Virtuální návštěva
shim  

Ocenění společnosti Scio   Hlasujte

Volejbalový turnaj smíšených družstev

Proběhl v pondělí 27. 6. 2016  a tentokrát se dostali na špičku mladší hráči čtyřletého gymnázia.

Výsledky:
1. smíšený tým 2. AB
2. smíšený tým za 1. A
3. smíšený tým za 7. A8

Na vítězné týmy čekaly „zmrzlé“ ceny a diplomy. :)

Třída 4.A8 v Praze 23. 6. 2016

Ranní vstávání bylo těžké. Rožnovka vyjížděla ve 3:50. Paní Petersová nám zajistila návštěvu Dne otevřených dveří na velvyslanectví SRN v Praze.  I přes vysoké teploty jsme zvládli prohlídku Hradu,  katedrály svatého Víta, Vladislavského sálu  a Zlaté uličky. Největším zážitkem se stala ve Valdštejnské jízdárně výstava Císař Karel IV. Další  procházka Prahou směřovala přes Staroměstské náměstí, kolem Prašné brány až k  vytouženému odpočinku v nákupním centru Palladium. Tam se naplnily nejenom naše žaludky, ale u děvčat i nákupní tašky. S hlavami plnými zážitků jsme usedli do vlaku, který nás zavezl domů.

Planetárium ve škole

V pátek 17. června přijelo do školy pojízdné planetárium Morava z Brna. Ve školní tělocvičně vyrostla velká nafukovací kopule. Pohodlně uvelebeni na žíněnkách jsme tak byli svědky objevování tajemství vesmíru, mohli jsme sledovat noční oblohu tak, jak ji pouhým okem neuvidíme. Procestovali jsme Sluneční soustavu, zastavili se na našich sousedních planetách a prohlédli si jejich často bizarní měsíce. Zabrousili jsme do vzdálených galaxií a prohlédli si krásné mlhoviny, sledovali vznik i zánik hvězd a sledovali cestu komet. Bylo to pro nás příjemné zpestření závěru školního roku. (Celý příspěvek…)

Gymplácký turnaj v malé kopané

V pondělí 27. 6. 2016 proběhl na školním hřišti turnaj v malé kopané vyššího gymnázia
s účastí 4. A8.

Výsledky:
1. místo – mix 3. A a 3. B
2. místo – 1. B
3. místo – mix 2. A a 2. B

(4. místo – mix 5. A8 a 6. A8, 5. místo 4. A8, 6. místo 7. A8 a na 7. místě družstvo 1. A).

60 let gymnázia objektivem účastníka

Talentovky ZAV

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 se v rámci oslav 60. výročí školy uskutečnila talentová soutěž v psaní na počítači určená žákům základních škol. Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Pod Skalkou a žáci z naší školy.

První místo obsadila Johana Valová (ZŠ Pod Skalkou), dělené druhé a třetí místo Tomáš Procházka (Gymnázium) a Klára Pečivová (ZŠ Pod Skalkou).

Poetry Slam workshop v Opavě

Úterý 14. 6. pro nás bylo opravdu obohacujícím dnem. Sedm studentů s doprovodem paní profesorky Petersové se vydalo do Opavy na akci zvanou Poetry Slam. Den začal už okolo šesté hodiny ranní, kdy jsme nastoupili do autobusu a vyšli vstříc dobrodružné cestě do Hranic a následně do Opavy. Akce se konala v útulném prostředí Slezské univerzity, kde jsme byli přivítáni dobrým občerstvením a pozitivně naladěným instruktorem. Hned ze začátku jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme vymýšleli zábavné příběhy a zároveň se učili novým jazykovým znalostem.

(Celý příspěvek…)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 26. 5. 2016 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D v areálu zoo Lešná – Zlín. Krajského kola se zúčastnila Vendula Žitníková 2. A8, vybojovala krásné 8. místo a stala se úspěšnou řešitelkou biologické olympiády. Kromě drobných cen pro všechny zúčastněné byla odměnou i prohlídka zoo a pohlazení rejnoků.

Gratuluji a doufám, že příští rok bude opět tak úspěšný.                 Lenka Jarábková

60 let gymnázia – ranní akademie

Dioda aneb holka, která využila přechodu ve prospěch vědy

Dne 9. 6. 2016 se 5 dívek (ano, čtete správně) ze tříd 6. A8 a 2. B s šestou, paní profesorkou Evou Zakopalovou, vydalo do Design Centra  ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm.  A proč že vlastně? (Celý příspěvek…)

60 let gymnázia pohledem účastníka

60 let gymnázia z ptačí perspektivy

Za letecké záběry děkujeme Jaroslavu Krčmářovi.

ZAV maratón

Minulý týden byl náročný v soutěžích psaní na PC ZAV. Hned v pondělí a v úterý 6. a 7. června 2016 proběhla soutěž prvních ročníků SŠ a ZŠ v Ostravě. V bodovaném tréninku, korektuře textu a v opisech (kromě opisu -100 bodů) Jonáš Vala (3. A8) nenašel přemožitele a ke čtyřem prvním místům a bronzu z posledního opisu přidal zlato za kombinaci (celkem získal 14249 bodů).

Na pátečním mistrovství ČR juniorů v Opavě 10. června nedal Jonáš již nikomu šanci (ve všech soutěžních disciplínách získal 1. místa) a ziskem přes 15800 bodů obsadil i zde první místo v kombinaci a co nejvíc těší, vylepšil si osobní rekordy.

Gymnázium Rožnov – 1956 – 2016

Dramatický souboj ve sběru papíru

Koncem května se uskutečnil na našem gymnáziu tradiční sběr papíru. Od pondělí 23. 5.  do pátku 27. 5. mohli, před vyučováním, studenti nosit papír ke hlavnímu vchodu, kde jej pan Ĺálík převážil a zapsal do tabulky dané třídě. I tentokrát vše nasvědčovalo klasickému průběhu, sem tam se někdo zastavil a přidal něco na hromádku, ale vedení si jasně drželi několikanásobní vítězové této soutěže, třída 3. A8. Ve čtvrtek se však objevil nový soupeř, 40 kg pro 4. A8 rozpoutalo divoký souboj těchto tříd!

V pátek ráno vedla 3. A8 s 376 kg o 40 kilo, ale tady se teprve začínalo soutěžit. Každou přestávku přicházely obě třídy s balíky papíru (ani nevím, kde se na škole ještě našel) a připisovali další kila na svůj účet.

„Divoký sběr“ nakonec ukončilo poledne, kde v konečném součtu vyhrála těsně 4. A8. (Celý příspěvek…)

Závod všestrannosti mládeže

Čtrnáctý ročník Závodu všestrannosti mládeže připravila ve středu 24. 5. 2016 Městská policie Rožnov pod Radhoštěm. Na trať závodu, dlouhou 4,5 kilometrů, se vydalo třináct čtyřčlenných družstev. Účastníci museli předvést své dovednosti ve střelbě ze vzduchové pistole, hodu granátem, jízdě na kole, překonat potok pomocí lana či prokázat odvahu jízdou na laně. Součástí závodu bylo také předvedení znalostí ze zdravovědy, silničního provozu, recyklace či práce s buzolou.

(Celý příspěvek…)

Zpráva o exkurzi – Pevnost poznání Olomouc 20. 5. 2016 třídy 3. A8, 4. A8

Díky výluce na trati a nedůslednosti studentů při vybírání peněz bylo páteční ráno poněkud divoké. Nakonec se však obě třídy usadily ve Valašském Meziříčí do rychlíku a v klidu se vyrazilo, směr Olomouc. Procházka k pevnosti zabrala 20 minut, a tak jsme mohli v 9.00 začít s návštěvou „Pevnosti poznání“. Prohlídka se skládala ze čtyř expozic, kdy první část byla věnována historii Olomouce a místní pevnůstce. V této části snad studenty nejvíce zaujaly dobové kostýmy, které si mohli vyzkoušet a stylově tak zdokumentovat tento výlet. Další úsek byl věnován hlavolamům a různým logickým hrátkám, zde jsme se zdrželi asi nejdéle :) . Poté jsme přešli do expozice biologie, kde byla možnost vidět říše živočichů a rostlin naživo, v digitální podobě či mikroskopickým pohledem. Poslední patro bylo věnováno fyzice a to především její optické části. Dvě a půl hodiny utekly jako voda, a tak jsme z pevnosti vycházeli těsně před polednem. Rozchod v historickém centru Olomouce pak nabídl studentům čas na jídlo i zhlédnutí místních památek.

Závěrečný přesun do Rožnova již proběhl bez problémů, a tak jsme se plni dojmů rozutekli za začínajícím víkendem.

J.J.

Dravci – Seiferos

Opět po dvou letech dostali žáci 1.A8 a 2.A8 možnost zúčastnit se prezentace dravců, pořádané záchrannou stanicí Seiferos. Zajímavou formou se žáci seznámili s mnoha druhy u nás žijících dravců a jejich chováním v přírodě i v přítomnosti člověka.

Přednášející z UPOL u nás na škole

V uplynulých dnech se na našem gymnáziu kromě maturitních zkoušek konaly také zajímavé a atraktivní přírodovědné přednášky, které měli na starost akademičtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž fakultní školou naše gymnázium je.

V pátek 13.5. přednášela studentům třetích ročníků vyššího gymnázia RNDr. Pavlína Baizová z katedry analytické chemie, a sice na téma „Využití analytické chemie v kriminalistice“. Během čtyřicet pět minut trvající přednášky se studenti mohli dozvědět informace například o tom, jaké chemické sloučeniny se používají pro zajištění otisků prstů na místě činu, jakými metodami lze prokázat přítomnost lidské krve či něco o přístrojích, které odhalí zvýšenou koncentraci methanolu v pančovaných alkoholických nápojích a našly uplatnění při nedávné „methanolové aféře“.

Středa 18.5. patřila katedře ekologie a jejím zaměstnancům RNDr. Tomáši Kurasovi a Mgr. Monice Mazalové, jejichž prostřednictvím se studenti druhých ročníků vyššího gymnázia dozvěděli něco o fauně a flóře východoasijských tropických deštných lesů a vzájemných vztahů mezi jednotlivými organismy, obývající tyto ekosystémy. Přednáška obsahovala také geografické, cestovatelské a environmentalistické prvky, a byla okořeněna osobními zkušenostmi z vědeckých výzkumů obou přednášejících.

V pátek 20.5. se pak třídy 3A8 a 4A8 naopak vydaly do Olomouce, aby tam navštívily nově otevřené interaktivní muzeum „Pevnost poznání“. Podrobnější reportáž z této exkurze si budete na našich stránkách moci přečíst o několik dní později.

Maturity 2016 obrazem

fotogalerie… (Celý příspěvek…)