Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

ve Vsetíně dne 18. 10. 2017

Informace – výskyt invazivního meningokokového onemocnění u studentky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vážení studenti,

Ve škole, kde studujete, se vyskytlo u jedné studentky onemocnění meningokokovou meningitidou (zánět mozkových blan vyvolaný meningokokem).

Nemocná studentka byla ve škole naposledy v pátek dne 6. 10. 2017. První příznaky se projevily až dne 16. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že inkubační doba onemocnění je nejčastěji 3-4 dny, k nákaze bakterií N. meningitidis došlo mimo školní kolektiv.

Všechny úzké kontakty, které v možné inkubační době onemocnění přišly s nemocnou do kontaktu, již zajistilo či zajišťuje protiepidemické oddělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Studentů a pracovníků školy se žádná opatření netýkají (kromě osob, které s nemocnou byly v úzkém kontaktu v inkubační době mimo školu).

Jedná se o kapénkovou nákazu, která se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének slin (při kašli a kýchání). Mezi další způsoby přenosu nákazy patří přímý kontakt s nakaženou osobou nebo nosičem (např. při líbání, pití ze společných lahví apod.). Bakterie meningokoka se přirozeně vyskytují v nose a krku asi u 5-11% lidí, kteří netrpí žádnými zdravotními potížemi a v naprosté většině případů u nich onemocnění ani nevypukne.

Proti invazivnímu meningokokovému onemocnění se dá chránit očkováním, které provádí za úhradu na vyžádání praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů Vám rádi poskytneme informace na tel. 602 156 923.

MUDr. Jana Hošková

Ředitel protiepidemického odboru

KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Workshop s Demagogem.cz

V pondělí 16. 10. 2017 se v rámci mediálního vzdělávání zúčastnila třída 7. A8 workshopu s Janem Tvrdoňem, koordinátorem projektu demagog.cz. Žáci se seznámili se základními problémy ze světa médií a s metodami factcheckingu – ověřování faktické pravdivosti výroků politiků.

 

 

Beseda o založení Rožnova pod Radhoštěm

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 jsme s mojí třídou 4. A8 navštívili besedu o založení Rožnova pod Radhoštěm v rámci programu oslav. Jejím úkolem bylo osvětlení minulosti našeho města, když Rožnov oslavil 750 let. Prezentovali prof. Mgr. Libor Jan, Ph. D., PhDr Tomáš Baletka Ph.D., doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Dalibor Janiš Ph.D., Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., PhDr. Karel Müller a bývalá paní profesorka Michaela Antonín Malaníková.

Každé město, které si někoho, jako jsou tito páni profesoři, pozve, svým způsobem podniká odvážný krok. Dovolím si říci, že běžný občan není až tak zarytým historikem, tudíž nikdy nijak cílevědomě nepátral po minulosti svého města. I při příležitosti jeho výročí. Nikoho nikdy nenapadne, že by se třeba mohlo stát, že někde v historických listech, které zdánlivě dokládají jeho věk, byla nějaká trošku zfalšovaná informace. (Celý příspěvek…)

Turistický klub – Za krásami Hostýnek (report)

V pořadí již třináctá akce turistického klubu byla naplánována tentokráte na víkend 7. a 8. října 2017. Na sraz o půl deváté, nutno říct, že až překvapivě, všichni dorazili včas (i když i výjimka v řádu několika minut by se našla). Bohužel jsme se protentokrát sešli v počtu pouze deseti studentů, alespoň že stálá trojice z řad učitelů studenty opět nezklamala a účastnila se víkendového výletu v plném počtu… (Celý příspěvek…)

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 1.1.2018

  • Termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 15. listopadu 2017 od 15,30 hod. (informace o studiu žáků). Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55
  • Místo konání: vestibul gymnázia
  • Návrh kandidátů je možno podávat do 31.10.2017 u předsedy volební komise Mgr. Petra Solanského (kontakt zde). Kandidát s kandidaturou vysloví písemný souhlas (formulář zde)
  • Školská rada má 6 členů, 2 zástupce za zřizovatele, 2 zástupce za pedagogické pracovníky a 2 zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců žáků
  • Voliči mají dle volebního řádu povinnost prokázat svou totožnost členům volební komise, jsou-li o to požádáni

V Rožnově pod Radhoštěm 22. září 2017

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Krajské kolo přespolního běhu 5. 10. 2017 v Bystřici pod Hostýnem

Krajské kolo „přespoláku“ proběhlo v náročných podmínkách za deštivého počasí. Našimi želízky v ohni byly vítězky okresního kola v kategorii V., studentky: Vendula Stillerová (7.A8), Iveta Mikulenková (4.A), Klára Řiháková (1.A), Karolína Kubáňová (2.A) a Karin Janošková (4.A8).

Závodilo se naplno a naše „holky do nepohody“ získaly pro školu krásné stříbrné medaile. :)

Jana Kořínková

Výměnný pobyt 2017/18

Už patnáct let je naše škola zapojena do programu výměnného pobytu s Gymnáziem Kardinal von Galen z německého Mettingenu. Česká skupina je z části z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, z části také z Valašského Meziříčí z Gymnázia Františka Palackého. Výměnný pobyt pro to, že teď v září k nám přijeli němečtí studenti, v červnu pojedeme zase do Německa my.

Co obnáší účastnit se výměnného pobytu? Naprosto nezbytná je znalost tzv. druhého jazyka. Bez angličtiny by to samozřejmě nešlo. Tedy, němčiny, chtěl jsem říct. Taky pochopitelně materiální hodnoty. Dům či byt, zákop nebo kryt, musíš být vždycky ráno fit. A to je vše! Prosté, člověk by ani neřekl.

(Celý příspěvek…)

Bergen-Hermannsburg 2017

#Objevný #Zajímavý #Zábavný #Uvolněný #Příjemný #Inspirativní #Obohacující #Zahraniční #Německý #Poznávací #Kulinářský #(Ne)studijní #Vstřícný #Přátelský #Motivační #ZuKurz.

Bylo nás pět. Plus dva, plus jeden. S úderem šesté hodiny opouštíme Rožnov a jeho okolí a vydáváme se na cestu. Před sebou máme týden na výměnném pobytu v Bergenu. S sebou spoustu jídla a jedno djembe. Cesta je to dlouhá a rozmrzelá. Nicméně stačí pohled na malebnou dolnosaskou krajinu a po dojezdu na ubytování taky krátká sprcha a trocha vtipu u teplého čaje, abychom se utvrdili v přesvědčení, že nás skutečně čeká pozoruhodný a zábavný týden. Když jdeme spát, jsme nabiti zvědavým očekáváním, copak nám jen pobyt na německé škole přinese?

(Celý příspěvek…)

Valašský datel po pěti letech opět u nás!

Družstvo žáků naší školy po pěti letech zvítězilo v soutěži 2. ročníků SŠ na OA Valašské Meziříčí a získalo putovní pohár – Valašského datla.
Absolutním vítězem se stal Jonáš Vala (5. A8), který nenašel přemožitele a získal ve všech disciplínách 1. místa. V minutových opisech dosáhl rychlosti 800! úhozů za minutu. Johana Valová (2. A8) obsadila celkově 3. místo. K celkovému vítězství přispěly i výsledky Tomáše Procházky a Jakuba Kornela (oba 3. A8). Blahopřejeme :) ! (Celý příspěvek…)

Technický jarmark

6. 10. 2017 jsme se – jako již tradičně – zúčastnili Technického jarmarku. V rámci této akce se mají žáci 8. a 9. ročníků škol od Horní Bečvy až po Rožnov možnost seznámit s některými z významných rožnovských firem a současně i s nabídkou škol, které je mohou pro zaměstnání v nich připravit. Nás tentokrát pod svá křídla vzala firma Stroza.
Samotnou prezentaci pak dokreslovali svým umem (a hlavně snahou dělat něco jinak, lépe a zajímavěji, leckdy pak hlasitěji :-) ) Kuba Telčer, Tomáš Kadaňka, Barča Přikrylová a Sofie Elen Pospíšilová.

Apprendre le français au café? Pourquoi pas! Aneb tak trochu jiná hodina francouzštiny

Ve čtvrtek 5. října jsem zahájila svou ranní hodinu francouzského jazyka  obvyklým pozdravem „Bonjour á tous“. Jen jsme si vyměnili školní třídu za útulné prostředí malé kavárničky s úžasnou francouzskou atmosférou, kterou dokreslovaly tóny francouzských šansonů. Studenti si objednávali svou kávu či čaj a něco k snídani nebo jen tak na zub ve francouzštině. A že bylo z čeho vybírat: „un café créme, une tisane aux fruits, un thé noir, un frappé aux fruits, un jus de pommes, un toast au jambon et au fromage, un gâteau aux carottes.“ Poté se také vyjadřovali, jak jim chutná, samozřejmě francouzsky :-). Zahráli si také karty k procvičení  francouzské slovní zásoby (jak jinak:-)).

Myslím, že jsme si všichni tak trochu jinou hodiny francouzštiny moc užili.

Tak A la prochaine!                                                                                   Lucie Střílková

P.S. Příště písemka na slovíčka!:-D

 

Školní soutěž (esej)

Předmětová komise češtiny vyhlašuje pro školní rok 20017/2018 téma:

                            Svoboda (,) nebo bezpečí

Propozice:

  • rozsah do pěti normovaných stran
  • v jednom vyhotovení a bez udání jména

Termíny:

  • odevzdání – do 30. ledna 2018 Ivanu Mynářovi
  • vyhlášení – do konce března 2018 hodnotící skupinou vytvořenou ředitelkou školy

Vítězné práce budou odměněny.

Okresní kolo přespolního běhu ve Valašském Meziříčí 27. 9. 2017

Na trati nedávno vysušené sluníčkem se našim běžcům i běžkyním letos opět podařilo získat medaile.
Dívky si v kategorii V. středních škol doběhly pro zlato.
Družstvo ve složení: Vendula Stillerová (7.A8), naše nejrychlejší běžkyně, dále opora týmu Iveta Mikulenková (4.A), Karolína Kubáňová (2.A), nadějná Klára Řiháková (1.A) a Karin Janošková (4.A8) postupuje do krajského kola, které se koná 5. 10. v biatlonovém areálu na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem.
Družstvo chlapců, omlazené o nové posily, vybojovalo po krásném výkonu druhé místo a odvezlo si domů stříbrné medaile.
V kategorii VI.B umístění vybojovali: Vojtěch Borák (3.B), který se stal absolutním vítězem soutěže, Jan Petrů (2.A) – velká naděje, stejně tak Vladislav Chmelař (6.A8) – ve výborné formě, Adam Skalka (6.A8) – stálice týmu, a nově 2 zdatní běžci David Chýlek (4.A8) a Radim Slovák (1.B).
Těšíme se na další ročník! :-)

Studentské parlamentní volby 2017

se uskuteční 3. 10. 2017 od 11:30 do 15 .30 na učebně S3.

Změna pro uživatele Bakalářů

Od 26. 9. 2017 je nasazeno zabezpečené přihlášení do Bakalářů na adrese https://gymroznov.bakalari.cz. Důrazně doporučujeme přejít na zabezpečenou verzi v PC i mobilní verzi – v mobilní verzi je potřeba změnit URL školy v nastavení.

Sportovně – turistický kurs Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

A je to tady! Dlouho očekáván a vyhlížen přichází po vyčerpávajícím jednom týdnu ve škole již tradiční sportovně-turistický kurz v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj. Ve čtvrtek večer se tedy sbalím, na poslední chvíli najdu doklady, rozměním peníze a nachystám jídlo, a v pátek po obědě už nasedáme do autobusu, abychom si náležitě užili cestu přes noc až k Jadranu. (Celý příspěvek…)

Adaptační kurz čtyřletého studia

Aneb – jak viděli svůj „adapťák“ sami prváci?
(Celý příspěvek…)

Turistický klub opět víkendově!

Za krásami Hostýnek

16 + 12 km
trasa: Bystřice p. H. – Hostýn (bazilika, rozhledna, keltské oppidum) – Skalný – zřícenina hradu Obřany – Tesák (PP s výskytem vzácných čolků) – Čerňava – Kelčský Javorník (rozhledna) – zříceniny hradů Šaumburk a Zubříč – Rajnochovice žel. st.

sobota 7. – neděle 8. října 2017

sraz: 7. 10. v 8:30 na vlakovém nádraží; návrat 8. 10. ve 13:55 tamtéž

Zájemci nechť nadále sledují nástěnky a web!!!

Zájemci se závazně hlásí s platbou 255,- Kč (ubytování + snídaně; peníze prosím přesně!) do 4. 10. včetně. Děkuji! R. Ehl

Podzimní Srdíčkové dny pomáhají vážně nemocným dětem v celé ČR

V týdnu od 18. – 22. 9. 2017 pořádá organizace Život dětem tradiční podzimní Srdíčkové dny. Dobrovolníci budou v ulicích měst na území celé České republiky nabízet magnetky (30,-), vzorky kávy (40,-) nebo přívěsky se žetonem do nákupního vozíku (35,-).

Výtěžek sbírky je určen rodinám, které se starají o vážně nemocné děti.

I Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm se rozhodlo pomoci.
V úterý 19. 9. budete moci potkat dobrovolníky ze 2. B, kteří budou v naší škole i v ulicích Rožnova prodávat magnetky a vzorky kávy.

Věříme, že zakoupením těchto předmětů pomůžete rodinám handicapovaných a nemocných dětí i vy!

Adopce na dálku – poděkování od Mayuching

Vážení a milí studenti,

naše bangladéšská studentka Mayuching, kterou podporujeme, (a zaslali jsme jí také finanční dárek „pro radost“) nám o prázdninách poslala fotografie s věcmi, jež si dle svého výběru koupila, a také děkovné dopisy v angličtině a bangladéštině. Do 15. 8. 2017 jsem musela odeslat naši odpověď, tak jsem tak učinila i za Vás. Doufám, že jsem vyjádřila naše společné pocity ;) KaTu (Celý příspěvek…)