Školní kolo Biologické olympiády

Kategorie D

Školního kola se účastnilo 11 žáků. Žáci na 1. – 3. místě postupují do okresního kola, které proběhne 12. dubna 2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

 1. místo Petřeková Klára – 2. A8 – 88,5 bodů
 2. místo Štreichl Kristián – 1. A8 – 71 bodů 
 3. místo Vinkler Václav – 2. A8 – 56,5 bodů
 4. místo Mach Josef – 1.A8 – 56 bodů
 5. místo Čechová Johana – 1.A8 – 55 bodů
 6. místo Staňková Anna – 1.A8 – 52 bodů
 7. místo Vašutová Radka – 1.A8 – 50,5 bodů
 8. místo Indráková Eva – 1.A8 – 46,5 bodů
 9. místo Benetu Veronika – 1.A8 – 36 bodů
 10. místo Drápalová Elena – 1.A8 – 25 bodů (teoretická část nevypracovaná – nemoc)
 11. místo Stančíková Julie – 1.A8 – 21 bodů (teoretická část nevypracovaná – nemoc)
Kategorie C

Školního kola se účastnilo 11 žáků. Žáci na 1. – 3. místě postupují do okresního kola, které proběhne 23. dubna 2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

 1. místo Žitníková Vendula – 4.A8 – 95,5 bodů
 2. místo Machová Barbora – 3.A8 – 94 bodů
 3. místo Pavelová Daniela – 4.A8 – 70,5 bodů
 4. místo Pleváková Aneta – 3.A8 – 60,5 bodů
 5. místo Zajíc Lev Jan – 3.A8 – 57 bodů
 6. místo Punčochářová Eliška – 3.A8 – 56,5 bodů
 7. místo Přikrylová Barbora – 3.A8 – 49 bodů
 8. místo Adámek Jakub – 4.A8 – 48 bodů
 9. místo Rybár Samuel – 4.A8 – 44 bodů
 10. místo Žanta Vojtěch – 4.A8 – 41,5 bodů
 11. místo Cabák Štěpán – 4.A8 – 25 bodů (teoretická část nevypracovaná – nemoc)

Všem blahopřeji a držím palce v okresním kole.

Lenka Zetochová

Postup do národního kola České lingvistické olympiády

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 se Johanka Butorová ze třídy 3. A zúčastnila regionálního kola České lingvistické olympiády v Olomouci. Johance se při řešení velmi náročných úloh podařilo získat krásných 80 bodů. Umístila se na 31. místě z celkového počtu 173 soutěžících a stala se tak jedním z 51 nejúspěšnějších řešitelů, kteří postupují do národního kola.

Gratulujeme a  přejeme hodně úspěchů  v celostátním kole, které se bude konat 7. 4. 2018 v prostorách  Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

Lyžák třídy 2. A8

Jako každoročně, i letos se žáci ze třídy 2. A8 zúčastnili lyžařského kurzu. Dne 28. 1. se tato třída ve složení spousty nedočkavých žáků pod vedením zkušených instruktorů pana učitele Koláře a Janíčka vydala na kurz.

Hned po příjezdu jsme se ubytovali v horském hotelu nedaleko Sachovy studánky a vyrazili na svah.   Někteří z nás se rozhodli vyzkoušet jízdu na snowboardu, na kterém je pan učitel Janíček, po čtyřech dnech strávených na onom záludném prkně, naučil. Jiní byli zase věrní lyžím a společně s panem učitelem Kolářem zdokonalovali svůj lyžařský styl. Největší pokrok udělali ti, kteří, dá se říct, stáli poprvé na lyžích a během čtyř dnů se naučili obstojně lyžovat. Ti ostatní na ně trpělivě čekali, sledovali je zpod kopce a drželi jim palce, aby jízdu sjeli bez pádu. Každý den po obědě bylo volno. Hrály se různé hry a všichni si po dřině na svahu volno náramně užívali. Byla zde také možnost zahrát si bowling nebo ping-pong. Toho jsme všichni využili a při marných pokusech některých studentů, pokoušejících se strefit alespoň jednu kuželku, se taky dost nasmáli. Počasí nám to nijak neulehčovalo, zvláště poslední dva dny, kdy se z kopce stala jedna velká ledová skluzavka, kterou zdolat nebylo vůbec jednoduché.

(Pokračování textu…)

Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto

Milí žáci 5. A 9. tříd a Vážení rodiče, přihlášených k testování nanečisto . Průběh testování nanečisto je organizován tak, aby co nejlépe simuloval průběh skutečných přijímacích zkoušek s opodstatněnými úpravami. Testy jsou sestaveny našimi vyučujícími na základě ilustračních testů zveřejněných společností Cermat včetně záznamových archů. Rádi bychom Vám sdělili několik organizačních pokynů.

Přijímačky nanečisto proběhnou 16. 2. 2018. Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem. Ve 14:00 bude již zahájena administrace testů ve třídách.

Po vstupu do budovy prosím uhraďte manipulační poplatek 100Kč. Po jeho uhrazení Vám bude předán ústřižek s třímístným evidenčním číslem. Tento ústřižek předejte testovanému žákovi. Ten vepíše evidenční číslo do příslušné kolonky na záznamovém archu pro jednotlivé testy. Ústřižek uschovejte pro pozdější použití.

Žáci si ke zkouškám přinesou 2 propisovací tužky s modrou nebo černou náplní a rýsovací potřeby.

V úvodní administraci jednotlivých testů žáci obdrží testové sešity a záznamové archy. Po skončení testování si žáci mohou ponechat testové sešity, záznamové archy však odevzdají vyučujícím pro pozdější vyhodnocení výsledků. Po závěrečné administraci každého testu a krátké přestávce budou žákům sděleny správné odpovědi jednotlivých úloh. Doporučujeme proto, aby své odpovědi zapsali nejen povinně do záznamových archů, ale i do testových sešitů (které si ponechávají), pro následné porovnání své odpovědi s odpovědí správnou.

Po skončení obou testů budou od 17:30 v jednotlivých třídách (dle rozpisu) k dispozici vyučující pro zodpovězení případných dotazů a objasnění nejasností týkajících se jednotlivých úloh.

V průběhu následujícího týdne budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky jednotlivých testů i výsledky souhrnné. Své umístění nanečisto zjistíte na základě předaného evidenčního čísla.

Prosíme o dodržení stanoveného harmonogramu a o klid na chodbách. Chcete-li vyčkat v budově, můžete využít učeben v přízemí budovy.

Harmonogram

Sběr 2018

V týdnu od 22-26. 1. 2018 proběhl na naší škole sběr papíru. Motivace v podobě bowlingu rozpoutala krásný souboj mezi třídami 2. A8 a 3. A8, které se až do poslední chvíle přetahovaly o vítězství. Více kilogramů nakonec získala třída 2. A8, které tímto gratuluji a doufám, že si svou cenu brzy užijí 🙂 !

Sběru zdar   J.J.

Republiková kvalifikace ve volejbale dívek

Ráno jsme promrzlé s jiskřivou nadějí v očích dorazily do haly SPŠ s vidinou tepla uvnitř. Zároveň také přijely i ostatní týmy (vlastním autobusem 🙂 ). Krutou realitou se stal fakt,  že teplota v hale a šatnách se s venkovní teplotou lišila asi o 10°C. Paralelně zde probíhala i kvalifikace chlapců, kterou ovládli gymnazisté z Kojetína. Utkání řídili zkušení rozhodčí z řad hráčů zdejšího extraligového týmu Green Volley Beskydy.

(Pokračování textu…)

Kulturní akce 4. A8

Dne 8. 2. 2018 se naše třída 4. A8  zúčastnila v rožnovském kině divadelního představení  „Let´s  Go Travel Show“. Herci nás zábavným způsobem seznámili s nejznámějšími místy a zvyky Velké Británie.

Celé představení probíhalo v angličtině, což u nás jistě přispělo k zdokonalování našich jazykových schopností. Do celé show jsme se mohli aktivně  zapojit jak formou hlasování, tak  zodpovídáním na otázky, které nám herci během jejich vystoupení kladli.

Představení naši třídu velice zaujalo svým důvtipem, odcházeli jsme velmi nadšeni a spokojeni.

V. Žitníková, N. Sikorová, P. Czekajová.

Dopis rektora VUT Brno

 

 

Vážená paní ředitelko,

s potěšením Vám sděluji, že se Vaše škola v letošním roce umístila mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud k nám na VUT v Brně nastoupilo nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky. Těší nás, že si Vaši studenti ke svému dalšímu vzdělávání vybrali právě naši univerzitu.

 

Ples gymnázia – předtančení

Workshop klubu Most ve 3. A8

V úterý 23. 1. 2018, první dvě vyučovací hodiny, nám dělala společnost slečna Vaneta Zvoníčková z klubu Most ve Valašském Meziříčí. Společně se spolužáky jsme probírali vztahy ve třídě a zjistili jsme, že není problém obětovat třetinu lidí hladovým žralokům. Užili jsme si společné úkoly a někteří získali i nové zkušenosti, schopnosti nebo pohled na život. Děkujeme slečně Vanetě a klubu Most za skvělou besedu.
Jakub Staňo 3. A8

Literární soutěž O poklad strýca Juráša

Slavnostní vyhlášení výsledků  oblastního kola proběhlo v pondělí 29. 1. 2018 v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm.  V nejpočetněji zastoupené III. kategorii  porota srovnávala 61 prací.  Naši žáci dosáhli vynikajících výsledků. Blahopřejeme!!!

III. kategorie – próza
2. místo  – Klára Kvapilová  2. A8
3. místo  – Václav Vinkler  2. A8

IV. kategorie
– próza       1. místo – Pavla Czekajová   4.  A8
– poezie     3. místo  – Dominika Prokopová 4.  A8
– komiks   3. místo  – Vendula Žitníková 4. A8

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a informace o termínech konání přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 naleznete v přiloženém souboru.

Vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky školního kola recitační soutěže – nižší gymnázium

III. kategorie 

 1. místo  –  Kornelová Zuzana 1. A8
 2. místo –   Valová Johana 2. A8
 3. místo –   Šotková Amálie 1. A8 

IV. kategorie 

 1. místo –    Přikrylová Barbora 3. A8
 2. místo  –   Pašková Adéla 4. A8
 3. místo  –   Sýkorová Nela 4. A8

Porota měla velmi těžkou práci, protože výkony našich recitátorů byly velmi vyrovnané. Stále oblíbenějším se stává výrazný přednes prózy. Do okrskového kola, které se uskuteční 16. 2. 2018,  postupují soutěžící z prvního a druhého místa. Ještě jednou všem děkuji za jejich velmi pěkné výkony.

Jana Bajerová

Zeměpisná olympiáda – školní kolo, kategorie C

V pondělí 29. 1. se 12 žáků naší školy utkalo v souboji o jedno postupové místo do okresního kola Zeměpisné olympiády v kategorii C. Vítězství se podařilo navzdory propukající nemoci suverénně obhájit Báře Besedové (4.A8), které tímto gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okrese!

Celkové pořadí:

1. Barbora Besedová – 60 b
2. Daniela Pavelová – 42,5 b
3. Barbora Přikrylová – 40,5 b
4. Jakub Malenovský – 40 b
5. Jakub Staňo – 39,5 b
6. Lucie Karlíková – 35,5 b
7. David Chýlek – 35 b
8. Radek Včelař – 34 b
9. Sofie Stillerová – 32,5 b
10. Jan Lev Zajíc – 31,5 b
11. Aneta Pleváková – 28,5 b
12. Richard Vodička – 20,5 b

RE

Ve třetí etáži

Na konci ledna jsme s 1.A, 5.A8 a 4.A8 navštívili 3. Etáž. Kromě výstavy maleb Barbory Dohnalové si studenti mohli prohlédnout třeba architektonický ateliér nebo fotoateliér, které jsou součástí tohoto alternativního prostoru.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2017 – 2018

Kategorie D – střední školy

1. Žváček Jakub 6.A8 74 bodů – postup do okresního kola
2. Tutko Jan 8.A8 64 bodů – postup do okresního kola
3. Holčák Jakub 2.A 53 bodů
4.-5. Bělotová Erika 4.A 52
4.-5. Ondryáš Hugo 3.A 52
6. Hrstka Jakub 4.A 49
7. Holiš Dominik 7.A8 45
8. Jurek Jakub 3.B 44
9.-11. Rybár Filip 2.A 41
9.-11. Mizera Ondřej 3.A 41
9.-11. Holčák Ondřej 3.B 41
12.-13. Petružela Kryštof 3.A 40
12.-13. Žárský Dominik 8.A8 40
14. Pohořelský Tomáš 2.B 39
15. Glac Jakub 3.B 37
16. Polášek Jiří 4.A 36
17. Pernická Kristýna 3.A 30
18. Kovářová Kateřina 4.A 29
19. Číž Vojtěch 3.B 15

Mgr. Petr Solanský

Pozoruhodný křemík a dusík

Žáci naší školy se zúčastnili přednášky doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr. a RNDr. Pavla Konečného, CSc. z Masarykovy univerzity Brno o vlastnostech a především praktickém využití křemíku a dusíku. Svoji přednášku doplnili velmi zajímavými a názornými pokusy.

Výsledky školního kola astronomické olympiády

Úspěšní řešitelé, kteří postupují do korespondenčního kola:

Kategorie AB
Simona Žabková, 8. A8                     19 b
Veronika Onheiserová, 8. A8           19 b

Kategorie CD
Jan Petrů, 2. A                                   10 b
Adam Vašut, 2. A                              10 b

Kategorie GH
Václav Vinkler, 2. A8                       45 b

Úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády

Vítězka školního kola 47. ročníku Dejěpisné olympiády Vendula Žitníková (4.A8) suverénně postoupila rovněž do kola krajského.

Vendy obsadila v konkurenci čtyřiceti mladých historiků vsetínského okresu se ziskem 87 ze 110 možných bodů možná nepopulární, ale krásné 4. místo. Na další postup stačilo bodů 75 a od vítězství ji dělily pouhé 4 body!

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v kraji!

RE

Výsledky 2. kola studentských prezidentských voleb

Z celkového počtu 350 voličů se voleb účastnilo 50,29% (176 studentů). Platných lístků bylo 158, neplatných 18. Kandidát č. 1. Jiří Drahoš dostal 147 (93,04%) hlasů, kandidát č. 9 Miloš Zeman dostal 11 (6,96%) hlasů.

Děkujeme volební komisi ve složení:
Matouš Korčák (předseda), Kryštof Petružela, Radúz Dostal

Výsledky školní: doc2volby

Výsledky ČR: spv_2018_2.kolo_vysledky_final-1