Studium

Škola má 24 učeben; z toho např. 3 speciální jazykovky, 2 moderně vybavené učebny informačně výpočetní techniky s interaktivní tabulí,
3 laboratoře pro cvičení z chemie, biologie a fyziky, hudebnu
s ozvučením a výtvarně keramickou dílnu s vypalovací pecí, lisem. Přístup žáků ve škole k internetu je samozřejmostí.
Sportovní vyžití zajišťují 2 tělocvičny (klasická a gymnasticko-posilovací), dále hřiště s umělohmotným travnatým povrchem; hygienické příslušenství – sprchy. Součástí školy je knihovna odborné
i umělecké literatury s přístupem k multimédiím prostřednictvím PC.
Stravování zajišťuje školní jídelna s možností elektronického výběru jídla.

ČEMU TĚ NAUČÍME

  • všeobecným znalostem z humanitních, filosofických a přírodovědných oborů
  • zručnosti a jistotě ve využívání počítačových a informačních technologií
  • jazykovým schopnostem z anglického jazyka (povinně), německého, francouzského, španělského, ruského jazyka (dle převládajícího zájmu), vše podpořeno konverzací s rodilým mluvčím (podle možností) či jazykovědnými exkurzemi do zahraničí, mezinárodními projekty
  • kulturně uměleckému přehledu, orientaci a projevu
  • týmové i samostatné práci

BUDEME TĚ PODPOROVAT v(e):

  • svobodném objektivním názoru a projevu, také jeho obhajobě
  • chování podle společenských norem
  • toleranci a respektu jiných kultur a etnik; názorů
  • ochraně životního prostředí

PROJEKTY

Naši žáci dlouhodobě získávají zkušenosti během těchto mezinárodně vzdělávacích jazykových výměnných pobytů:

Od roku 2000 spolupracujeme s partnerským městem Bergen (SRN)
a zúčastňujeme se mezinárodního semináře “Dny Anny Frankové”
s dalšími přihlášenými zeměmi (Polsko, Velká Británie, Holandsko, Německo).

Od roku 2002 navštěvujeme pravidelně dvakrát ročně Gymnázium
v Mettingenu (SRN). Naši žáci se zde účastní výuky, projektů a umělecky pracovních dílen s různou náplní.

Jsme zapojeni do vědeckého projektu Sokrates – Comenius
Můžeš s námi vyjíždět na studijní pobyty do zemí, jejichž jazyky
se učíme:
Anglie – Londýn, Francie – Paříž, Rakousko – Vídeň, Španělsko – Madrid, Německo – Berlín (opět dle převládajícího zájmu studentů).

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Rádi objevujeme cizí země – jejich historii, národní zvyky, mentalitu
a kulturu. Podle zájmu žáků organizujeme historicko poznávací exkurze. V minulých letech jsme navštívili např.: Rakousko, Švýcarsko, Německo, Belgii, Polsko, Ukrajinu, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Itálii, Řecko, Velkou Británii, Sýrii, Jordánsko, Turecko…

Některá místa jsou krásná i v České republice např.:
Praha, Dlouhé Stráně, Jedovnice, Lysá hora, Brno, Olomouc, Kroměříž, Buchlov, Buchlovice, Velehrad…

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Pro sportování u nás najdeš dvě tělocvičny – jedna je klasického typu určená k míčovým hrám (sálová kopaná, basketbal, volejbal, floorbal, házená) a druhá slouží především pro gymnastiku, aerobic a posilování. Není problém zdokonalit se v ping-pongu.

Na hřišti s umělým travnatým povrchem a doskočištěm se učíme atletiku
a oblíbený baseball.

Organizujeme lyžařské výcvikové kurzy pro žáky sekundy a 1. ročníků dle jejich možností a lyžařských i sowboardových schopností a zájmu: možností jsou Alpy nebo ČR –  Bílá, Velké Karlovice, Grúň, Soláň.

Oblíbený je sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníků – buď cyklistika a potápění v Chorvatsku, nebo rafting v ČR.