Beseda o globálních změnách klimatu

V úterý 6. února 2018 se na rožnovském gymnáziu pro studenty geograficko-geologických seminářů konala beseda věnovaná globálním změnám klimatu. K třeťáckým i maturitním geografickým seminárníkům se nakonec přidala i skupinka společenskovědního semináře, což podtrhlo zájem o besedu a zcela zaplnilo učebnu V5.

V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme byli zahrnuti velmi zajímavými informacemi od Mgr. Lukáše Doláka, Ph.D. z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dozvěděli jsme se mnohé z témat jako je klimatická změna, historická klimatologie, emise skleníkových plynů nebo globálního oteplování. K prohlédnutí byla rovněž nabídnuta zajímavá kniha Sucho v českých zemích, kde renomovaní autoři z Akademie věd ČR výstižně popisují tuto problematiku pohledem minulosti, přítomnosti, ale i předpokládaný vývoj v budoucnosti a samozřejmě hledají také řešení tohoto fenoménu. Publikace je všem zájemcům nadále k dispozici u Mgr. Ehla, který ji každému rád zapůjčí.

Beseda byla doplněna i zábavnými pasážemi spočívajícími v odhalování mýtů a faktů týkajících se tématu či v tipování hodnot světových hydrometeorologických extrémů. V žádném případě tak nebyla pouze suchým výkladem. Besedu za sebe hodnotím jako velice povedenou a těším se na další akce geograficko-geologického semináře.

Dominik Holiš, 7.A8

Lyžařský kurz 1. ročníků a 5. A8 v Alpách – obrazem

Okresní kolo v sálové kopané

Družstvo našich fotbalistů obsadilo díky rozdílu skóre v okresním kole až třetí místo, ale vybojovalo si postup do okresního kola velké kopané, které se bude konat 16. 4. 2018 na stadionu ve Valašském Meziříčí.

Recitační soutěž

Veni vidi vici – takto jednoznačně přišly, viděly a zvítězily 😉 … Bára Přikrylová (3. A8) a Adéla Pašková (4. A8) získaly v okresním kole recitační soutěže IV. kategorie nádherné 1. a 2. místo – obě tedy postupují do kraje v Uherském Hradišti, kde nás budou 17. dubna reprezentovat. Umělecký přednes se tak jako každoročně konal ve středu 20. března v sále Základní umělecké škole v Rožnově pod Radhoštěm a letos měl nejen perfektní organizaci, ale i plnou profesionalitu, kterou podpořily právě i naše studentky svým citlivým výběrem a přednesem nádherných uměleckých textů. Blahopřejeme jim a ať se daří i v kraji!

Výtvarná soutěž Podmořský svět

Výtvarná soutěž Podmořský svět – organizátor Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm

IV. kategorie – oceněna byla práce Barbory Kovářové ze třídy 2. B s názvem Vodní želva. Přejeme hodně dalších výtvarných úspěchů.

Mladí chemici vyrazili do okresního kola CHO

Když se do školního kola chemické olympiády přihlásilo jedenáct studentů, vypadalo to, že se o dvě postupová místa svede velký souboj. V průběhu domácího kola, školního testu, praktické části a chřipkové epidemie se skupina soutěžících značně zúžila, přesto jsme díky výborným výsledkům mohli nominovat tři studentky našeho nižšího gymnázia. Do Valašského Meziříčí tak vyrazila Barbora Besedová, Vendula Žitníková a Kristina Belicová.

(Pokračování textu…)

Úspěch v krajském kole konverzační soutěže a postup do celostátního kola

Dne 13. 3. 2018 se konalo krajské kolo konverzační soutěže ve Zlíně, kde naši školu v kategorii III A pro 1.-3. ročník vyššího stupně gymnázia reprezentovala Eliška Vavrečková ze třídy 7. A8.  Soutěžící nejdříve absolvovali poslechový a gramatický test a poté následovala ústní část, na jejímž hodnocení se podílely dvě poroty. První se zaměřila na konverzaci o jednom z vylosovaných témat, druhá posuzovala, nakolik se jednotlivým soutěžícím dařilo zodpovídat dotazy k obrázkům, vyjadřovat se k tabuizovaným tématům a dovyprávět započatý příběh.  Eliška se všech úkolů zhostila skvěle a výborně obstála v náročné konkurenci. Ze všech zúčastněných získala nejvyšší bodové ohodnocení a postupuje tak do celostátního kola soutěže, které se bude konat 30. května v Praze.  Blahopřejeme jí a přejeme hodně dalších úspěchů!

Krajské kolo v německé konverzaci

Dne 7. 3. 2018 se uskutečnilo ve Zlíně krajské kolo soutěže v německé konverzaci. Naši 2 zástupci v kategorii II. B – nižší gymnázia, ze třídy 4. A8 si vedli výborně.

David Chýlek obsadil 2. místo a je náhradníkem do celostátního kola. Adéla Pašková se umístila na pěkném 4. místě.

Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci a blahopřejeme.

Další divadelní rok

Soutěž v německé konverzaci

Ve středu 14. 2. 2018 proběhlo na Gymnáziu F. Palackého ve Valašském Meziříčí okresní kolo v německé konverzaci. Naši studenti si vedli skvěle a v kategorii II. B – nižší gymnázium obsadili hned 2 postupová místa. David Chýlek obsadil 1. místo a Adéla Pašková  2. místo, na 4. místě se umístila Vendula Žitníková, všichni ze třídy 4. A8.  V kategorii III. A obsadila Barbora Koláčková ze třídy 7. A8 pěkné 3. místo.

Blahopřejeme a držíme palce do krajského kola, které se uskuteční ve středu 7. 3. 2018 ve Zlíně.

Vídeňská státní opera 2018

V posledních letech se pro naši školu stal předjarní výlet do Vídně téměř tradicí a nejinak tomu bylo i letos. 13. únor byl pro skupinu cestovatelů dnem plným kultury a poznání. Rakouské hlavní město opět nezklamalo, a i přes mrazivé počasí nám nabídlo zážitky, které zahřály přinejmenším na duši.

(Pokračování textu…)

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Mimořádného úspěchu dosáhli naši zeměpisáři v okresním kole, když všech pět studentů ve svých kategoriích dokázalo zvítězit nebo obsadit druhé místo. Všichni tedy postupují do krajského kola, které se koná 28. 3. 2018  v Uherském Hradišti.

 1. místo obsadili: David Něnička 1. A8,  Barbora Besedová 4. A8  a Jan Tutko 8. A8
 2. místo obsadili: Ota Repák 2. A8  a Jakub Žváček 6. A8

Výsledky okrskového kola recitační soutěže – nižší gymnázium

III. kategorie
2. místo    Zuzana Kornelová   1. A8
 – postup do okresního kola

IV. kategorie
1. místo   Adéla Pašková   4. A8  – postup do okresního kola
2. místo  Barbora Přikrylová    3. A8  – postup do okresního kola

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v  okresním kole, které proběhne 20. 3. 2018.

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2018

Výsledky 8-leté studium – matematika

Výsledky 8-leté studium – český jazyk

Výsledky 4-leté studium – matematika

Výsledky 4-leté studium – český jazyk

Školní kolo Biologické olympiády

Kategorie D

Školního kola se účastnilo 11 žáků. Žáci na 1. – 3. místě postupují do okresního kola, které proběhne 12. dubna 2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

 1. místo Petřeková Klára – 2. A8 – 88,5 bodů
 2. místo Štreichl Kristián – 1. A8 – 71 bodů 
 3. místo Vinkler Václav – 2. A8 – 56,5 bodů
 4. místo Mach Josef – 1.A8 – 56 bodů
 5. místo Čechová Johana – 1.A8 – 55 bodů
 6. místo Staňková Anna – 1.A8 – 52 bodů
 7. místo Vašutová Radka – 1.A8 – 50,5 bodů
 8. místo Indráková Eva – 1.A8 – 46,5 bodů
 9. místo Benetu Veronika – 1.A8 – 36 bodů
 10. místo Drápalová Elena – 1.A8 – 25 bodů (teoretická část nevypracovaná – nemoc)
 11. místo Stančíková Julie – 1.A8 – 21 bodů (teoretická část nevypracovaná – nemoc)
Kategorie C

Školního kola se účastnilo 11 žáků. Žáci na 1. – 3. místě postupují do okresního kola, které proběhne 23. dubna 2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

 1. místo Žitníková Vendula – 4.A8 – 95,5 bodů
 2. místo Machová Barbora – 3.A8 – 94 bodů
 3. místo Pavelová Daniela – 4.A8 – 70,5 bodů
 4. místo Pleváková Aneta – 3.A8 – 60,5 bodů
 5. místo Zajíc Lev Jan – 3.A8 – 57 bodů
 6. místo Punčochářová Eliška – 3.A8 – 56,5 bodů
 7. místo Přikrylová Barbora – 3.A8 – 49 bodů
 8. místo Adámek Jakub – 4.A8 – 48 bodů
 9. místo Rybár Samuel – 4.A8 – 44 bodů
 10. místo Žanta Vojtěch – 4.A8 – 41,5 bodů
 11. místo Cabák Štěpán – 4.A8 – 25 bodů (teoretická část nevypracovaná – nemoc)

Všem blahopřeji a držím palce v okresním kole.

Lenka Zetochová

Postup do národního kola České lingvistické olympiády

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 se Johanka Butorová ze třídy 3. A zúčastnila regionálního kola České lingvistické olympiády v Olomouci. Johance se při řešení velmi náročných úloh podařilo získat krásných 80 bodů. Umístila se na 31. místě z celkového počtu 173 soutěžících a stala se tak jedním z 51 nejúspěšnějších řešitelů, kteří postupují do národního kola.

Gratulujeme a  přejeme hodně úspěchů  v celostátním kole, které se bude konat 7. 4. 2018 v prostorách  Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

Lyžák třídy 2. A8

Jako každoročně, i letos se žáci ze třídy 2. A8 zúčastnili lyžařského kurzu. Dne 28. 1. se tato třída ve složení spousty nedočkavých žáků pod vedením zkušených instruktorů pana učitele Koláře a Janíčka vydala na kurz.

Hned po příjezdu jsme se ubytovali v horském hotelu nedaleko Sachovy studánky a vyrazili na svah.   Někteří z nás se rozhodli vyzkoušet jízdu na snowboardu, na kterém je pan učitel Janíček, po čtyřech dnech strávených na onom záludném prkně, naučil. Jiní byli zase věrní lyžím a společně s panem učitelem Kolářem zdokonalovali svůj lyžařský styl. Největší pokrok udělali ti, kteří, dá se říct, stáli poprvé na lyžích a během čtyř dnů se naučili obstojně lyžovat. Ti ostatní na ně trpělivě čekali, sledovali je zpod kopce a drželi jim palce, aby jízdu sjeli bez pádu. Každý den po obědě bylo volno. Hrály se různé hry a všichni si po dřině na svahu volno náramně užívali. Byla zde také možnost zahrát si bowling nebo ping-pong. Toho jsme všichni využili a při marných pokusech některých studentů, pokoušejících se strefit alespoň jednu kuželku, se taky dost nasmáli. Počasí nám to nijak neulehčovalo, zvláště poslední dva dny, kdy se z kopce stala jedna velká ledová skluzavka, kterou zdolat nebylo vůbec jednoduché.

(Pokračování textu…)

Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto

Milí žáci 5. A 9. tříd a Vážení rodiče, přihlášených k testování nanečisto . Průběh testování nanečisto je organizován tak, aby co nejlépe simuloval průběh skutečných přijímacích zkoušek s opodstatněnými úpravami. Testy jsou sestaveny našimi vyučujícími na základě ilustračních testů zveřejněných společností Cermat včetně záznamových archů. Rádi bychom Vám sdělili několik organizačních pokynů.

Přijímačky nanečisto proběhnou 16. 2. 2018. Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem. Ve 14:00 bude již zahájena administrace testů ve třídách.

Po vstupu do budovy prosím uhraďte manipulační poplatek 100Kč. Po jeho uhrazení Vám bude předán ústřižek s třímístným evidenčním číslem. Tento ústřižek předejte testovanému žákovi. Ten vepíše evidenční číslo do příslušné kolonky na záznamovém archu pro jednotlivé testy. Ústřižek uschovejte pro pozdější použití.

Žáci si ke zkouškám přinesou 2 propisovací tužky s modrou nebo černou náplní a rýsovací potřeby.

V úvodní administraci jednotlivých testů žáci obdrží testové sešity a záznamové archy. Po skončení testování si žáci mohou ponechat testové sešity, záznamové archy však odevzdají vyučujícím pro pozdější vyhodnocení výsledků. Po závěrečné administraci každého testu a krátké přestávce budou žákům sděleny správné odpovědi jednotlivých úloh. Doporučujeme proto, aby své odpovědi zapsali nejen povinně do záznamových archů, ale i do testových sešitů (které si ponechávají), pro následné porovnání své odpovědi s odpovědí správnou.

Po skončení obou testů budou od 17:30 v jednotlivých třídách (dle rozpisu) k dispozici vyučující pro zodpovězení případných dotazů a objasnění nejasností týkajících se jednotlivých úloh.

V průběhu následujícího týdne budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky jednotlivých testů i výsledky souhrnné. Své umístění nanečisto zjistíte na základě předaného evidenčního čísla.

Prosíme o dodržení stanoveného harmonogramu a o klid na chodbách. Chcete-li vyčkat v budově, můžete využít učeben v přízemí budovy.

Harmonogram

Sběr 2018

V týdnu od 22-26. 1. 2018 proběhl na naší škole sběr papíru. Motivace v podobě bowlingu rozpoutala krásný souboj mezi třídami 2. A8 a 3. A8, které se až do poslední chvíle přetahovaly o vítězství. Více kilogramů nakonec získala třída 2. A8, které tímto gratuluji a doufám, že si svou cenu brzy užijí 🙂 !

Sběru zdar   J.J.

Republiková kvalifikace ve volejbale dívek

Ráno jsme promrzlé s jiskřivou nadějí v očích dorazily do haly SPŠ s vidinou tepla uvnitř. Zároveň také přijely i ostatní týmy (vlastním autobusem 🙂 ). Krutou realitou se stal fakt,  že teplota v hale a šatnách se s venkovní teplotou lišila asi o 10°C. Paralelně zde probíhala i kvalifikace chlapců, kterou ovládli gymnazisté z Kojetína. Utkání řídili zkušení rozhodčí z řad hráčů zdejšího extraligového týmu Green Volley Beskydy.

(Pokračování textu…)