Online výuka a konzultace se školní psycholožkou

KONZULTACE SE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU PŘES SKYPE

Konzultace přes internetový komunikační program Skype představuje skvělý kompromis. Nenahradí sice osobní setkání, ale momentálně jde o jednu z mála možností, jak se mohu věnovat Vám, stálým či novým klientům.

Žádná jiná změna z mé strany nenastala. Klienti – žáci, rodiče, učitelé – si domluví termín e-mailem nebo SMS zprávou.

Přednost jako vždy mají krizové intervence.

Věřím, že se nám díky moderním komunikačním technologiím podaří vše přečkat a zvládnout s potřebným respektem k aktuální situaci.

PhDr. Mgr. ANDREA BERNÁTKOVÁ

školní psycholožka

Veškeré informace k programu Skype naleznete na webu: https://www.skype.com/cs/features/.

Pozn. IT týmu organizace: pro bezprostřední kontakt můžete školní psycholožku kontaktovat i prostřednictvím MS Teams – stejně jako u kontaktování kolegy/vyučujícího/žáka stačí v horním vyhledávacím poli Teams začít psát kontaktní e-mail („abe“ by mělo stačit) a vybrat kontakt. Okamžitě máte k dispozici soukromý chat, vpravo nahoře pak po domluvě i možnost audio nebo videohovoru.

Úřední hodiny školy – od 23.3.2020 do odvolání

Úřední hodiny – pondělí a středa – 8:00 – 11:00

Výuka ZAV bezplatně pro domácí použití žáků v době karantény

Internetová škola ZAV reaguje na výjimečnou situaci s avizovanými údajně až měsíc trvajícími „korona-prázdninami“ nabídkou možnosti pracovat s výukou ZAV doma úplně všem žákům s časovým omezením do obnovení provozu škol.

Přihlašování je stejné jako ve škole – pokračujete dál ve výuce.

Rozvrh on-line výuky

Vážení rodiče, milí studenti.

Od úterý 17. 3. 2020 je oficiálně zahájena pilotní on-line výuka prostřednictvím aplikace MS Teams. Návod dle kterého žáci najdou výukové podklady, pokyny k zpracování úkolů a informace k on-line výuce bude všem žákům a rodičům zaslán během dneška. Samotná on-line výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, který naleznete zde:

http://www.gymroznov.cz/category/rozvrhy

V době hodin rozvrhem stanovených budou probíhat on-line lekce, nebo jiná forma výuky podle charakteru vyučovacího předmětu a vyučující bude žákům k dispozici. Další formy výuky a elektronické komunikace mimo tento rozvrh si mohou vyučující upravit individuálně.

Na základě zpětné vazby o funkčnosti výuky od vyučujících a žáků bude rozvrh v příštím týdnu upraven. O změnách Vás budeme informovat.

S pozdravem

Vedení školy

Nedoručené zprávy – Bakaláři

Množí se informace o tom, že části žáků nejsou doručovány zprávy ze systému Bakaláři. Po přihlášení se prosím podívejte, zda nejste přihlášeni jako rodič. Pokud to tak je, pak jste při nástupu zaměnili přístupové údaje své a pro rodiče – a proto nevidíte zprávy pro žáka. V takovém případě co nejdříve napište na adresu jmlnarik@gymroznov.cz, uveďte pro urychlení kromě jména i třídu a správné přístupové údaje Vám co nejdříve zašleme.

Revize 22:36 – 8.A8, pokud máte osobní e-maily uvedené v Bakalářích, nemusíte psát jednotlivě. Pro všechny – přístupové údaje, o které napíšete do zítřejšího rána, vystavím a odešlu během zítřejšího dopoledne. Hezký večer JM

Organizace výuky a provozu školy v souvislosti s mimořádným opatřením

Dne 10. března 2020 vydal ministr zdravotnictví ČR mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Tímto opatřením se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání.

Škola je z tohoto důvodu uzavřena pro žáky – výuka bude organizována dle následujících bodů.

 • Žákům školy již v tomto týdnu vyučující jednotlivých předmětů předávají úkoly k samostudiu prostřednictvím Bakalářů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby žáci denně sledovali zprávy.
 • V příštím týdnu bude rozšířena výuka o online podporu a bude zveřejněn rozvrh hodin online výuky a konzultací .
 • Obědy ve školní jídelně se po dobu trvání mimořádného opatření žákům nevydávají, všechny již objednané obědy na dobu od 11. března 2020 budou automaticky odhlášeny.
 • Všechny plánované soutěže a olympiády jsou po dobu mimořádného opatření zrušeny a náhradní termín bude dodatečně stanoven.

O jakýchkoliv dalších změnách nebo nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat na www stránkách školy a v systému Bakaláři.

Úřední hodiny kanceláře – 8 až 13 hodin.

Vedení školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění mimořádného opatření

Výsledky okrskového kola recitační soutěže

III. kategorie
2. místo      Lada Kornelová   1. A8    /postup do okresního kola/
Pamětní list    Eliška Šťastná   1. A8 

IV. kategorie
1. místo       Monika Drexlerová   4. A8   /postup do okresního kola/
2. místo       Klára Kvapilová    4. A8   /postup do okresního kola/

Všem recitátorkám děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Okresní kolo ve florbalu hoši SŠ

V rozhodujícím utkání náš tým bohužel podlehl Integrované SŠ Valašské Meziříčí 2:1, a obsadil tak 2. místo v okrese.

Opatření před potenciálním rozšířením nákazy koronavirem COVID 19

Vážení rodiče, žáci,

epidemiologická situace v ČR a ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19. Klinické příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity, které nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění. S blížícím se koncem jarních prázdnin se budou vracet rekreanti z rizikových oblastí. Vzhledem k tomu, že chci zajistit, aby škola byla bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu tohoto onemocnění, činím toto opatření.

Vyzývám Vás, kteří jste byli se dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které patří i Itálie, abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsem obdržela dnešního dne 5. března 2020.

Nepřítomnost dětí bude omluvena z epidemiologických důvodů.
V případě, že si nejste jisti, zda se daná opatření Vás týkají, obraťte se na infolinku 577 006 759, 724 221 953.

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká nejpozději do pondělí 9. března 2020 do 7 hod na emailovou adresu agallova@gymroznov.cz.

Další aktuální informace sledujte na www.khszlin.cz, www.zkola.cz

Děkuji za zodpovědný přístup
Alena Gallová, ředitelka školy

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci

Viz přiložený dokument

Namakanec pro vyšší gymnázium

Maturitní ples se vydařil

Letošní maturitní ples, který se konal 31. 1. 2020 v Kulturním domě Zašová, předčil všechna naše očekávání.

Musíme ocenit výkon hlavních moderátorů večera Vládi Chmelaře a Kuby Žváčka i romantické tanečníky polonézy pod choreografickým vedením Elišky Trampotové. Maturanti tříd 8. A8, 4. A a. 4. B se  představili svým rodičům i známým při slavnostním šerpování a nezapomněli poděkovat svým třídním. Na všechny účastníky plesové zábavy čekala nejenom bohatá plesová tombola, ale i úžasné taneční překvapení všech maturantů pod vedením Barči Blahutové a Dáši Cahlíkové. Na tanečním parketě jsme všichni viděli radost, energii a spontánnost…

Třídní maturitních ročníků

Okresní  kolo zeměpisné olympiády

Vystoupení „našich zeměpisářů“ v okresním kole dopadlo velmi dobře.

V nejstarší kategorii – střední školy – zvítězil a do krajského kola postupuje Jakub Staňo (5. A8) a 3. místo obsadil Josef Bill (8. A8).

Kategorii 8.-9. třídy ovládl Ota Repák a rovněž postupuje do krajského kola.

V kategorii 7. tříd skončila Natálie Holišová na 9. místě a v nejmladší kategorii 6. tříd Jan Urda na 7. místě.

Krajské kolo se bude konat 25. 3. 2020 v Uherském Hradišti.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci

Viz přiložený dokument

Tobiáš Krupa vítězem krajského kola matematické olympiády

O dvě příčky dokázal Tobiáš Krupa (8. A8) vylepšit své loňské umístění v krajském kole MO a v nejvyšší kategorii A se tak stal vítězem v rámci Zlínského kraje. Společně s dalšími dvěma matematiky z gymnázií ve Zlíně a Kroměříži pak postoupil do celostátního kola, kde bude bojovat mezi pěti desítkami nejlepších středoškoláků o pozice, které by mohly případně zajistit i místo v české reprezentaci v 62. ročníku Mezinárodní matematické olympiády.

Tobiášovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i na celostátní úrovni.

Výsledky – kategorie A:

 1. Tobiáš Krupa (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm) 18 b.
 2. Jindřich Sedláček (Gymnázium Kroměříž) 18 b.
 3. Štěpán Hartman (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť) 6 b.

Účastníků celkem: 23 studentů z 12 střední škol Zlínského kraje

Schüleraustausch 2020 – videozkratkou

KLIMA ŠKOLY – výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí studenti,

rádi bychom Vás seznámili s výsledky testování Klima školy, které proběhlo na přelomu pololetí školního roku 2019/2020. Do testování se zapojily všechny třídy a velká účast byla i ze strany pedagogů. Tímto všem testováným děkujeme za spolupráci a za váš čas.

Dotazník Klima školy slouží jako užitečný nástroj pro ředitele škol. Jeho využitím získají rychlý vhled do celé škály oblastí působení školy (prostředí, kvalita výuky, lidé, atd?) očima těch, kterých se to týká nejvíce, tedy samotných žáků. Hodnoceny jsou jednotlivé složky klimatu školy i škola jako celek.

Níže je možné nahlédnout na grafy a celkové výsledky, jak hodnotí klima školy žáci a jak jej hodnotí pedagogové.

Klima školy – žáci

Klima školy – učitelé

 

Středoškolský dobrovolnický klub u nás ve škole

 • Parta jedinečných lidí
 • Najdeš 2 hodiny volného času 2x do měsíce?
 • Jsi tvůrčí nebo se necháš rád vést?
 • Pomůžeš nám obohatit čas potřebných?

(převážně aktivity v Domově seniorů v Rožnově)

 • Toužíš dělat nevšední věci?
 • Vyhledáváš nepřenosné zážitky?

Pokud ano, neváhej a přijď na 1. informační schůzku ve čtvrtek 27. 2. 2020 v 15:00 hodin v učebně S2. Ing. Ludmila Obadalová z dobrovolnického centra ADRA nás seznámí s činností a náplní klubu.

„Spolu dokážeme víc…“

Schüleraustausch 2020 – Výměnný pobyt žáků tří škol

V úterý 4. února 2020 přijeli na nádraží ve Valašském Meziříčí naši němečtí kamarádi, se kterými jsme měli strávit následující týden. Přišly první nesmělé otázky většinou v angličtině, na všech byla vidět mírná nervozita a na Němcích únava po dlouhé cestě. Následující tři dny se během dopoledního lyžování ve ski areálu Sachova Studánka seznamujeme. Seznamka pokračuje naplno odpoledne –  čekají nás workshopy na rožnovském gymnáziu i na gymnázium ve Valašském Meziříčí.

(Pokračování textu…)