Suplování

Suplování:   Pondělí 30.1.2023

datum výpisu: 1.2.2023 (15:11)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda - - Chý Pe - Hal - .. - -
Hlaváčová Šárka - .. - - >> Ci Sn - - -
Hlosková Monika - - - .. Mal - .. .. .. -
Janíček Jakub - - .. .. .. .. - - .. -
Jurčák Jaroslav - .. .. .. .. Sn - - - -
Kašlík Ondřej - La .. - - .. .. - - -
Růžičková Veronika - - .. - .. .. - - .. -
Sobková Bára   -                

Změny v rozvrzích učitelů:

Bergová Barbora 4.hod navíc Fy 3.A8 (V7)  
Jakub Mendoza Cira Marina 5.hod supl. (Hl) AJ 1.A8 (AJ2) (Bi)  
  8.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ1)   Kurz
Drdová Kateřina 4.hod odpadá CJ 1.A   Kurz
Daňková Kristýna 2.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ1)   Kurz
Dlabajová Jaroslava 4.hod přesun >> AJ 3.A (AJ2)   na 31.1. 3.hod
Ehl Richard 3.hod přesun << D 3.B (Bi) z 7.hod
  7.hod přesun >> D 3.B   na 3.hod
  8.hod přesun >> Geol 6.A8   na 31.1. 5.hod
Gardašová Olga 1.hod přesun << Z 3.A8 (V6) z 31.1. 7.hod
  8.hod odpadá Geol 1.B   Kurz
Halaštová Kateřina 1.hod přesun >> CJ 3.A   na 2.hod
  2.hod přesun << CJ 3.A (V2) z 1.hod
  3.hod odpadá CJ 1.B   Kurz
  5.hod supl. (Br) NJ 4.A (NJ) (S3)  
  6.hod odpadá CJ 5.A8   Kurz
Chýlková Renáta 1.hod odpadá ZSV 5.A8   Kurz
  2.hod supl. (Br) NJ 3.B (NJ) (J2)  
  2.hod odpadá NJ 1.B (NJ1)   Kurz
Langer Viktor 1.hod spojeno (Ka) IVT 2.A8 (VT1) (VT1)  
Malík Filip 4.hod supl. (Hs) Bi 1.A8 (Ch)  
  6.hod přesun << Bi 3.B (Bi) z 8.hod
  6.hod odpadá Ch 1.A   Kurz
  7.hod odpadá Ch 5.A8   Kurz
  8.hod přesun >> Bi 3.B   na 6.hod
 

před 6., 7., 8. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Mlnařík Jiří 3.hod navíc IVT 3.A (VT1)  
  4.hod navíc IVT 3.A (VT1)  
  5.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
  6.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
Němec Jakub 2.hod přesun << D 6.A8 (V) z 5.hod
  2.hod odpadá M 1.A   Kurz
  3.hod odpadá D 5.A8   Kurz
  5.hod přesun >> D 6.A8   na 2.hod
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Petersová Yveta 2.hod odpadá NJ 1.B (NJ2)   Kurz
  3.hod supl. (Br) NJ 3.A8 (NJ) (M1)  
Stančík Vladimír 1.hod odpadá AJ 1.B (AJ2)   Kurz
  3.hod odpadá D 1.A   Kurz
  4.hod přesun << D 2.A (V) z 8.hod
  5.hod

Jídelna - dohled

 
  5.hod odpadá D 1.B   Kurz
  6.hod supl. (Hl) AJ 4.A8 (AJ1) (J1)  
  8.hod přesun >> D 2.A   na 4.hod
Střílková Lucie 6.hod navíc ŠJ 6.A8 (ŠJ) (J2)  
  7.hod odpadá ŠJ 6.A8 (ŠJ)   zrušeno
  8.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ2)   Kurz
Tkadlec Tomáš 4.hod odpadá M 5.A8   Kurz
  5.hod přesun << M 2.A (V7) z 7.hod
  7.hod přesun >> M 2.A   na 5.hod
Trinkewitzová Kamila 2.hod přesun << Fy 2.B (V6) z 8.hod
  4.hod odpadá M 1.B   Kurz
  8.hod přesun >> Fy 2.B   na 2.hod
Volková Gabriela 2.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ2)   Kurz
Zakopalová Eva 1.hod přesun << Fy 3.A (Fy) z 8.hod
  1.hod odpadá Fy 1.A   Kurz
  6.hod odpadá Fy 1.B (S1)   Kurz
  7.hod odpadá Fy 1.B (S2)   Kurz
  8.hod přesun >> Fy 3.A   na 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 9. hod Kurz

1.A8 4.hod Bi   (Ch) supluje Malík Filip (Hs)
  5.hod AJ AJ2 (Bi) supluje Jakub Mendoza Cira Marina (Hl)
1.B

0.- 9. hod Kurz

2.A 4.hod D   (V) přesun << Stančík Vladimír z 8.hod
  4.hod Ch     odpadá   (Jr)
  5.hod M   (V7) přesun << Tkadlec Tomáš z 7.hod
  7.hod M     přesun >>   na 5.hod
  8.hod D     přesun >>   na 4.hod
2.A8 1.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
2.B 2.hod Fy   (V6) přesun << Trinkewitzová Kamila z 8.hod
  2.hod ZSV     odpadá   (Ka)
  8.hod Fy     přesun >>   na 2.hod
3.A 1.hod Fy   (Fy) přesun << Zakopalová Eva z 8.hod
  1.hod CJ     přesun >>   na 2.hod
  2.hod CJ   (V2) přesun << Halaštová Kateřina z 1.hod
  2.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  3.hod IVT   (VT1) navíc Mlnařík Jiří  
  3.hod Bi     odpadá   (Jr)
  4.hod IVT   (VT1) navíc Mlnařík Jiří  
  4.hod AJ AJ2   přesun >>   na 31.1. (Út) 3.hod
  4.hod AJ AJ1   přesun >>   na 31.1. (Út) 3.hod
  5.hod IVT VT2   odpadá   (Ka)
  5.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
  6.hod IVT VT2   odpadá   (Ka)
  6.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
  8.hod Fy     přesun >>   na 1.hod
3.A8 1.hod Z   (V6) přesun << Gardašová Olga z 31.1. (Út) 7.hod
  1.hod Ch     odpadá   (Jr)
  3.hod NJ NJ (M1) supluje Petersová Yveta (Br)
  4.hod Fy   (V7) navíc Bergová Barbora  
  4.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  4.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
3.B 2.hod NJ NJ (J2) supluje Chýlková Renáta (Br)
  3.hod D   (Bi) přesun << Ehl Richard z 7.hod
  3.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  3.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod Bi   (Bi) přesun << Malík Filip z 8.hod
  7.hod D     přesun >>   na 3.hod
  8.hod Bi     přesun >>   na 6.hod
4.A 5.hod NJ NJ (S3) supluje Halaštová Kateřina (Br)
4.A8 6.hod AJ AJ1 (J1) supluje Stančík Vladimír (Hl)
5.A8

0.- 9. hod Kurz

6.A8 2.hod D   (V) přesun << Němec Jakub z 5.hod
  2.hod Bi     odpadá   (Jr)
  5.hod D     přesun >>   na 2.hod
  6.hod ŠJ ŠJ (J2) navíc Střílková Lucie  
  7.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  7.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  8.hod Geol     přesun >>   na 31.1. (Út) 5.hod
7.A8 5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  5.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  8.hod MeV     odpadá   (Rž)
8.A8 5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Hs)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 0.- 9. hod - Kašlík Ondřej
1.B, 0.- 9. hod - Janíček Jakub
5.A8, 0.- 9. hod - Růžičková Veronika

 

 

Suplování:   Úterý 31.1.2023

datum výpisu: 1.2.2023 (15:11)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda -   - Hal .. .. - - - -
Hlosková Monika - .. - .. .. - .. .. - -
Chýlková Renáta               Mal    
Janíček Jakub - .. .. .. .. - - Sk .. -
Jurčák Jaroslav - - - .. Mal - .. .. .. -
Kašlík Ondřej - - - - - .. .. .. .. -
Růžičková Veronika -   .. .. - .. .. .. - -

Změny v rozvrzích učitelů:

Bajerová Jana 1.hod změna CJ 8.A8 (Fy)  
  3.hod přesun >> CJ 3.A8   na 4.hod
  4.hod přesun << CJ 3.A8 (V1) z 3.hod
  7.hod odpadá VV 1.B (VV)   Kurz
  8.hod odpadá VV 1.B (VV)   Kurz
Brodová Magda 1.hod navíc TH 6.A8 (S3)  
  1.hod odpadá TV 4.B (Dív)   zrušeno
Jakub Mendoza Cira Marina 1.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ1)   Kurz
  6.hod odpadá ŠJ 3.A (ŠJ)   zrušeno
  7.hod odpadá ŠK4 4.B (ŠK4)+   zrušeno
  8.hod odpadá ŠK4 4.B (ŠK4)+   zrušeno
Daehne Aleš 1.hod navíc TH 4.B (V)  
Drdová Kateřina 7.hod odpadá ZSV 3.A   zrušeno
Daňková Kristýna 1.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ1)   Kurz
  3.hod přesun << AJ 3.A8 (AJ2) (V2) z 5.hod
  5.hod přesun >> AJ 3.A8 (AJ2)   na 3.hod
  6.hod odpadá AJ 3.B (AJ2)   zrušeno
Děcká Kateřina 4.hod odpadá AJ 4.A (AJ2)   zrušeno
  5.hod odpadá AJ 8.A8 (AJ1)   zrušeno
Dlabajová Jaroslava 3.hod přesun << AJ 3.A (AJ2) (S2) z 30.1. 4.hod
  4.hod odpadá AJ 4.A (AJ1)   zrušeno
  5.hod odpadá AJ 8.A8 (AJ2)   zrušeno
  6.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   zrušeno
Ehl Richard 4.hod navíc TH 4.A (V5)  
  4.hod odpadá Geol 1.A   Kurz
  5.hod přesun << Geol 6.A8 (V5) z 30.1. 8.hod
  8.hod odpadá D 3.A   zrušeno
Gallová Alena 3.hod navíc M 4.A (V6)  
Gardašová Olga 5.hod odpadá Bi 2.B (S2)   zrušeno
  6.hod navíc TH 2.A8 (Bi)  
  6.hod odpadá Bi 2.B (S1)   zrušeno
  7.hod přesun >> Z 3.A8   na 30.1. 1.hod
  8.hod odpadá Bi 2.A   zrušeno
Halaštová Kateřina 2.hod navíc OV 4.A8 (V6)  
  2.hod odpadá CJ 1.B   Kurz
  3.hod supl. (Br) NJ 4.B (NJ) (M1)  
  3.hod odpadá CJ 5.A8 (S1.)   Kurz
  4.hod odpadá CJ 5.A8 (S2.)   Kurz
  5.hod navíc TH 3.A (Bi)  
  6.hod přesun >> CJ 4.B   na 1.2. 2.hod
Hlaváčová Šárka 2.hod odpadá AJ 1.A (AJ2)   Kurz
  3.hod přesun << AJ 3.A (AJ1) (J2) z 30.1. 4.hod
  5.hod

Jídelna - dohled

 
  6.hod odpadá AJ 1.B (AJ1)   Kurz
  7.hod odpadá AK4 4.B (AK4)+   zrušeno
  8.hod odpadá AK4 4.B (AK4)+   zrušeno
Chýlková Renáta 2.hod odpadá NJ 5.A8 (NJ)   Kurz
  4.hod odpadá NJ 8.A8 (NJ)   zrušeno
  6.hod odpadá NJ 3.A (NJ)   zrušeno
Kurková Veronika 6.hod navíc TH 1.A8 (V3)  
Langer Viktor 1.hod změna M 2.A8 (V6)  
  5.hod změna M 4.A8 (Ch)  
 

před 5., 6. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Malík Filip 4.hod supl. (Jr) Ch 4.A8 (Ch)  
  5.hod odpadá Ch 2.B (S1)   zrušeno
  6.hod odpadá Ch 2.B (S2)   zrušeno
  7.hod

Průchozí - dohled

 
  7.hod odpadá Ch 5.A8 (S2)   Kurz
  8.hod odpadá Ch 5.A8 (S1)   Kurz
Marek Jan 5.hod navíc TH 7.A8 (S1)  
  6.hod odpadá Geol 5.A8   Kurz
  7.hod odpadá MBG4 4.B (MBG4)+   zrušeno
  8.hod odpadá MBG4 4.B (MBG4)+   zrušeno
Mlnařík Jiří 1.hod odpadá IVT 6.A8   zrušeno
  7.hod odpadá TD4 4.B (3D4)+   zrušeno
  8.hod odpadá TD4 4.B (3D4)+   zrušeno
Němec Jakub 3.hod odpadá M 1.A   Kurz
Růžičková Veronika 1.hod navíc TH 3.A8 (V1)  
Skočková Jitka 7.hod

Šatny - dohled

 
  7.hod odpadá VV 1.A (VV)   Kurz
  8.hod odpadá VV 1.A (VV)   Kurz
Stančík Vladimír 1.hod přesun >> D 3.A8   na 5.hod
  2.hod odpadá AJ 1.A (AJ1)   Kurz
  3.hod přesun << AJ 3.A8 (AJ1) (V1) z 5.hod
  4.hod přesun << D 2.B (V) z 8.hod
  5.hod přesun << D 3.A8 (V1) z 1.hod
  5.hod přesun >> AJ 3.A8 (AJ1)   na 3.hod
  6.hod odpadá AJ 1.B (AJ2)   Kurz
  8.hod přesun >> D 2.B   na 4.hod
Střílková Lucie 1.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ2)   Kurz
  2.hod odpadá ŠJ 5.A8 (ŠJ)   Kurz
  4.hod odpadá ŠJ 8.A8 (ŠJ)   zrušeno
Tkadlec Tomáš 3.hod odpadá M 5.A8 (S2.)   Kurz
  4.hod navíc TH 8.A8 (V7)  
  4.hod odpadá M 5.A8 (S1.)   Kurz
  5.hod odpadá M 7.A8   zrušeno
Trinkewitzová Kamila 4.hod odpadá M 1.B   Kurz
  5.hod navíc TH 2.B (S2)  
  7.hod odpadá Fy 5.A8 (S1)   Kurz
  8.hod odpadá Fy 5.A8 (S2)   Kurz
Turzová Kateřina 5.hod navíc TH 2.A (Hv)  
  7.hod odpadá HV 1.B (HV)+   Kurz
  8.hod odpadá HV 1.B (HV)+   Kurz
Volková Gabriela 1.hod přesun << CJ 4.A8 (S1) z 6.hod
  1.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ2)   Kurz
  5.hod odpadá CJ 3.B   zrušeno
  6.hod navíc TH 4.A8 (V6)  
  6.hod přesun >> CJ 4.A8   na 1.hod
Zakopalová Eva 1.hod odpadá Fy 1.B   Kurz
  5.hod navíc TH 3.B (Fy)  
  5.hod odpadá Fy 1.A (S2)   Kurz
  6.hod odpadá Fy 1.A (S1)   Kurz
  8.hod odpadá Fy 7.A8   zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 9. hod Kurz

1.A8 6.hod TH   (V3) navíc Kurková Veronika  
  6.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  6.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
1.B

0.- 9. hod Kurz

2.A 5.hod TH   (Hv) navíc Turzová Kateřina  
  5.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  6.hod ZSV     odpadá   (Rž)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  8.hod Bi     odpadá   (Gd)
2.A8 1.hod M   (V6) změna Langer Viktor  
  6.hod TH   (Bi) navíc Gardašová Olga  
  6.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
2.B 4.hod D   (V) přesun << Stančík Vladimír z 8.hod
  4.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  4.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  5.hod TH   (S2) navíc Trinkewitzová Kamila  
  5.hod Ch S1   odpadá   (Mal)
  5.hod Bi S2   odpadá   (Gd)
  6.hod Bi S1   odpadá   (Gd)
  6.hod Ch S2   odpadá   (Mal)
  8.hod D     přesun >>   na 4.hod
3.A 3.hod AJ AJ2 (S2) přesun << Dlabajová Jaroslava z 30.1. (Po) 4.hod
  3.hod AJ AJ1 (J2) přesun << Hlaváčová Šárka z 30.1. (Po) 4.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jr)
  5.hod TH   (Bi) navíc Halaštová Kateřina  
  6.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (Ci)
  6.hod NJ NJ   odpadá   (Chý)
  7.hod ZSV     odpadá   (Dr)
  8.hod D     odpadá   (Ehl)
3.A8 1.hod TH   (V1) navíc Růžičková Veronika  
  1.hod D     přesun >>   na 5.hod
  3.hod AJ AJ2 (V2) přesun << Daňková Kristýna z 5.hod
  3.hod AJ AJ1 (V1) přesun << Stančík Vladimír z 5.hod
  3.hod CJ     přesun >>   na 4.hod
  4.hod CJ   (V1) přesun << Bajerová Jana z 3.hod
  4.hod Bi     odpadá   (Hs)
  5.hod D   (V1) přesun << Stančík Vladimír z 1.hod
  5.hod AJ AJ2   přesun >>   na 3.hod
  5.hod AJ AJ1   přesun >>   na 3.hod
  7.hod Z     přesun >>   na 30.1. (Po) 1.hod
3.B 5.hod TH   (Fy) navíc Zakopalová Eva  
  5.hod CJ     odpadá   (Vol)
  6.hod AJ AJ2   odpadá   (Da)
  6.hod AJ AJ1   odpadá   (Db)
  8.hod Ch     odpadá   (Jan)
4.A 3.hod M   (V6) navíc Gallová Alena  
  3.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  3.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  4.hod TH   (V5) navíc Ehl Richard  
  4.hod AJ AJ2   odpadá   (Dc)
  4.hod AJ AJ1   odpadá   (Db)
  5.hod ZSV     odpadá   (Rž)
  7.hod TD4 3D4   odpadá   (Ml)
  7.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  7.hod MBG4 MBG4   odpadá   (Ma)
  7.hod ŠK4 ŠK4   odpadá   (Ci)
  7.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
  8.hod TD4 3D4   odpadá   (Ml)
  8.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  8.hod MBG4 MBG4   odpadá   (Ma)
  8.hod ŠK4 ŠK4   odpadá   (Ci)
  8.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
4.A8 1.hod CJ   (S1) přesun << Volková Gabriela z 6.hod
  1.hod Bi     odpadá   (Hs)
  2.hod OV   (V6) navíc Halaštová Kateřina  
  2.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  4.hod Ch   (Ch) supluje Malík Filip (Jr)
  5.hod M   (Ch) změna Langer Viktor  
  6.hod TH   (V6) navíc Volková Gabriela  
  6.hod CJ     přesun >>   na 1.hod
4.B 1.hod TH   (V) navíc Daehne Aleš  
  1.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  1.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  3.hod NJ NJ (M1) supluje Halaštová Kateřina (Br)
  6.hod CJ     přesun >>   na 1.2. (St) 2.hod
  7.hod TD4 3D4   odpadá   (Ml)
  7.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  7.hod MBG4 MBG4   odpadá   (Ma)
  7.hod ŠK4 ŠK4   odpadá   (Ci)
  7.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
  8.hod TD4 3D4   odpadá   (Ml)
  8.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  8.hod MBG4 MBG4   odpadá   (Ma)
  8.hod ŠK4 ŠK4   odpadá   (Ci)
  8.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
5.A8

0.- 9. hod Kurz

6.A8 1.hod TH   (S3) navíc Brodová Magda  
  1.hod IVT     odpadá   (Ml)
  5.hod Geol   (V5) přesun << Ehl Richard z 30.1. (Po) 8.hod
  5.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  5.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  7.hod Bi S1   odpadá   (Jr)
  8.hod Bi S2   odpadá   (Jr)
7.A8 5.hod TH   (S1) navíc Marek Jan  
  5.hod M     odpadá   (Tk)
  6.hod Ch     odpadá   (Jr)
  8.hod Fy     odpadá   (Za)
8.A8 1.hod CJ   (Fy) změna Bajerová Jana  
  4.hod TH   (V7) navíc Tkadlec Tomáš  
  4.hod NJ NJ   odpadá   (Chý)
  4.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  5.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  5.hod AJ AJ1   odpadá   (Dc)
  7.hod TD4 3D4   odpadá   (Ml)
  7.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  7.hod MBG4 MBG4   odpadá   (Ma)
  7.hod ŠK4 ŠK4   odpadá   (Ci)
  7.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
  8.hod TD4 3D4   odpadá   (Ml)
  8.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  8.hod MBG4 MBG4   odpadá   (Ma)
  8.hod ŠK4 ŠK4   odpadá   (Ci)
  8.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 0.- 9. hod - Kašlík Ondřej
1.B, 0.- 9. hod - Janíček Jakub
5.A8, 0., 2.- 9. hod - Růžičková Veronika

 

 

Suplování:   Středa 1.2.2023

datum výpisu: 1.2.2023 (15:11)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda - Chý Chý Pe Chý - - - .. -
Hlosková Monika - - - .. .. - .. .. - -
Janíček Jakub - - .. .. .. .. .. - .. -
Jurčák Jaroslav - - .. - - .. - .. .. -
Kašlík Ondřej - .. - .. .. - La .. - -
Růžičková Veronika - - .. - .. .. - .. .. -
Střílková Lucie                 ..  

Změny v rozvrzích učitelů:

Drdová Kateřina 3.hod odpadá CJ 1.A   Kurz
Daňková Kristýna 5.hod přesun << AJ 3.A8 (AJ2) (M2) z 7.hod
  7.hod přesun >> AJ 3.A8 (AJ2)   na 5.hod
  8.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ1)   Kurz
Děcká Kateřina 4.hod změna AJ 8.A8 (AJ1) (J1)  
  5.hod změna AJ 4.A (AJ2) (J2)  
Halaštová Kateřina 2.hod přesun << CJ 4.B (V6) z 31.1. 6.hod
  2.hod odpadá CJ 1.B   Kurz
  4.hod přesun << CJ 3.A (V6) z 8.hod
  4.hod odpadá CJ 5.A8   Kurz
  8.hod přesun >> CJ 3.A   na 4.hod
Hlaváčová Šárka 1.hod odpadá AJ 1.B (AJ1)   Kurz
  5.hod odpadá AJ 1.A (AJ2)   Kurz
Chýlková Renáta 1.hod supl. (Br) NJ 3.A8 (NJ) (S2)  
  2.hod supl. (Br) NJ 4.A (NJ) (Vv)  
  4.hod supl. (Br) NJ 4.B (NJ) (V1)  
  5.hod odpadá NJ 1.B (NJ1)   Kurz
  7.hod odpadá NJ 5.A8 (NJ)   Kurz
Kurková Veronika 5.hod přesun << M 3.A (V4) z 6.hod
  6.hod přesun >> M 3.A   na 5.hod
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Langer Viktor 4.hod přesun << M 3.A8 (V2) z 5.hod
  5.hod přesun >> M 3.A8   na 4.hod
  6.hod spojeno (Ka) IVT 1.A8 (VT1) (VT1)  
Malík Filip 5.hod

Jídelna - dohled

 
  8.hod odpadá Ch 1.A   Kurz
Mlnařík Jiří 3.hod odpadá IVT 1.B (VT1)   Kurz
  4.hod odpadá IVT 1.B (VT1)   Kurz
Němec Jakub 1.hod přesun << M 4.B (V2) z 2.hod
  1.hod odpadá D 5.A8   Kurz
  2.hod přesun >> M 4.B   na 1.hod
  4.hod odpadá M 1.A   Kurz
  5.hod přesun << D 7.A8 (V2) z 8.hod
  8.hod přesun >> D 7.A8   na 5.hod
Petersová Yveta 3.hod supl. (Br) NJ 3.B (NJ) (S3)  
  5.hod odpadá NJ 1.B (NJ2)   Kurz
Stančík Vladimír 1.hod odpadá AJ 1.B (AJ2)   Kurz
  2.hod přesun << D 3.A8 (V1) z 8.hod
  2.hod odpadá D 1.A   Kurz
  5.hod přesun << AJ 3.A8 (AJ1) (M1) z 7.hod
  5.hod odpadá AJ 1.A (AJ1)   Kurz
  7.hod přesun >> AJ 3.A8 (AJ1)   na 5.hod
  8.hod přesun >> D 3.A8   na 2.hod
Střílková Lucie 7.hod odpadá ŠJ 5.A8 (ŠJ)   Kurz
Trinkewitzová Kamila 5.hod odpadá Fy 5.A8   Kurz
Volková Gabriela 8.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ2)   Kurz

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 9. hod Kurz

1.A8 6.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
1.B

0.- 9. hod Kurz

2.A 7.hod Ch S1   odpadá   (Jr)
  8.hod Ch S2   odpadá   (Jr)
3.A 4.hod CJ   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 8.hod
  4.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  4.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  5.hod M   (V4) přesun << Kurková Veronika z 6.hod
  5.hod Bi     odpadá   (Jr)
  6.hod M     přesun >>   na 5.hod
  8.hod CJ     přesun >>   na 4.hod
3.A8 1.hod NJ NJ (S2) supluje Chýlková Renáta (Br)
  2.hod D   (V1) přesun << Stančík Vladimír z 8.hod
  2.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  4.hod M   (V2) přesun << Langer Viktor z 5.hod
  4.hod Bi     odpadá   (Hs)
  5.hod AJ AJ2 (M2) přesun << Daňková Kristýna z 7.hod
  5.hod AJ AJ1 (M1) přesun << Stančík Vladimír z 7.hod
  5.hod M     přesun >>   na 4.hod
  7.hod AJ AJ2   přesun >>   na 5.hod
  7.hod AJ AJ1   přesun >>   na 5.hod
  8.hod D     přesun >>   na 2.hod
3.B 3.hod NJ NJ (S3) supluje Petersová Yveta (Br)
  8.hod ZSV     odpadá   (Rž)
4.A 2.hod NJ NJ (Vv) supluje Chýlková Renáta (Br)
  5.hod AJ AJ2 (J2) změna Děcká Kateřina  
  7.hod ZSV     odpadá   (Rž)
4.B 1.hod M   (V2) přesun << Němec Jakub z 2.hod
  2.hod CJ   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 31.1. (Út) 6.hod
  2.hod M     přesun >>   na 1.hod
  4.hod NJ NJ (V1) supluje Chýlková Renáta (Br)
5.A8

0.- 9. hod Kurz

6.A8 8.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  8.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
7.A8 5.hod D   (V2) přesun << Němec Jakub z 8.hod
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  5.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  8.hod D     přesun >>   na 5.hod
8.A8 4.hod AJ AJ1 (J1) změna Děcká Kateřina  
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Hs)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 0.- 9. hod - Kašlík Ondřej
1.B, 0.- 9. hod - Janíček Jakub
5.A8, 0.- 9. hod - Růžičková Veronika

 

Zpracováno v systému Bakaláři