Prázdninové omezení provozu – Bakaláři a intranet

Z důvodu oprav elektroinstalace (včetně serverovny) a aktualizací hlavních systémů bude v průběhu července a srpna 2018 dostupnost Bakalářů a školních intranetových aplikací omezená, případně nebudou služby – v řádu dnů – dostupné vůbec.

Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády

Žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia úspěšně reprezentovali naši školu v krajském kole fyzikální olympiády.

Kategorie E:
Radek Včelař                 7. místo
Kategorie D:
Hana Holíčková             17. místo
Alžběta Kopecká           21. místo
Kategorie C:
Tobiáš Krupa                 2. místo
Martin Procházka          5. místo
Prokop Divín                  11. místo

Gratulujeme!!!

ZAV Ostrava 2018

Aby se Jonáš moc dlouho nenudil, po návratu ze soutěže středních škol ČR s družstvem naší školy absolvoval 7. a 8. června soutěž určenou žákům 1. ročníků SŠ a mladším v Ostravě.
Družstvo ve složení Jonáš Vala (5. A8), Johana Valová, Michaela Venclová a Terezie Porubová (2. A8) obsadilo 1. místo a získalo putovní pohár.

(Pokračování textu…)

26. Mistrovství ČR v grafických předmětech

Hradec Králové hostil ve dnech 5. a 6. června 2018 nejlepší „písaře“ středních škol ČR. Náš reprezentant Jonáš Vala (5. A8), který se kvalifikoval do všech čtyř disciplín, ve dvou nenašel přemožitele a i ve zbývajících neodešel bez medaile.
Psaní na klávesnici – 1. místo
Záznam mluveného slova (diktát) – 1. místo
Wordprocessing – 2. místo
Korektura textu – 3. místo

Blahopřejeme!

Velký úspěch Elišky Vavrečkové v ústředním kole Anglické olympiády

Ve středu 30. 5. 2018 proběhlo v Praze celostátní kolo Soutěže v jazyce anglickém. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii III. A Eliška Vavrečková ze třídy 7. A8. V moderně vybavených prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání, kde se dopoledne účastníci shromáždili, zněla téměř výhradně angličtina, a to angličtina s vybroušeným britským přízvukem. Hned od začátku bylo zřejmé, že konkurence bude v tomto kole obrovská. Po absolvování náročného testu zaměřeného na poslech a čtení přišla na řadu konverzační část soutěže, kde členové poroty hodnotili především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost a respektování tématu, které bylo soutěžícím zadáno. Poté, co své jazykové dovednosti předvedli všichni soutěžící, následovala oddechová část – účastníci byli pozváni k prohlídce Karolina. V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly v odpoledních hodinách slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. Eliška podala obdivuhodný výkon a umístila se na vynikajícím 4. místě. Upřímně jí blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.  

Informace o dnech volna

Ve smyslu  § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluji žákům ve dnech

od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018

z technických důvodů

volné dny.

Školní rok bude ukončen 22. 6. 2018.

 

RNDr. Alena Gallová

ředitelka školy

Ohlédnutí za maturitami 2018

Závod všestrannosti mládeže

Závod Všestrannosti Mládeže s Policií ČR v Rožnově pod Radhoštěm proběhl dne 23.5.2018 .

Letošnímu ročníku branného závodu přálo po několika deštivých letech opět počasí 🙂

Během příjemného slunečního dne si žáci ještě navíc mohli letos v předstartovním čase zopakovat základní zásady poskytování první pomoci. O výklad a názorné ukázky ošetření zraněného, které demonstrovaly sestřičky ze Střední zdravotnické školy, byl velký zájem. Trasa závodu letos začínala na zimním stadionu na Bučiskách a byla bohatá na různé dovednostní úkoly, jako např. jízda na kole, střelba, přechod na lanech přes řeku, zdravověda, topografie, rafting a jiné. Studenti si závod opravdu vychutnali, zvláště odvážný sjezd na lanovce, který byl pro ně opravdovým adrenalinovým zážitkem.

Ze čtrnácti zúčastněných družstev se letos naše družstvo z 2.A8 ve složení Peter Balažovič, Marek Dvořák, Štěpánka Boráková a Klára Petřeková umístilo na krásném šestém místě.

Gratulujeme ke skvělému výkonu !!!

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 25. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D v areálu ZOO Lešná – Zlín. Krajského kola se zúčastnila Klára Petřeková ze třídy 2. A8. Vybojovala krásné 8. místo a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Pro všechny zúčastněné byla odměnou prohlídka ZOO.

(Pokračování textu…)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 17. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C v areálu ZOO Lešná – Zlín. Naší školu reprezentovala Vendula Žitníková ze třídy 4. A8 a Barbora Machová ze třídy 3. A8. Vendula Žitníková vybojovala nádherné 3. místo. Barbora Machová se umístila na krásném 10. místě a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Kromě drobných cen pro všechny zúčastněné byla odměnou i prohlídka ZOO a krmení rejnoků.

(Pokračování textu…)

Terénní cvičení GeS a BiS – říční krajina Bečvy

Slunečné pondělní ráno, 7. května – rožnovské vlakové nádraží se postupně zaplňuje z řad biologických a geografických seminárníků třetího ročníku, jejichž plánem na dnešní den je vyzkoušení si biologicko-geografické praxe v terénu, konkrétně na cca dvoukilometrovém úseku řeky Bečvy poblíž obce Špičky. Ve vlaku jako vždy panuje dobrá nálada, sice se samozřejmě objevují i názory, jež nepříliš přesvědčují o nadšení z pořádaného terénního cvičení (holt mezi třeťáky najdeme spíše více budoucích doktorů, nežli botaniků a ekologů), ale s tím se samozřejmě dalo počítat. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Vážení rodiče, dovote, abychom Vás pozvali na slavnostní předání maturitních vysvědčení, které se již tradičně uskuteční v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.A: ve středu 23. 5. 2018 ve 14:45
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 4.B: ve středu 30. 5. 2018 v 15:00
Předání vysvědčení absolventům ze třídy 8.A8: ve středu 30. 5. 2018 v 15:45

Všem studentům přejeme úspěšný maturitiní týden.

ZAV v živém vstupu Dobrého rána

Pomalu – rychle se blíží Celostátní kolo v grafických disciplínách, které se uskuteční 5. – 6. června v Hradci Králové, a hned vzápětí bude následovat 7. – 8. června 2018 ZAV Ostrava, tedy dvě velmi náročné soutěže, kde nás opět pojede reprezentovat náš gymnaziální tým v čele se zkušeným mistrem světa z Berlína 2017 – Jonášem Valou. Ten byl také na základě perfektních dlouhodobých, nejen letošních výsledků, oceněn ministrem školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc. za skvělou reprezentaci České republiky. (Pokračování textu…)

Do Německa na zkušenou

V pondělí 30. 4. si žáci tříd 7. A8 a 3. B zpestřili poslední vyučovací hodinu před toužebně očekávaným dnem volna přednáškou s názvem „Do Německa na zkušenou“. Celou přednášku vedla zkušená němčinářka Barbora Koláčková ze třídy 7.A8, která naši školu několikrát výborně reprezentovala v konverzačních soutěžích a která se může pyšnit získaným certifikátem „Goethe-Zertifikat“ úrovně B2.
Proč se učit němčinu? Kde ve světě se německy domluvíte? Jaká slova znějí podobně v němčině v češtině? To byly jednoduché otázky na začátek. To, kvůli čemu se žáci, kteří se němčinu učí, v tomto horkém odpoledni sešli, byla otázka mnohem důležitější. Jaké možnosti máte v tuto chvíli vy – studenti střední školy – k využití či zdokonalení svých jazykových schopností? Odpověď – mnoho: v prázdninových workkempech, v rámci dobrovolnické činnosti nebo na víkendových setkáních mládeže.

(Pokračování textu…)

Další bláznivé příběhy z výstavy Michaela Rittsteina

Na konci dubna a na začátku května jsme s třídami 1.B, 2.A, 5.A8, a 2.A8 navštívili v rámci výtvarné výchovy galerii Crears. Na základě bláznivých příběhů, které vznikly formou hry, vytvářeli studenti živé obrazy. Ve všech figuroval člověk a zvíře stejně jako na obrazech Michaela Rittsteina.

Např.: Nemocný architekt s barevným ptakopyskem natáčejí na nádraží, protože nejsou normální…

Ve 3. Etáži s architekty

V pondělí 7.5. jsme s 6.A8 v rámci výtvaré výchovy navštívili 3. Etáž. Prohlédli jsme si výstavu Poslední záškub, skupinovou expozici studentek 5. ročníku Ateliéru obalový a knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity. Dan Baroš a Lucka Bartoňová ze studia Henkai architekti nám pak povyprávěli o své práci a odpovídali také na dotazy studentů. Řeč byla zejména o urbanismu, o problémech současného života ve městě a možných řešeních.

Den Země 2018

Každoročně pořádaný Den Země proběhl dne 27. 4. 2018 v lesíku nad školou a na hřišti našeho gymnázia. Letošní ročník měli na starosti žáci třídy 4. A8. Pro své mladší spolužáky, žáky tříd 1. A8 a 2. A8, připravili ekologicky zaměřené hry. Pomocí her, poznávání živočichů a rostlin, vědomostních úkolů a pohybových aktivit v přírodě se žáci aktivně seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí.

Tento ročník soutěžilo 10 týmů.

1. místo – tým RŮŽOVÍ HROŠI (1. A8 – Alžběta, Johana, 2. A8 – Klára Petřeková, Klára Pečivová, Johana)
2. místo – tým MIK (1. A8 – Eva, Monika, Amélie, Radka, Charlotte, Eliška, Ema)
3. místo – tým HVĚZDNÉ PAMPELIŠKY (1. A8 – Julie, Zuzana, 2. A8 – Michaela, Rozálie, Viktorie)

(Pokračování textu…)

Bücherwurm

Ve čtvrtek 26. 4. jsme se v časných ranních hodinách vypravily na cestu do Pardubic na soutěž čtení uměleckých textů v německém jazyce nazvanou příznačně „Bücherwurm“ – tedy „Knihomol“.

Po téměř třech hodinách strávených ve vlaku jsme dorazily na pardubické nádraží, kde jsme si, zcela opojeny novým místem, udělaly pár fotek. Za dvacet minut jsme stanuly před malou cedulí „Divadlo 29“, kde se mělo konat naše měření sil. Poslechly jsme si pár kategorií a začaly jsme tušit, že jde do tuhého. Všichni čtenáři byli skvělí, ač to byly třeba děti ze základních nebo odborných škol. Kolena se nám rozklepala úplně ve chvíli, kdy začali předčítat účastníci našich kategorií – tedy žáci nižších a vyšších stupňů gymnázií. Byli opravdu dobří! Výkony se oproti minulým ročníkům (dle slov soutěžích i jejich doprovodů) velmi zlepšily, konkurence byla obrovská! Konečně jsme se dostaly na řadu a přečetly – jak jen nám nervozita dovolila – naše úryvky z knihy Erebos.  Netrvalo dlouho a stály jsme v řadě s našimi soupeři a čekaly na konečný verdikt. Domů jsme si nesly 2. a 3. místo.

(Pokračování textu…)

Za orchidejemi na Karlovicko

(pohodový výlet nejen za botanickými skvosty do Vsetínských vrchů)
16 km
trasa: Bumbálka – prameny Bečev – rozhledna Čarták (Súkenická) – Třeštík – Vysoká – Polana – Hanzlová – rozhledna Miloňová – Velké Karlovice.

úterý 8. května 2018

odjezd: Rožnov p. R., aut. st., v 8:15 (stanoviště 21), návrat v 16:10 nebo 17:23.

Zájemci se hlásí u R. Ehla.

Celostátní kolo zeměpisné olympiády

Po vítězství v okresním  i krajském kole postoupil Jan Tutko (8. A8) do celostátního kola zeměpisné olympiády, které pořádala UK Praha.
I zde podal velmi dobrý výkon  a stal se 14. nejúspěšnějším zeměpisářem naší republiky.
Blahopřejeme a doufáme, že mu nabyté zkušenosti pomohou i v jeho vysokoškolském studiu.