Národní kolo České lingvistické olympiády

Dne 7. 4. 2018 se Johanka Butorová ze třídy 3. A vydala do Prahy na  národní kolo České lingvistické olympiády organizované Matematicko – fyzikální a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.  Z původních 1800 řešitelů zadání školního kola ze 108 různých škol se do závěrečného celonárodního klání probojovalo čtyřicet pět studentů. Johanka si s obtížnými úkoly poradila velmi dobře a v tomto kole obsadila obdivuhodné
6. místo. V celkovém součtu bodů z národního a regionálního kola soutěže se umístila jako devátá.

Děkujeme za skvělou reprezentaci a k úspěchu blahopřejeme!!!

Fyzikální olympiáda kategorie E

Dne 4. 4. 2018 proběhlo na gymnáziu ve Valašském Meziříčí okresní kolo fyzikální olympiády.

Radek Včelař ze třídy 4. A8 našeho gymnázia  vybojoval krásné 2. místo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 27. 4. 2018 ve Zlíně. Přejeme mu v dalším kole hodně úspěchů.

Soutěž v uměleckém přednesu – Wolkrův Prostějov – krajské kolo – 1. kategorie

Jakub Telčer ze třídy 1. A soutěžil s uměleckým textem Jamese Thurbera Mírumílovný lemur. Svým vynikajícím přesvědčivým výkonem  si zajistil postup do celostátního kola.  Blahopřejeme k velkému úspěchu.

Sebejistý astronaut a vypelichaný tukan

V dubnu jsme s třídami 6.A8. 1.A a 4.A8 navštívili výstavu malíře Michaela Rittsteina v galerii Crears. Studenti se formou hry přiblížili k principům, které Rittstein používá ve své tvorbě. Vznikly bláznivé příběhy, ve kterých vždy nějakým způsobem figuroval člověk a zvíře, stejně jako na Rittsteinových obrazech. Na základě těchto příběhů vytvářeli studenti ve skupinkách živé obrazy, které jsou zachyceny na fotografiích.

Beseda s architekty ve 3. Etáži

V pondělí 16. dubna 2018 jsme s žáky 2.A8 navštívili 3. Etáž. Ve třetím patře Brillovy textilní továrny ze 30. let vznikl po rekonstrukci prostor, kde si kanceláře pronajímají různé firmy (architekti, designéři, fotografové, malíři, aj.) a zároveň se zde konají výstavy, koncerty nebo různá pracovní setkání a diskuze. Našimi průvodci byli Dan Baroš a Lucie Bartoňová ze studia Henkai architekti. Povídali nám o své práci, vysvětlili, co musí takový architekt umět, co vlastně dělá, na co se může specializovat a odpovídali také na dotazy.

Okresní kolo v kopané

V pondělí 16. 4. se konal ve Valašském Meziříčí turnaj Josefa Masopusta = okresní kolo ve velké kopané hochů SŠ.

Naše družstvo složené za studentů druhých, třetích a čtvrtých ročníků obsadilo sice pěkné druhé místo, ale mrzelo nás, že se nám nepodařilo zvítězit a postoupit tak do krajského kola.

Snad se to podaří v příští roce …

Školní kolo Chemické olympiády – kategorie C

Dne 21. a 22. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády kategorie C. Do krajského kola, které proběhne 18. dubna 2018 v Laboratorním centru Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, postupuje Jakub Holčák.

  1. místo Jakub Holčák 2. A 128,3 bodů
  2. místo Roman Maléř 2. A 115,8 bodů
  3. místo Štěpán Vidlák 1. B 102,75 bodů

Všem blahopřeji a držím palce v krajském kole.

Lenka Zetochová

Biologická olympiáda kategorie D

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D se tento rok konalo dne 12. dubna na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Okresního kola se zúčastnilo 23 žáků z 11 různých škol.

Naše gymnázium reprezentovala Klára Petřeková (2. A8) a Kristián Štreichl (1. A8). Biologický trojboj (teoretický test, praktická část a poznávání živočichů, rostlin a hub) byl sice náročný, ale naši žáci ho zvládli výborně!!!

(Pokračování textu…)

Projektová hodina němčiny

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 jsme si udělali netradiční hodinu němčiny v přírodě, a protože právě začínáme probírat téma „Wetter, Jahreszeiten, Natur“ – počasí, roční období a příroda, naučili jsme se přímo v terénu spoustu nových slovíček. Tuto hodinu absolvovala třída 6. A8 a skvěle nafotil Ondra Klimpar.

Informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o přijetí bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy – nejdříve v pátek 27. 4. 2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a tudíž nebudou zasílána poštou. Své rozhodnutí nastoupit na zvolený obor potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v pondělí 30. 4. 2018 od 8.00 do 16,00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

„Volný den“

Vyhlašuji „volný den“ pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) dne:

  • 12. dubna 2018 (třídy – 4. A, 4. B, 8. A8))

dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy
Rožnov pod Radhoštěm 3. dubna 2018

Pozvánka na třídní schůzky a konzultace

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 12. dubna 2018 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v budově gymnázia. Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

ZAV Přerov 2018

Soutěž v psaní na PC – ZAV Přerov (soutěž pro studenty 3. ročníků SŠ a mladších) ovládli naši žáci kroužku ZAV. V konkurenci 19 středních a 2 základních škol získali pohár za 1. místo. Družstvo ve složení Jonáš Vala (5. A8), Tomáš Procházka (3. A8), Johana Valová a Michaela Venclová (obě 2. A8) absolvovalo 3 soutěžní disciplíny v opisu textu a bodovaný trénink. Jonáš vyhrál všechny dílčí soutěže (tedy i kombinaci) a vylepšil si i svůj osobní rekord na 18016 bodů.

Blahopřejeme!

Krajské kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce

Dne 22. března se konalo krajské kolo v konverzaci ve španělštině, které hostilo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín.  Zúčastnilo se asi třicet soutěžících z řad studentů španělštiny z celého kraje ve dvou kategoriích. naši školu úspěšně reprezentovaly dvě studentky Sára Večerková (7. A8) a Michaela Maňáková (3. A). Sára si nakonec odnesla bramborovou medaili, ale chceme vyzdvihnout a pochválit výkony obou nadšených studentek španělštiny, protože se ve velké konkurenci rozhodně neztratily.

Velikonoční hodiny

Také letos jsme si v hodinách němčiny připomněli rozdíly ve velikonočních zvycích u nás a v německy mluvících zemích. Žáci měli možnost si opět o několik nových výrazů rozšířit svou slovní zásobu.
Hodiny proběhly ve středu 28. 3. 2018 před velikonočními prázdninami ve třídách 5. A8 a 1. A.

Bücherwurm 2018

27. 3. 2018 proběhl další ročník již tradiční a populární soutěže ve čtení německých uměleckých textů  „Bücherwurm/Knihomol. Letos jsme se vypravili do Olomouce, kde soutěž probíhala v největším sále Vlastivědného muzea. Konkurence byla veliká, ale přesto se podařilo Davidu Chýlkovi ze třídy 4. A8 obhájit v kategorii II. své loňské 2. místo. V kategorii III. vyšší gymnázium soutěžil Štěpán Válek ze třídy 6. A8, bojoval statečně, ale tentokrát  skončil těsně pod stupni vítězů.

Oběma čtenářům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Již nyní se těšíme na další ročník.

Naši geografové ovládli i krajské kolo Zeměpisné olympiády

Když jsme o úspěchu kompletní pětice vítězů školního kola Zeměpisné olympiády v okresním kole psali jako o mimořádném, ještě jsme netušili, co se stane v konkurenci „kraje“… Odpovědí se nám dostalo 28. 3. v Uherském Hradišti.

Jan Tutko (8. A8) a Ota Repák (2. A8) totiž zvítězili ve svých kategoriích (D resp. B) i zde!

(Pokračování textu…)

Výsledky školní esejistické soutěže ve školním roce 2017-2018

Téma – Svoboda (,) nebo bezpečí    

 V letošním roce se soutěže zúčastnilo 21 prací. Hodnotící komise vytvořená ředitelkou školy (I. Mynář, R. Chýlková, J. Knesl, K. Halaštová)  stanovila následující pořadí:

1. Simona Žabková 8. A8
2. Klára Žantová 7. A8 a Kateřina Mikulenková  3. B
3. Johana Pěchová 5. A8

Přednáška o závislosti na drogách

Ve čtvrtek 15. března 2018 měly třídy 1. B a 1. A dvouhodinovou přednášku s panem Romanem Povalou na téma závislost na drogách. Očekávali jsme, že nám bude pan Povala říkat, jak je závislost špatná, jaké máme druhy drog, jaký je jejich dopad na tělo. Omyl, vyvrbilo se to úplně jiným směrem. Měli jsme možnost potkat se s člověkem, který má vlastní zkušenost s drogami. Prošel si situacemi, o kterých se nám ani nezdálo, sám pan Povala byl jednou závislý.

(Pokračování textu…)

Okresní kolo literární soutěže O poklad strýca Juráša

Ve středu 21. března proběhlo v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm vyhlášení výsledků literární soutěže O poklad strýca Juráša. Po úspěchu v městském kole se podařilo studentce našeho gymnázia Pavle Czekajové umístit na 2. místě v kategorii próza (povídka) 8-9. tříd. V soutěži tak postupuje dále do kola krajského, kde jí budeme držet všechny palce. Pavla by tak mohla rozšířit redakční radu školního časopisu Gústav, kde bychom si její autorské počiny také rádi přečetli :).