Školního kolo 4. ročníku Soutěže Finanční gramotnost

Probíhalo na naší škole v prosinci 2012.

Výsledky:

  1. místo: Markéta Hlaváčková 7. A8
  2. místo: Tereza Hoferková 7. A8
  3. místo: Lucie Bergerová 4. A

Vítězná trojice tvoří tým postupující do okresního kola.