Pozvánka od členů sboru Juventus – Janáček na Soláni

Vážení a milí příznivci hudby Leoše Janáčka, jehož 90. výročí letos slavíme, a jak jinak než hudbou tohoto hudebního velikána, srdečně Vás zveme na Festival Janáčkovy hudby na Soláni, jehož součástí máme také tu čest být 🙂
Přejeme Vám, ať si krásný den s tóny tohoto nadčasového a všestranného autora užijete 😉 Janáček je naše srdeční záležitost!!!

Mettingen 2018

Sedmého června, 1:56, autobusové nádraží Rožnov pod Radhoštěm. Stojíme ospale vedle sebe, skrčeni zimou. Vyčníváme do ještě noční tmy, lenivá mlha se před námi převaluje na prázdné cestě. Už za několik minut však máme sedět v autobuse, který nás má za patnáct hodin dovézt až do německého Mettingenu.
Dvě školy – Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm a Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí – vyslaly skupiny žáků ze svých lavic na výměnný pobyt do země z doslechu známé, na mapě na dosah ruky, přesto pro mnoho z nás stejně vzdálené. (Pokračování textu…)

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY 2. 7. – 24. 8.

Pondělí a středa v době 8 – 11 hod. a 12 – 13 hod.

Ostatní dny po telefonické domluvě.

Průkazky na slevu na jízdné a jiná potvrzení se budou žákům vydávat od 24. 8.

Bowling 2.A8

Pár momentek z bowlingu, který jsme si v úterý 26. června užili jako odměnu za vítězství ve sběru papíru. Příští rok budeme zase bojovat!

Kulturně-turistický výlet na Soláň

Předposlední den školy jsme s 2.A8 vyrazili na Soláň, kde jsme navštívili galerii Zvonice a Valašský ateliér u Hoffmanů. Seznámili jsme se s tvorbou regionálních malířů a shlédli jsme výstavu současného rožnovského malíře Miloše Šimurdy. V Rožnově jsme se prošli na Jurkovičovu rozhlednu a jako sladkou tečku jsme si dali zmrzlinu na náměstí.

Dny Anny Frankové 2018

Výjezd do zahraničí s sebou nese mnohá očekávání. Procvičení jazyka, seznámení s novými lidmi, poznávání cizích míst, kulturní obohacení. To vše slibovaly Dny Anny Frankové, neboli Anne Frank Friedenstage, kterých jsme se v týdnu od 11. do 15. června účastnili. Tato událost se díky působení paní Ivany Novákové stala téměř tradicí, a proto se do partnerského města Bergen tentokrát pod vedením paní Magdy Brodové vydali Barbora Koláčková (7. A8), Johanka Butorová (3. A), Michaela Masarová (6. A8) a Jonáš Vala (5. A8)

(Pokračování textu…)

Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2018

Na začátku května proběhla Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2018, které se účastnili v kategorii žáci Jonáš Vala (5. A8), Johana Valová a Michaela Venclová (obě 2. A8). Soutěž sestávala z opisu v mateřském jazyce a z maximálně patnácti cizojazyčných opisů. Celkem se soutěže účastnilo 1237 soutěžících.

  • Jonáš Vala – 1. místo mateřský jazyk, 1. místo vícejazyčná soutěž
  • Johana Valová – 15. místo mateřský jazyk, 6. místo vícejazyčná soutěž
  • Michaela Venclová – 102. místo mateřský jazyk, 35. místo vícejazyčná soutěž

Úspěchy žáků nižšího gymnázia v matematických soutěžích

Děkujeme všem úspěšným řešitelům matematických soutěží za vzornou reprezentaci školy ve školním roce 2017/2018 a vítězům gratulujeme.

Matematická olympiáda – okresní kolo
Kategorie Z6
Markéta Skalková    1. místo
Kategorie Z7
Adam El Bakri          2. místo
Klára Kvapilová       3. místo
Monika Drexlerová  3. místo

Pythagoriáda – okresní kolo
6. ročník
David Něnička         5. místo
7. ročník
Ondřej Kvapil           1. místo
Adam El Bakri          3. místo

Prázdninové omezení provozu – Bakaláři a intranet

Z důvodu oprav elektroinstalace (včetně serverovny) a aktualizací hlavních systémů bude v průběhu července a srpna 2018 dostupnost Bakalářů a školních intranetových aplikací omezená, případně nebudou služby – v řádu dnů – dostupné vůbec.

Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády

Žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia úspěšně reprezentovali naši školu v krajském kole fyzikální olympiády.

Kategorie E:
Radek Včelař                 7. místo
Kategorie D:
Hana Holíčková             17. místo
Alžběta Kopecká           21. místo
Kategorie C:
Tobiáš Krupa                 2. místo
Martin Procházka          5. místo
Prokop Divín                  11. místo

Gratulujeme!!!

ZAV Ostrava 2018

Aby se Jonáš moc dlouho nenudil, po návratu ze soutěže středních škol ČR s družstvem naší školy absolvoval 7. a 8. června soutěž určenou žákům 1. ročníků SŠ a mladším v Ostravě.
Družstvo ve složení Jonáš Vala (5. A8), Johana Valová, Michaela Venclová a Terezie Porubová (2. A8) obsadilo 1. místo a získalo putovní pohár.

(Pokračování textu…)

26. Mistrovství ČR v grafických předmětech

Hradec Králové hostil ve dnech 5. a 6. června 2018 nejlepší „písaře“ středních škol ČR. Náš reprezentant Jonáš Vala (5. A8), který se kvalifikoval do všech čtyř disciplín, ve dvou nenašel přemožitele a i ve zbývajících neodešel bez medaile.
Psaní na klávesnici – 1. místo
Záznam mluveného slova (diktát) – 1. místo
Wordprocessing – 2. místo
Korektura textu – 3. místo

Blahopřejeme!

Velký úspěch Elišky Vavrečkové v ústředním kole Anglické olympiády

Ve středu 30. 5. 2018 proběhlo v Praze celostátní kolo Soutěže v jazyce anglickém. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii III. A Eliška Vavrečková ze třídy 7. A8. V moderně vybavených prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání, kde se dopoledne účastníci shromáždili, zněla téměř výhradně angličtina, a to angličtina s vybroušeným britským přízvukem. Hned od začátku bylo zřejmé, že konkurence bude v tomto kole obrovská. Po absolvování náročného testu zaměřeného na poslech a čtení přišla na řadu konverzační část soutěže, kde členové poroty hodnotili především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost a respektování tématu, které bylo soutěžícím zadáno. Poté, co své jazykové dovednosti předvedli všichni soutěžící, následovala oddechová část – účastníci byli pozváni k prohlídce Karolina. V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly v odpoledních hodinách slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. Eliška podala obdivuhodný výkon a umístila se na vynikajícím 4. místě. Upřímně jí blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.  

Informace o dnech volna

Ve smyslu  § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluji žákům ve dnech

od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018

z technických důvodů

volné dny.

Školní rok bude ukončen 22. 6. 2018.

 

RNDr. Alena Gallová

ředitelka školy

Ohlédnutí za maturitami 2018

Závod všestrannosti mládeže

Závod Všestrannosti Mládeže s Policií ČR v Rožnově pod Radhoštěm proběhl dne 23.5.2018 .

Letošnímu ročníku branného závodu přálo po několika deštivých letech opět počasí 🙂

Během příjemného slunečního dne si žáci ještě navíc mohli letos v předstartovním čase zopakovat základní zásady poskytování první pomoci. O výklad a názorné ukázky ošetření zraněného, které demonstrovaly sestřičky ze Střední zdravotnické školy, byl velký zájem. Trasa závodu letos začínala na zimním stadionu na Bučiskách a byla bohatá na různé dovednostní úkoly, jako např. jízda na kole, střelba, přechod na lanech přes řeku, zdravověda, topografie, rafting a jiné. Studenti si závod opravdu vychutnali, zvláště odvážný sjezd na lanovce, který byl pro ně opravdovým adrenalinovým zážitkem.

Ze čtrnácti zúčastněných družstev se letos naše družstvo z 2.A8 ve složení Peter Balažovič, Marek Dvořák, Štěpánka Boráková a Klára Petřeková umístilo na krásném šestém místě.

Gratulujeme ke skvělému výkonu !!!

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 25. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D v areálu ZOO Lešná – Zlín. Krajského kola se zúčastnila Klára Petřeková ze třídy 2. A8. Vybojovala krásné 8. místo a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Pro všechny zúčastněné byla odměnou prohlídka ZOO.

(Pokračování textu…)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 17. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C v areálu ZOO Lešná – Zlín. Naší školu reprezentovala Vendula Žitníková ze třídy 4. A8 a Barbora Machová ze třídy 3. A8. Vendula Žitníková vybojovala nádherné 3. místo. Barbora Machová se umístila na krásném 10. místě a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Kromě drobných cen pro všechny zúčastněné byla odměnou i prohlídka ZOO a krmení rejnoků.

(Pokračování textu…)

Terénní cvičení GeS a BiS – říční krajina Bečvy

Slunečné pondělní ráno, 7. května – rožnovské vlakové nádraží se postupně zaplňuje z řad biologických a geografických seminárníků třetího ročníku, jejichž plánem na dnešní den je vyzkoušení si biologicko-geografické praxe v terénu, konkrétně na cca dvoukilometrovém úseku řeky Bečvy poblíž obce Špičky. Ve vlaku jako vždy panuje dobrá nálada, sice se samozřejmě objevují i názory, jež nepříliš přesvědčují o nadšení z pořádaného terénního cvičení (holt mezi třeťáky najdeme spíše více budoucích doktorů, nežli botaniků a ekologů), ale s tím se samozřejmě dalo počítat. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Vážení rodiče, dovote, abychom Vás pozvali na slavnostní předání maturitních vysvědčení, které se již tradičně uskuteční v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.A: ve středu 23. 5. 2018 ve 14:45
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.B: ve středu 30. 5. 2018 v 15:00
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 8.A8: ve středu 30. 5. 2018 v 15:45

Všem studentům přejeme úspěšný maturitiní týden.