ze třídy 4. A8 a Barbora Machová ze třídy 3. A8. Vendula Žitníková vybojovala nádherné 3. místo. Barbora Machová se umístila na krásném 10. místě a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Kromě drobných cen pro všechny zúčastněné byla odměnou i prohlídka ZOO a krmení rejnoků.

(Pokračování textu…)

Terénní cvičení GeS a BiS – říční krajina Bečvy

Slunečné pondělní ráno, 7. května – rožnovské vlakové nádraží se postupně zaplňuje z řad biologických a geografických seminárníků třetího ročníku, jejichž plánem na dnešní den je vyzkoušení si biologicko-geografické praxe v terénu, konkrétně na cca dvoukilometrovém úseku řeky Bečvy poblíž obce Špičky. Ve vlaku jako vždy panuje dobrá nálada, sice se samozřejmě objevují i názory, jež nepříliš přesvědčují o nadšení z pořádaného terénního cvičení (holt mezi třeťáky najdeme spíše více budoucích doktorů, nežli botaniků a ekologů), ale s tím se samozřejmě dalo počítat. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Vážení rodiče, dovote, abychom Vás pozvali na slavnostní předání maturitních vysvědčení, které se již tradičně uskuteční v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.A: ve středu 23. 5. 2018 ve 14:45
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.B: ve středu 30. 5. 2018 v 15:00
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 8.A8: ve středu 30. 5. 2018 v 15:45

Všem studentům přejeme úspěšný maturitiní týden.

ZAV v živém vstupu Dobrého rána

Pomalu – rychle se blíží Celostátní kolo v grafických disciplínách, které se uskuteční 5. – 6. června v Hradci Králové, a hned vzápětí bude následovat 7. – 8. června 2018 ZAV Ostrava, tedy dvě velmi náročné soutěže, kde nás opět pojede reprezentovat náš gymnaziální tým v čele se zkušeným mistrem světa z Berlína 2017 – Jonášem Valou. Ten byl také na základě perfektních dlouhodobých, nejen letošních výsledků, oceněn ministrem školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc. za skvělou reprezentaci České republiky. (Pokračování textu…)

Do Německa na zkušenou

V pondělí 30. 4. si žáci tříd 7. A8 a 3. B zpestřili poslední vyučovací hodinu před toužebně očekávaným dnem volna přednáškou s názvem „Do Německa na zkušenou“. Celou přednášku vedla zkušená němčinářka Barbora Koláčková ze třídy 7.A8, která naši školu několikrát výborně reprezentovala v konverzačních soutěžích a která se může pyšnit získaným certifikátem „Goethe-Zertifikat“ úrovně B2.
Proč se učit němčinu? Kde ve světě se německy domluvíte? Jaká slova znějí podobně v němčině v češtině? To byly jednoduché otázky na začátek. To, kvůli čemu se žáci, kteří se němčinu učí, v tomto horkém odpoledni sešli, byla otázka mnohem důležitější. Jaké možnosti máte v tuto chvíli vy – studenti střední školy – k využití či zdokonalení svých jazykových schopností? Odpověď – mnoho: v prázdninových workkempech, v rámci dobrovolnické činnosti nebo na víkendových setkáních mládeže.

(Pokračování textu…)