Den lékařským fyzikem

Skutečně jste si mysleli, že v nemocnici plní hlavní roli jen lékaři a zdravotní sestry? Stejnou domněnku měli také studenti 2. B Martin Holčák a Štěpán Fárek. Svatou trojici jsem doplnil i já, ale mezi úplné neznalce se považovat nemohu, protože tuto skvělou akci pořádanou Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze jsem navštívil již podruhé. Jako každoročně se akce konala 2. středu v lednu. Na tuto akci se všichni účastníci výpravy těšili, protože měli příležitost poznat nové, středoškolsky moc netknuté téma radiologické fyziky.

(Pokračování textu…)

Okresní kolo olympiády v českém jazyce – II. kategorie

Dne 23. ledna 2020 se na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce (II. kategorie). Naši školu reprezentovala Kateřina Fryšarová z 2. B, která obsadila pěkné 4. místo, a Daniela Pavelová ze třídy 6. A8.

Oběma žákyním děkujeme za reprezentaci naší školy!

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády kategorie D  = střední školy

Školního kola se zúčastnilo celkem 14 „zeměpisářů“ z většiny tříd staršího gymnázia.

Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější – Josef Bill ze třídy 8. A8 (45 bodů) a Jakub Staňo ze třídy 5. A8  (41 bodů).

O třetí místo se podělila Patricie Horňáková (5. A8) s Matějem Havranem (3. B) s celkovým počtem 39 bodů.

Blahopřejeme a přejeme úspěšné vystoupení v okresním kole zeměpisné olympiády, které se bude konat 26. února 2020.

Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto

    Milí žáci 5. A 9. tříd a Vážení rodiče, přihlášených k testování nanečisto. Průběh testování nanečisto je organizován tak, aby co nejlépe simuloval průběh skutečných přijímacích zkoušek s opodstatněnými úpravami. Testy jsou sestaveny našimi vyučujícími na základě ilustračních testů zveřejněných společností Cermat včetně záznamových archů. Rádi bychom Vám sdělili několik organizačních pokynů.

Po vstupu do budovy prosím uhraďte manipulační poplatek 100Kč. Po jeho uhrazení Vám bude předán ústřižek s třímístným evidenčním číslem. Tento ústřižek předejte testovanému žákovi. Ten vepíše evidenční číslo do příslušné kolonky na záznamovém archu pro jednotlivé testy. Ústřižek uschovejte pro pozdější použití.

V úvodní administraci jednotlivých testů žáci obdrží testové sešity a záznamové archy. Po skončení testování si žáci mohou ponechat testové sešity, záznamové archy však odevzdají vyučujícím pro pozdější vyhodnocení výsledků. Po závěrečné administraci každého testu a krátké přestávce budou žákům sděleny správné odpovědi jednotlivých úloh. Doporučujeme proto, aby své odpovědi zapsali nejen povinně do záznamových archů, ale i do testových sešitů (které si ponechávají), pro následné porovnání své odpovědi s odpovědí správnou.

Po skončení obou testů budou od 17:30 v jednotlivých třídách (dle rozpisu) k dispozici vyučující pro zodpovězení případných dotazů a objasnění nejasností týkajících se jednotlivých úloh.

V průběhu následujícího týdne budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky jednotlivých testů i výsledky souhrnné. Své umístění nanečisto zjistíte na základě předaného evidenčního čísla.

Prosíme o dodržení stanoveného harmonogramu a o klid na chodbách. Chcete-li vyčkat v budově, můžete využít učeben v přízemí budovy.

Harmonogram

Výsledky okresního kola olympiády v českém jazyce – I. kategorie

Okresní kolo se konalo 22. 1. 2020 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.  Soutěže se zúčastnilo 28 žáků z celého okresu, kteří se ve školním kole umístili na 1. místě.
Naši školu výborně reprezentovala Johana Valová ze třídy 4. A8, jež v silné konkurenci  vybojovala pěkné 4. místo. Od soutěžících na 1.-3. místě ji dělil minimální bodový rozdíl.
Děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Život v závislosti

Ve středu 8. 1. 2020 proběhla beseda pro žáky 1. A a 1. B na téma „Život v závislosti“.  Přednášejícím byl pan Roman Povala, posluchači byli seznámeni s tím, jak na lidskou psychiku působí drogy, a že závislost může zničit člověku a celé jeho rodině život. Přednášku také doplňovaly skutečné příběhy lidí, kteří podlehli účinku omamných látek.

Je to úspěch – blahopřejeme!!

Nebojme se myslet – to je esejistická soutěž, kterou každý rok pořádá pro studenty středních škol Katedra filozofie Univerzity Palackého v Olomouci. Letos proběhl již 10. ročník a opět i s našimi studenty. A úspěch! Tomáš Pohořelský (4. B) se umístil v první dvacítce a probojoval se do celostátního kola. V únoru jej tedy čeká republiková úroveň – tentokrát se však nebude muset bát myslet v angličtině. Blahopřejeme!!

Florbalový turnaj

Dne 9. 1. 2020 se skupina vybraných dívek vyššího gymnázia zúčastnila florbalového zápasu proti výběru z rožnovské „Zemědělky“ ve sportovní hale na SŠIEŘ. Po první vyučovací hodině jsme spolu s paní profesorkou Růžičkovou a dívčím týmem vyrazili do samotného dějiště zápasu. Po příchodu do haly jsme měli spoustu času na přípravu, protože naše soupeřky (tak jak už to u dam bývá) přišly pozdě. Zápas místo 9.30 začal až po odbití 10. hodiny.

(Pokračování textu…)

Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 14. 1. 2020 se v Muzeu regionu Valašsko Vsetín konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Všichni tři zúčastnění žáci ze třídy 4. A8, Klára Petřeková, Václav Vinkler a Ota Repák, se stali úspěšnými řešiteli a Ota navíc postupuje do krajského kola, které se uskuteční v měsíci březnu v Kroměříži.
Blahopřejeme.

Výsledky soutěže Best In English

29. listopadu 2019 se 30 studentů naší školy zúčastnilo soutěže Best In English. Soutěž umožňuje žákům porovnat své znalosti s ostatními žáky nejen v rámci České republiky, ale také v rámci Evropy. Do této soutěže se zapojilo celkem 624 středních škol a 16462 studentů z 25 států.  Z České republiky se v tomto ročníku zúčastnilo 243 škol a celkový počet studentů z ČR byl 6555Soutěž probíhala online a studenti si otestovali své znalosti v gramatice i slovní zásobě a také si ověřili porozumění mluvenému slovu i psanému textu. K vyřešení všech úloh měli soutěžící k dispozici šedesátiminutový časový limit.  Našim studentům se opět podařilo dosáhnout velmi pěkného umístění.  Zde jsou výsledky našich tří nejlepších účastníků:

Jméno a třída Umístění v rámci ČR Umístění v rámci mezinárodní soutěže Bodové hodnocení Čas
Julie Halamíčková, 4. B 595 1589 97,5 55 min
Jolana Zemanová, 7. A8 601 1603 97,5 58 min
Jakub Holčák 804 2095 95,5 56 min

Blahopřejeme ke skvělému umístění a přejeme hodně úspěchů i v roce 2020!!!

Školní kolo konverzační soutěže v němčině

Výsledky školního kola konverzační soutěže v němčině ze dne 9. 1. 2020

Kategorie VG II. B

  1. místo  Johana Valová
  2. místo  Klára Petřeková
  3. místo  Ota Repák

Kategorie SŠ III. A

  1. místo  Jonáš Vala
  2. místo  David Chýlek
  3. místo  Vendula Žitníková

Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony, výhercům blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.

Provozní doba knihovny

Milé studentky, studenti, všichni příznivci školní knihovny,
do nového roku Vám přejeme vše dobré a vyhovujeme Vaší žádosti o prodloužení půjčovní doby .

Knihovnu můžete kromě velkých přestávek v pondělí a čtvrtek navštívit i v pondělí od 13:30-14:00 a v pátek od 11:40-12.:20 hodin.

Vánoční zpívání s Juventusem podruhé – obrazem

Vánoční zpívání s Juventusem

Ve čtvrtek 19. prosince se uskutečnil adventní koncert sboru Juventus v krásném dřevěném evangelickém kostelíčku. Atmosféra byla velmi milá, přátelská a štědrá. V dobrovolné sbírce jsme vybrali společně částku 10 267 kč, která podpoří v aktivitách nejmenší z Klubu dětí působícího při evangelické farnosti. Děkujeme všem za Vaši přízeň a přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a božího požehnání během celého nového roku 2020 🙂

Ježíškova vnoučata

V pátek 27. prosince 2019 jsme se rozhodli splnit malé přání rožnovským seniorům, kteří projevili zájem podívat se, jak je krásně vánočně rozzářené nejen rožnovské náměstí, ale také kostel Všech svatých. I když počasí bylo trošičku proti nám, nenechali jsme se odradit a myslím, že jsme si podvečerní procházku všichni společně užili. Srdečně děkuji za nevšední zážitek všem zúčastněným dobrovolníkům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit 🙂

Nižší gymnázium zná své namakance!

V pondělí 16. 12. 2019 se uskutečnil první ročník soutěže o „Vánočního namakance“. Soutěž byla vyhlášena pro nižší gymnázium a své fyzické síly přišlo poměřit téměř 50 namakanců. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – skok z místa, sedy lehy, jacíkův test a přeskoky přes švihadlo. Kromě skoku z místa byly ostatní disciplíny na čas, a bylo tedy potřeba podat co nejlepší výkon ve 30 vteřinách. Dle výsledků v jednotlivých disciplínách sbírali namakanci body a jejich součet určoval výsledné pořadí. Maximálně mohli namakanci nasbírat 40 bodů. Při shodném počtu bodů rozhodoval o konečném pořadí výsledek z jacíkova testu.

(Pokračování textu…)

Třídní vánoční hodina 2. A8

Šťastné a veselé přeje 2. A8

Vánoční hodiny NJ

V hodinách 4. A8, 8. A8 a 6. A8.

Vánoční volejbal

Vánoční týden pokračoval ve středu 18. 12. volejbalovým turnajem. Jelikož naše tělocvična nabízí pouze jedno volejbalové hřiště, musely se letos některé týmy probojovat do hlavního turnaje sítem kvalifikace.

Středeční ráno začalo divadelním vystoupením v kině, rychlý přesun do školy, převléct do dresů, natáhnout síť a jde se na to! Osm týmů ve dvou skupinách, dvě semifinále a boj o „medaile“. Deset hodin a teprve začínáme…! Tady musím trochu netradičně hned poděkovat všem účastníkům za skvělý přístup a především hladký průběh celého turnaje! Utkání šla jedno za druhým, diváci vytvořili dobrou atmosféru (sem tam trochu zavazeli a neposlouchali) a na hřišti se hrál kvalitní volejbal.

Podle papírových předpokladů se ze skupiny probojovali obhájci z letního turnaje 4. A, z chorvatského soustředění sehraná 3. B, mix čtvrtých ročníků – maturanti a z kvalifikace rozjetá 6. A8. V semifinále porazila 3. B maturanty, 6. A8 podlehla  4. A. V boji o třetí místo poté zvítězila 6.A8 čímž se stala největším překvapením tohoto turnaje (dle expertů). Ve finále na dva vítězné sety byl k vidění krásný volejbal s velmi vyrovnaným průběhem. V druhém setu však došly 4. A síly, a tak se zaslouženými vítězi letošního turnaje stali svěřenci Magdy Brodové.

Velký dík patří spoluorganizátorce a rozhodčí Míši Rohalové za super zvládnutí tohoto hektického dne! A samozřejmě ještě jednou děkuji všem aktérům, kteří se podíleli na skvělé atmosféře.

Sportu zdar J.J.

Vánoční minivolejbal

V pondělí 16. 12. se ve velké tělocvičně sešli mladí volejbalisté, aby změřili své síly ve dvojkovém volejbale.

Ve dvou skupinách bojovalo deset týmů o postup do čtvrtfinále. Skladba dvojic byla velmi pestrá, tři chlapecké týmy postavila 3. A8, jeden 4. A8. Dívčí týmy ze 4. A8 a 3. A8 doplnila poté statečná dvojice primánek. K vidění bylo mnoho vyrovnaných výkonů a napínavých výměn, jednoznačně se potvrdil zájem mladých studentů o tento sport. Děkuji všem účastníkům za výbornou atmosféru, která panovala po celou dobu turnaje. Závěrem je třeba zmínit, že vítězi letošního ročníku se stali Jakub Farník a Ondra Kvapil.

Volejbalu zdar J.J.