Organizace školního roku

Předpokládané termíny:
26. 8. zahajovací výjezdní porada
29. 8. provozní porada, školení BOZP
30. 8. porada vedení
31. 8. pedagogická rada
29. 8. – 30. 8. komisionální zkoušky
31. 8. – 6. 9. adaptační kurzy
1. 9. zahájení školního roku
2. 9. zahájení výuky dle rozvrhu
5. 9. opravný termín maturitní zkoušky – písemná část ČJ
6. 9. opravný termín maturitní zkoušky – písemná část AJ
7. 9. opravný termín maturitní zkoušky – ústní část
26. 9. přehled umístění absolventů
22. 9. odevzdání plánů – tematických, PK, VP, MPP, TU, EVVO, odborných exkurzí
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
16. 11. porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
24. 11. informace rodičům – třídní schůzky, konzultace
25. a 26. 11. den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny, zahájení výuky 3. 1. 2023
26. 1. porada o prospěchu a chování za 1. pololetí
31. 1. vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
3. 2. pololetní prázdniny, ples školy
31. 1. stanovení jednotných kritérii přijímacího řízení
13. 2. – 19. 2. jarní prázdniny
6. 4. velikonoční prázdniny
13. 4. porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
20. 4. informace rodičům
Duben klasifikační porada maturitních ročníků (termín bude upřesněn)
Květen státní maturitní zkouška
27. 6. porada o prospěchu a chování za 2. pololetí
30. 6. ukončení školního roku, rozdání vysvědčení