24. 4.
2021
S výtvarkou do lesa, na louku a k řece

V nevyzpytatelně aprílovém počasí se žáci 2. A8, 3. A8 a 4. A8 vydali tvořit ven. Vznikla tak originální zvířata z přírodnin nebo land artové kompozice pro ozvláštnění konkrétního místa v krajině. Díla byla vytvářena výhradně z přírodních materiálů, mnohá na místě svého vzniku zůstala, aby mohla inspirovat ty, kteří světem kráčejí s otevřenýma očima.

22. 4.
2021
Krajské kolo olympiády v ČJ

Dne 7. dubna 2021 se konalo distanční formou krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu v kategorii ZŠ reprezentovala Věrka Dlabajová ze třídy 3. A8, která přes velkou konkurenci skvěle zabojovala v jazykové i slohové části a obsadila vynikající 3. místo!

Velmi gratulujeme!

20. 4.
2021
Festival Ars Poetica 2021 – Puškinův památník

V  sobotu 10. 4. 2021 se studentky maturitního ročníku 4. B  Martina Růčková  a Zuzana Blinková /klavírní doprovod/ zúčastnily festivalu Ars Poetica 2021 – Puškinův památník. Soutěžily v kategorii sólový zpěv. Festival proběhl  on-line formou, organizovala ho Katedra ruského jazyka a literatury  PdF  Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ruským centrem v Brně.

Martina Růčková  nakonec obsadila ve velké konkurenci druhé místo. V této nelehké době se děvčatům podařilo vytvořit velmi zajímavé dílko, které je laskavým potěšením pro duši.

Blahopřejeme, H. R.

(Pokračování textu…)

19. 4.
2021
Jazyková zkouška místo maturity

Již v uplynulém školním roce 2019-2020 navázalo naše Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm spolupráci s Jazykovou školou s právem SJZ ve Valašském Meziříčí, zastoupenou Mgr. Ivanou Nováčkovou.  

Díky tomu se naši studenti mohou hlásit k prestižním jazykovým zkouškám LanguageCert, které mohou absolvovat prezenčně buď v budově naší školy, nebo také online. Tato placená zkouška je nejen uznávána v zemích EU, ve Velké Británii a v celé řadě dalších zemí po celém světě, ale je rovněž zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT. Letos tak měli naši studenti poprvé možnost nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka certifikátem. Této možnosti využilo 26 studentů, všichni zkoušku na úrovni B2 nebo C1 zvládli v období mezi prosincem – březnem s vynikajícími výsledky a nyní se mohou plně koncentrovat na ostatní maturitní předměty. Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

19. 4.
2021
Jakub Telčer zvítězil v prezentační soutěži 

Na konci března 2021 se Jakub Telčer, student třídy 4. A,  zúčastnil prestižní soutěže v prezentačních dovednostech v angličtině Show-off, kterou již deset let organizuje Univerzita Tomáše Bati. Letos soutěž poprvé proběhla v online prostředí.  

Studenti měli za úkol vytvořit 7minutovou prezentaci, po které následovala krátká diskuze. V porotě zasedli manažeři firem, děkani či proděkani, tedy lidé pohybující se v TOP managementu státního i soukromého sektoru. Jakub si zvolil téma “Biomonitoring of Freshwater Contamination by Movement Analysis of Daphnia magna”, v němž se zabýval životním prostředím a technickými možnostmi. Jeho prezentace byla vyhodnocena jako nejlepší a Jakub tak obsadil 1. místo.  

Výbornou úroveň znalostí anglického jazyka také prokázal v průběhu března úspěšným absolvováním jazykové zkoušky Cambridge obtížnosti C2. Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

18. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 16. 4. 2021 se naše studentka, Adéla Pašková ze třídy 7. A8, zúčastnila krajského kola konverzační soutěže z anglického jazyka pro střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií Zlínského kraje. Soutěž byla organizována Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státním jazykové zkoušky ve Zlíně a vzhledem k epidemické situaci proběhla letos pouze v online prostředí.

Z pohledu porotce mohu posoudit, že Adéla předvedla skvělý výkon, za nějž ve velmi napjatém konkurenčním boji brilantních mluvčích získala páté místo. Tímto Adéle velmi děkuji za reprezentaci naší školy v této soutěži a přeji jí mnoho dalších úspěchů nejen na poli anglického jazyka.

Aneta Štýbrová

15. 4.
2021
Provoz ve škole od 19. dubna 2021

Budou probíhat skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.

Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná a podmíněná testováním na Covid – 19. Testovat se bude tzv. samoodběrem pomoci neinvazivních testů. Škola má k dispozici Singclean test.

Podrobnější informace k testování na Covid – 19. 

Instruktážní video:

15. 4.
2021
PRYČ ZE ŽIDLE anebo souboj středních škol o 100000 korun 

Krásný projekt RunCzechu pro všechny střední školy, které už nějakou dobu úspěšně bojují s distanční výukou. Sezení u počítače je bohužel náročnější a delší, než se na začátku pandemie možná zdálo. Proto, proč se nezvednout ze židle a nevyužít tak jarního počasí pro dobrou věc? Stačí pouze vstát ze židle, obout si tenisky a vyrazit ven zdolat nějaké ty kilometry. Celá akce je ZDARMA! A zapojit se mohou všichni příznivci a sportovní nadšenci naší školy. Načítat uběhnuté kilometry tak mohou současní studenti, absolventi, učitelé, rodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci.   Nejdůležitější je nahrávat uběhnuté kilometry pod speciálním kódem školy. Celá akce probíhá od 12. dubna do 25.  Číst dále →

14. 4.
2021
Testy pro účely přijímacích zkoušek a možnosti jejich nahrazení

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze uchazeči, který nemá příznaky onemocnění COVID-19, a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení,  Číst dále →

13. 4.
2021
Gústav inspirující

Jestli sledujete stránky naší školy jakž takž pravidelně, pak víte, že náš studentský časopis Gústav vychází stále, byť v online podobě přes novou platformu. Snažíme se udržet ve vašem povědomí, přestože vám nemůže Gústav distribuovat ve školním prostředí. A zatím se nám to daří.

Nicméně i díky tomu jsme se rozhodli zúčastnit další soutěže studentských časopisů. Do podobných soutěží se přihlašujeme (a vyhráváme) pravidelně. Tentokrát tomu nebylo jinak. Z mnoha účastníků soutěže nazvané Nejinspirativnější časopis roku 2020 mělo být v prvním kole vybráno deset finalistů. Ti měli být vyhlášeni v březnu a z nich měli v druhém kole vzejít tři výherci s vyhlášením v dubnu.

K tomuto postupu však nedošlo a vyhlašování obou kol se spojilo (proto tuto zprávu píši až nyní). Gústav se umístil na skvělém místě mezi deseti nejlepšími časopisy v kategorii tištěných časopisů. Soutěž pořádal Odborový svaz novinářů a jednalo se o dvanáctý ročník soutěže. Pro vaši zvědavost naleznete níže kompletní výsledkovou listinu. (Pokračování textu…)

11. 4.
2021
Třídní schůzky on-line

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2021 v době od 16:00 do 16:30 hodin on-line v prostředí MS Teams. Následovat budou do 17:30 konzultace s jednotlivými vyučujícími. Postup pro připojení on-line naleznete zde

10. 4.
2021
Zeměpisná olympiáda: Úspěchy přineslo i krajské kolo!

Naši geografové se neztratili ani v krajském kole, kam se jich z okresního kola probojovalo ve čtyřech kategoriích hned sedm!

Skvělá pódiová umístění zaznamenali 3. místy Helena Pešková (3.A8) v kategorii C a Jakub Staňo (6.A8) v kategorii D. Helča dosáhla fantastického zisku 91,5 ze 100 možných bodů a chyběly jí pouhé 2 body k postupu do celostátního kola, o které se může v též kategorii navíc poprat i příští rok!

Do Top 5 se vešli ještě 4. místem v kategorii D Lada Srovnalová (3.A) a 5. místem v kategorii B Ladislav Vanger (2.A8).

Dalšími z okresu postoupivšími svěřenci byli Jan Zahradník (7. místo v kategorii A), Štěpán Korb (10. místo v kategorii B) a Tomáš Zahradník (12. místo v kategorii D).

Všem našim reprezentantům děkujeme a těm nejúspěšnějším pak moc gratulujeme!

RE

8. 4.
2021
Biologická olympiáda – kategorie C, D

Dvacet jedna biologů se v minulých dnech zúčastnilo Biologické olympiády kategorie C a D. Ve velké konkurenci se v kategorii D na 1. místě umístila Barbora Šafferová z 1. A8, na druhém místě Tobiáš Boreček z 1. A8 a třetí byl Jaromír Pešek z 1. A8. V kategorii C byla první Radka Vašutová za 4. A8, druhá Magdalena Dvořáková 4. A8 a třetí Julie Stančíková 4. A8. Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím díky za hojnou účast. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

8. 4.
2021
Mistrovství republiky žáků SŠ a ZŠ v psaní na klávesnici PC

Mistrovství republiky proběhlo on-line 7. dubna 2021 v prostředí MS Teams.

Kategorie – SŠ:
Jonáš Vala (8. A8) – zvítězil ve všech třech soutěžích (minutovky, opis textu s penalizací 50, opis anglického textu s penalizací 25), Johana Valová – brala jednou stříbro za druhé místo a dvakrát byla šestá a Michaela Venclová (22, 12, 18) – obě 5. A8!

Kategorie – ZŠ:
Šimon Vrzala (3. A8) – umístění dvakrát čtvrtý a jednou desátý, Eliška Vrzalová (26, 20, 30) – 1. A8!

Blahopřejeme!!!

5. 4.
2021
Krajské kolo pro postup na MR žáků SŠ a ZŠ v psaní na klávesnici PC

Krajské kolo se konalo od 15. března do 26. března 2021. Soutěžící absolvovali tři disciplíny, tj. opis v českém jazyce 10 minut (penalizace 50), opis v anglickém jazyce 5 minut (penalizace 25), minutovky.

Školu reprezentovalo 7 soutěžících, do celostátního kola postoupilo 5!

Kategorie – SŠ:
Jonáš Vala (8. A8), Johana Valová a Michaela Venclová (obě 5. A8)

Kategorie – ZŠ:
Šimon Vrzala (3. A8), Eliška Vrzalová (1. A8)

Těsně nepostoupili Natálie Fabianová (2. A8 – o jeden bod!) a Samuel Vančura (1. A8).

Finále se uskuteční 7. dubna 2021 v prostředí MS Teams.

28. 3.
2021
Výsledky okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 25. 3. 20021 se uskutečnilo online okresní kolo v německé konverzaci. Pořadatelem bylo jako již tradičně Gymnázium F. Palackého ve Valašském Meziříčí. Naši školu zastupovali dva žáci v kat. III. A ze třídy 7. A8. Oba byli velice úspěšní, David Chýlek obsadil 1.místo a postupuje do krajského kola, Karin Janošková se umístila na 3.místě.
Oběma děkujeme za reprezentaci naší školy, gratulujeme ke krásnému umístění a Davidovi přejeme úspěch v krajském kole.

26. 3.
2021
Výsledky okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie I. B  1. místo – Julie Cábová, Gymnázium Rožnov p.R. 56,5 bodu 2. místo – Maxim Paděra, Gymnázium Rožnov p.R. 55,5 bodu 3. místo – Julie Pazdírková, Masarykovo gymnázium Vsetín 49,5 bodu 4. místo – Ema Pernická, Gymnázium Rožnov p.R. 49 bodů 5. místo – Ema Baletková, Masarykovo gymnázium Vsetín 48 bodů 6. místo – Filip Zicha, Masarykovo gymnázium Vsetín 43 bodů  Okresní kolo je pro tuto kategorii konečné. Kategorie II. B  1. místo – Martin Macháček, Masarykovo gymnázium Vsetín 93 bodů 2. místo – Eliška Prejzková, Gymnázium F.P. Valašské Meziříčí 91,5 bodu 3. místo – Anna Marie Mezníková, Masarykovo gymnázium Vsetín 88  Číst dále →

22. 3.
2021
GÚSTAV 43

Zdravím všechny naše čtenáře!

Vzhledem k momentální situaci pro vás připravuje redakce studentského časopisu Gústav čísla online. Nově se můžete těšit z nového vzhledu časopisu

Přeji krásné počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor

20. 3.
2021
Okresní kolo literární a výtvarné soutěže O poklad strýca Juráša

Výsledky této soutěže byly vyhlášeny zajímavým způsobem na videu Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavní téma soutěže znělo: Lež jako věž.

I v okresním kole dosáhla naše škola vynikajících výsledků.

Kategorie próza  6. – 7. třída

  1. místo – Ema Pobořilová   1. A8
  2. místo – Ema Pernická   1. A8
  3. místo – Eliška Šťastná   2. A8

Kategorie poezie 6. a 7. třída

  1. místo – Eliška Vrzalová 1. A8

Kategorie próza 8. a 9. třída

  1. místo – Ema Fárková 4. A8

Kategorie komiks 6. a 7. třída

  1. místo – Julie Cábová 2. A8

Velmi blahopřejeme!

19. 3.
2021
Posunutí termínů přijímacích zkoušek

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek následujícím způsobem:

Studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 5. 5. 2021 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
čtyřletý 3. 5. 2021 4. 5. 2021

Podrobný časový rozvrh

18. 3.
2021
Informace k úpravě modelu maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky. Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 (dále jen “opatření obecné povahy”, OOP) ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období došlo k následujícím změnám, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplněním o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy. 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku gymnázia, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku. 

Pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 platí stejná pravidla, jaká byla již dříve stanovena.   (Pokračování textu…)

15. 3.
2021
Studentka z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm zvítězila v překladatelské soutěži Juvenes Translatores

Evropská komise dnes oznámila jména 27 mladých překladatelů, kteří v členských státech zvítězili v překladatelské soutěži pro střední školy Juvenes Translatores.

Vítězkou 14. ročníku soutěže se v České republice stala Kateřina Fryšarová, studentka gymnázia z Rožnova pod Radhoštěm.

Její překlad textu z anglického do českého jazyka vyhodnotila odborná porota složená z překladatelů Evropské komise z textů zaslaných z České republiky jako nejlepší.

Evropská komise blahopřeje všem 27 mladým překladatelům, kteří zvítězili v překladatelské soutěži pro střední školy Juvenes Translatores.
Účastníci si při en este sitio web překladu mohli vybrat jakoukoli kombinaci dvou úředních jazyků EU. Z 552 možných jazykových kombinací jich začínající překladatelé využili 150. (Pokračování textu…)

1. 3.
2021
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo online

Jak se stalo na naší škole již tradicí, našim geografům se opět podařilo zaznamenat v okresním kole krásných úspěchů: V kategorii A bere 2. místo a postup do krajského kola Jan Zahradník. Radek Masařík a Josef Brňovják (všichni 1.A8) pak skončili uprostřed startovního pole devíti soutěžících na 5., resp. 6. místě. V kategorii B máme hned dva postupující: 2. místo obsadil Ladislav Vanger a 3. zaznamenal Štěpán Korb. Na 6. místě ze třinácti účastníků skončil ještě Jan Urda (všichni 2.A8). V kategorii C pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ se vítězstvím zaskvěla Helena Pešková, která získala neuvěřitelných 92,1 b  Číst dále →

24. 2.
2021
Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce 

Kategorie I. B (první 3 postupují do okresního kola): 

1.-2. Ema Pernická, 1. A8    56 bodů
1.-2. Maxim Paděra, 2. A8  56 bodů
3. Julie Cábová, 2. A8          55,5 bodu
4. Tobiáš Boreček, 1. A8     43 bodů
5.-6. Matyáš Sluka, 1. A8    39 bodů
5.-6. Andrej Jochec, 2. A8  39 bodů
7. Eliška Vrzalová,1. A8      38 bodů
8. Eva Mertová, 1. A8         36,5 bodu
9. Moritz Fox, 2. A8             34,5 bodu 

Kategorie II. B (první 2 postupují do okresního kola): 

1. Charlotte Marie Kynclová,4. A8  140 bodů
2.
Martin Vrána, 3. A8                      137 bodů
3. Julie Stančíková, 4. A8                 129 bodů
4. Lucia Opálená, 4. A8                     119 bodů

Kategorie III. A (první 2 postupují do okresního kola): 

1. Adéla Pašková, kropp-halsa.com 7. A8       55 bodů
2.
Natálie Hrušková, 1. B    54 bodů
3. Ota Repák, 5. A8             47,5 bodu
4. Eliška Böhmová, 1. B      46 bodů
5. Lucie Slováková, 2. A      43 bodů
6. Tereza Včelařová, 1. A     37,5 bodu
7. Aneta Klasová, 1. B          33 bodů
8. Jan Doruška, 1. A            31 bodů
9. Karolína Korabová, 1. A 30 bodů
10. Kateřina Halamíčková, 2. A 27,5 bodu
11. Ladislav Brázdil, 2. A    24,5 bodu
12. Hana Kramolišová, 2. B 22,5 bodu
13. Přemysl Martiška, 1. B   20 bodů
14. Ema Zajacová, 2. B        18 bodů 

Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a vítězům gratulujeme! 

16. 2.
2021
Termíny a kritéria profilové části maturitní zkoušky

Terminy profilové maturitní zkoušky:

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 maturují třídy 8. A8, 4. B

24. 5. 2021 – 28. 5. 2021 maturuje třída 4. A

Kritéria hodnocení profilové části