30. 8.
2012
Ze života hmyzu

podle bratří Čapků
(26.-29.10.1998) (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Prsy Tiresiovy

G.Appolinaire
(23.-26.října 1996)

…nadrealistické drama o dvou jednáních… (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Strakonický dudák

J.K.Tyl
(červen 1997) (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Řeč bláznů 2

Milostná poezie staletí
1996

30. 8.
2012
Sněhurka a sedm trpaslíků

podle bratří Grimmů
(27.-29.února 1996)

Vážení diváci!

Sněhurku a sedm trpaslíků najdete v pohádkách bratří Grimmů. Naše úprava vychází nejen z literární předlohy, ale pokouší se příběh vyprávět s úsměvem a tu a tam i s příslušnou studentskou recesí a nadhledem. Úskalí pohádky je v mnoha rychle střídajících se proměnách, které rozbíjejí plynulost děje, ale na druhé straně umožňují barvitější vyprávění.
Hudbu k písničkám složil prof. J.Mlnařík a společně s klavíristkou J.Solanskou se podílel na celkové hudební úpravě. Myslíme si, že písničky by se Vám mohly líbit tak, jak se před časem líbily vašim rodičům, kteří byli rozmazleni písničkami stejnojmenného amerického filmu. (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Hrátky s čertem

J.Drda
(21.-25.2.1994)

Vážený diváku!

Jan Drda, český prozaik a dramatik, napsal na konci druhé světové války pohádkovou hru Hrátky s čertem, která současníkům měla připomenout zkažený svět doby válečné a čistotu a sílu prostého českého člověka.
Alegorie, jaká má být. Dnes hru chápeme jako pohádku, ve které dobro a opravdovost vítězí nad zlem, lhostejností. (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Limonádový Joe

J.Brdečka
(20. – 27. února 1995)

Divadelní hra Limonádový Joe vznikla za fašistické okupace.Premiéru měla na scéně Divadla 99 na Národní třídě v Praze.Napsání této hry předcházely povídky, které J. Brdečka vytvořil na přelomu let 1939 – 1940. Stejnojmenný román vyšel v roce 1945. Po něm následovalo jěště filmové ztvárnění, které toto dílo nejvíce proslavilo.Divadelní hra je satira, parodie na westerny všeho druhu.

Limonádový Joe mstí smrt svého bratra a nakonec se vzájemně postřílí celá společnost tohoto divokého západu: Joe, Horác (vrah bratra Joeho), i láska Joeho Winnifred a dívka z baru Tornádo Lou, z které se vyklube sestra Joeho i Horácova, a ostatní pistolníci. (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Mamzelle Nitouche

F.Hervé
(18.2.-10.3.1992)

Vážený diváku,

opereta Slečna Nitouche, kterou napsal v roce 1883 F.Hervé, se pod názvem Mamzelle Nitouche hraje dodnes. Patří k tomu nejlepšímu, co bylo ve světě operety vytvořeno.
Nejde nám o doslovný přepis, ale o přiblížení hry Vám, kteří se na svět kolem díváte tak, jako my.
Florimond Hervé (vlastním jménem F.Ronger, 1825-1892) studoval hudbu, byl varhaníkem, zpěvákem v pařížských divadlech, dirigentem. Od roku 1851 vlastní divadlo Folies Cocertantes. Je úspěšným skladatelem, popularitou soutěží s nejvýznamnějšími jmény tohoto divadelního žánru. (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Krásná Helena

J.Offenbach
(22.-26.února 1993)

Vážený diváku,

opereta francouzského hudebního skladatele J.Offenbacha Krásná Helena patří k nejúspěšnějším světovým operetním dílům. Byla napsána v roce 1864. Má v sobě nejen Homérský příběh plný lásky, osudovosti, napětí, ale i oproštění od historické melancholie.
J.Offenbach zpracoval příběh volně, v podobě rozpustilé, humorné a trochu ironické. Osudy hrdinů připomínaly současníkům skandály na dvoře Napoleona III.
Přesně o 100 let později upravil tuto operetu německý dramatik P.Hacks. Více než na milostný příběh se soustředil na zobrazení zákulisí panovnického dvora, intriky, které manipulují s lidskými osudy, přidal ještě více ironie a satiry.
Naše podoba se pokouší zachovat sentimentální charakter hudební stránky díla i Hacksův satirický nadhled. (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Filosofská historie

A.Jirásek
(5.února 1990)

…kytarový muzikál o 23 obrazech (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Král Vávra

M.Uhde
(19.2.1991)

(Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Řeč bláznů

milostná poezie staletí
(5.dubna 1988)

“Jsi mi jarem
kdyby tvůj pohled mohl kvésti
místo snítek jabloně”

(Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Ze života lidí?

podle bratří Čapků
(23.prosince 1988)

volně podle hry bratří Čapků Ze života hmyzu

Divadelní hra Ze života hmyzu byla napsána Josefem a Karlem Čapkem v roce 1921. Podnětem byla četba francouzského entomologa J. H. Fabra a také pozorování lidí.

Autoři nám jistě odpustí, že jsme si hru upravili. Nejdete v ní hlavní postavu Tuláka, neboť slovy autorů: “Vy, diváci, při naší hře nejste ani motýli, chrobáky, mravenci… vy sami jste Tuláci; jste živým, trvalým, po pravdě toužícím svědomím… (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Planeta Zurangor

M.Macourek
(15.dubna 1987)

Obyvatelé planety Zurangor žijí v průměru tři čtvrtě hodiny. Za ten zlomek času prožijí dětství, dobu učení a bouřlivé mládí, lásku nebo manželství, nebo dvě lásky a dvě manželství. (Pokračování textu…)

30. 8.
2012
Vítězná premiéra

A.Blok, V.Majakovskij
(8.prosince 1987)

Vítej mezi námi, vážený diváku! (Pokračování textu…)

29. 8.
2012
Adaptační kurz

Adaptační kurz pro žáky 1.A8 (6. – 7. 9. 2012) a 1.A/B (3. – 5. 9. 2012), informace ve formátu PDF si můžete stáhnout pro adaptační kurz osmiletého studia i čtyřletého studia.

29. 8.
2012
DEN GYMPLÁKA aneb škola jinak pro nižší gymnázium.

26. 6. 2012 se škola obrátila trochu naruby – alespoň pro žáky nižších ročníků, kteří soutěžili v disciplínách běžně považovaných za žákům zapovězené… (Pokračování textu…)

28. 8.
2012
Letní kurz – Studio malého grafika

Ve druhém červencovém týdnu se uskutečnilo Studio malého grafika – letní kurz 2D a 3D grafiky pro začínající fandy počítačového zpracování obrazu. Kromě samotné práce s úpravou a montáží snímků a vytvářením prostorových modelů čekal na 22 účastníků i odpočinkový sportovní program.