Virtuální návštěva
shim  

Ocenění společnosti Scio   Hlasujte

Maturity obrazem podruhé :-)


(Celý příspěvek…)

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 25. 5. 2017 proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D v areálu ZOO Lešná – Zlín. Krajského kola se zúčastnila Barbora Machová ze třídy 2. A8. Vybojovala krásné 6. místo a stala se úspěšnou řešitelkou biologické olympiády. Kromě drobných cen pro všechny zúčastněné byla odměnou i prohlídka ZOO a krmení rejnoků.

Gratuluji a doufám, že příští rok bude opět tak úspěšný.

Lenka Jarábková

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení po dodání výsledků náhradního termínu jednotného testování – čtyřleté studium

Stáhněte si v PDF: Pořadí uchazečů – 4_2017NT.pdf

Maturitní zkoušky 2017 v obrazech


(Celý příspěvek…)

Den Země 2017

Díky nepřízni počasí proběhl každoročně pořádaný Den Země dne 11. 5. 2017. Den Země se odehrával opět v lesíku nad školou a na hřišti našeho gymnázia. Letošní ročník měli na starosti žáci třídy 4. A8. Pro své mladší spolužáky, žáky tříd 1. A8 a 2. A8, připravili ekologicky zaměřené hry. Pomocí her, vědomostních úkolů, poznávání živočichů a rostlin a pohybových aktivit v přírodě se žáci aktivně seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí.

Tento ročník soutěžilo 9 týmů.
1. místo – tým ČERNÍ BÝCI
    (1.A8 – Adam H., Dalibor N., Peter B., 2.A8 – Jakub M., Ladislav V., Jakub K.)
2. místo – tým AUTISTICKÁ ČTYŘKA
    (1.A8 – Václav V., Ota R., 2.A8 – Tadeáš B., Martin Ch.)
3. místo – tým BAGRISTI
    (1.A8 – Ondřej K., Jakub F., Marek D., Hynek L., 2.A8 – Jan Z. L., Richard V.) (Celý příspěvek…)

Úspěch v Mezinárodní internetové soutěži 2017

V uplynulých dnech se uskutečnila Mezinárodní internetová soutěž 2017 v psaní na klávesnici, které se za naši školu zúčastnili Johana Valová (1. A8) a Jonáš Vala (4. A8). Tato soutěž je vyhlašována světovou organizací INTERSTENO a každoročně se jí účastní více než 1 200 soutěžících z celého světa. Hned po mistrovství světa se tak řadí k nejvýznamnějším mezinárodním šampionátům. Odlišností je, že se soutěží jednotlivě ze školy nebo z domu, a úkolem soutěžících je napsat co nejvíce úhozů v desetiminutovém opisu z obrazovky, přičemž tento opis se píše v češtině, ale i v dalších 14 jazycích -angličtina, slovenština, němčina, holandština, chorvatština, francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, maďarština, finština, turečtina, rumunština.

Oba „písaři“ dosáhli výborných výsledků, kdy Jonáš obsadil v kategorii do 16 let v mateřském jazyce i ve vícejazyčném psaní 1. místo. Johana – kategorie do 12 let – dosáhla ve velmi silné konkurenci tureckých závodníků na vynikající 3. místo ve vícejazyčném psaní, v mateřském jazyce pak skončila na 5. příčce.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na blížícím se mistrovství světa v Berlíně!

O poklad strýca Juráša

Literární soutěž O poklad strýca Juráša, kterou vypisuje rožnovská knihovna, graduje ve vyhlašování výsledků v dalším kole – tentokrát krajském. Slavnostní událost proběhne 18. května 2017 v kroměřížské knihovně a my již dnes víme, že mezi tři nejlepší v kategorii 8. a 9. tříd – druh próza – postoupil se svou literární povídkou také Jiří Brandstettr ze třídy 3. A8. Nyní už jen budeme napjatě čekat, které místo Jirka získal ;) . Připomeňme, že v okresním kole to bylo místo nejvyšší.

Informace o výběrovém zjišťování výsledků žáků třídy 4. A8

   Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016/2017 (v termínu od 9. do 26. května 2017) provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET). Na našem gymnáziu se konkrétně jedná o třídu 4. A8, která bude testována z předmětů Matematika, Anglický jazyk a Zeměpis. Účast škol zařazených do vzorku pro výběrové zjišťování je povinná  Neúčast jednotlivých žáků při testování se řídí standardními pravidly omlouvání neúčasti ve vzdělávání.  Délka každého testu je 75 minut. Testování probíhá elektronickou formou v učebně IVT.

Další informace a instrukce k testování naleznete zde:informace-o-vyberovem-zjistovani-vysledku-zaku

Přehled testů:

Datum VH Test Předmět Dohled
Po 15. 5. 2017 1 + 2 AJ AJ + ČJ Db/De + Ko
St 17. 5. 2017 4 + 5 Z Z + Z St + Kn
Pá 19. 5. 2017 3 + 4 M M + IVT Ml + Ml

Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve středu 19. 4. 2017 se na Gymnáziu v Uherském Hradišti konalo krajské kolo Fyzikální olympiády. Naši školu reprezentovalo 5 žáků a všichni dosáhli krásného umístění.

 • kategorie C (2. ročník)
  • Ondřej Ondryáš 6.A8 – 6. místo
  • Tereza Bergová 6.A8 – 10. místo
 •  kategorie D (1. ročník)
  • Martin Procházka 1.A – 1. místo
  • Tobiáš Krupa 5.A8 – 4. místo
  • Filip Hurta 5.A8 – 5. místo

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a reprezentaci školy a moc gratulujeme k úspěchu.
Jana Oslancová, Eva Zakopalová

Velký úspěch ve výtvarné soutěži

Barbora Machová ze třídy 2. A8 obsadila  ve své kategorii 1. místo ve výtvarné soutěži „Vesmír na poštovních známkách“.
Tuto výtvarnou soutěž organizovalo Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Klubem filatelistů z Rožnova pod Radhoštěm.
Blahopřejeme!

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úterý 2. 5. 2017 od 7.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem.

Matematika +

Naše škola je spádovou školou pro zkoušku Matematika+, která se koná v pátek 5. května 2017.

Žáci přijdou do učebny nejpozději v 8:40, proběhne kontrola povolených pomůcek.

Vezměte si s sebou OBČANSKÝ PRŮKAZ.

Přejeme Vám úspěšné složení zkoušky.

Soutěž v programování webových stránek

Dalšího úspěchu, tentokrát na poli programování webových stránek, dosáhl Jonáš Vala (4. A8). V okresním kole ve Vsetíně obsadil 1. místo ve své kategorii a v krajském kole, které se konalo na Gymnáziu v Uherském Brodě, získal 5. místo ve společné kategorii (ve své věkové kategorii 1. místo). Blahopřejeme.

Volný den

Vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (písemné zkoušky společné části státní maturitní zkoušky) ve dnech:

 • 2. května 2017 (třídy 3.A, 7.A8)
 • 3. května 2017 (třídy 1.A, 1.B, 5.A8, 2.A, 2.B, 6.A8)

v souladu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Alena Gallová
Rožnov pod Radhoštěm 27. 4.2017

Postup do celostátního kola

Krajské kolo recitační soutěže

Dne 20. dubna 2017 se Uherské Hradiště stalo dějištěm konání krajského kola soutěže recitátorů. Na půdě tamní základní umělecké školy se sešlo celkem 8 postupujících z okresních kol včetně naší žákyně Adély Paškové z 3. A8.

Soutěžící bojovali o účast na celonárodní přehlídce. Po přednesu 2 literárních textů porota vybrala dva nejlepší recitátory, mezi kterými je i naše Adéla. Ta tak bude mít velkou příležitost získat nové zkušenosti a potkat spoustu známých osobností na třídenním celostátním workshopu, jež se uskuteční ve dnech 9. – 11. června 2017 ve Svitavách. Gratulujeme ke krásnému výkonu ;)

Biologická olympiáda kategorie C

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C se konalo dne 20. dubna na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Okresního kola se zúčastnilo 30 žáků ze 13 různých škol.

Naše gymnázium reprezentovala Nicola Janošová (4.A8), Daniela Pavelová (3.A8) a Vendula Žitníková (3.A8).

Nicola Janošová obsadila 6. místo a Daniela Pavelová 8. místo. Vendula Žitníková se umístila na krásném 4. místě a od postupu ji dělilo pouze 3,5 bodů. Ze všech soutěžících bylo jen pět úspěšných řešitelů Biologické olympiády, mezi které patří i Vendula Žitníková. Moc gratuluji.

Všem žákům, kteří se zúčastnili Biologické olympiády kategorie C, chci poděkovat za aktivní přístup, pilnou přípravu a pečlivé zpracování vstupních úkolů.

Lenka Jarábková

Bücherwurm 2017

Každoroční účast na německé literární soutěži Bücherwurm je pro žáky naší školy již téměř samozřejmostí. Proto ani tento ročník nebyl žádnou výjimkou. I letos se našli dva studenti, kteří jeli naše gymnázium reprezentovat. David Chýlek ze třídy 3. A8 a Štěpán Válek z 5. A8 se ve středu 5. dubna 2017 vydali společně s Frau Peters do Pardubic na 1. kolo soutěže.

(Celý příspěvek…)

Chemická olympiáda kategorie C

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C se letos opět konalo v novém laboratorním centru UTB ve Zlíně. Účastnilo se ho 27 žáků z 19 středních škol.

Tentokrát byla soutěž zaměřena na zajímavé vlastnosti vybraných kovů a jejich sloučenin a obsahovala, jako vždy, teoretickou a praktickou část.

Naše gymnázium reprezentovali Hugo Ondryáš (2. A), který získal 7. místo a Veronika Richterová (2. A), která obsadila 18. místo. Oba se stali úspěšnými řešiteli krajského kola.

(Celý příspěvek…)

Postup mladých volejbalistek do krajského kola

Po úspěšně zvládnutém okrskovém kole vyrazila děvčata nižšího gymnázia do Hovězího, kde se sešlo pět nejlepších týmů našeho okresu.

Turnaj začal klasicky, první zápas, nové prostředí a domácí tým. Děvčata byla nervózní, zbytečně chybovala a nedařil se příliš servis. Když jsme poté v závěru nedokázali proměnit čtyři mečboly, vstoupili jsme do turnaje porážkou 1:2. Ve druhém zápase nás čekaly volejbalistky ze Vsetína. S kvalitnějším soupeřem se zlepšila i naše hra a vítězství 2:0 odstartovalo naši vítěznou šňůru. Díky dalším dvěma vítězstvím a porážkou ZŠ Hovězí se Vsetínem, vyhrála naše děvčata okresní kolo a vybojovala si tak postup do kola krajského, které se uskuteční 26. 4. 2017 v Bojkovicích. (Celý příspěvek…)

Biologická olympiáda kategorie D

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D se tento rok konalo dne 10. dubna na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Okresního kola se zúčastnilo 33 žáků ze 13 různých škol.
Naše gymnázium zastupovala sestava tří žáků, Barbora Machová (2.A8), Klára Petřeková (1.A8) a Václav Vinkler (1.A8). Biologický trojboj (teoretický test, praktická část a poznávání živočichů, rostlin a hub) byl sice náročný, ale naši žáci ho zvládli výborně!!!
1. místo vybojovala Barbora Machová. 7. místo obsadila Klára Petřeková a stala se úspěšnou řešitelkou Biologické olympiády. Václav Vinkler se umístil na 21. místě. Do krajského kola, které se koná 25. května v ZOO Lešná, postupuje Barbora Machová. Moc gratuluji a přeji hodně úspěchu i v krajském kole. (Celý příspěvek…)