Charakteristika školy

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení

Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Adresa školy: Koryčanské Paseky 1725
756 61  Rožnov pod Radhoštěm
Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
Tř. Tomáše Bati 21
761 90  Zlín
Jméno ředitele školy: RNDr. Alena Gallová
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jaroslav Knesl
Kontakt na zařízení: tel./fax: 571 685 061
e-mail: gymroznov@gymroznov.cz
web: www.gymroznov.cz
IČO: 00843393
IZO: 000843393
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.,
číslo účtu 4001334801/0100
Datum založení školy: 1. 9. 1956
Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996
Poslední aktualizace v síti: 5. 12. 2001

Škola sdružuje:

  • Gymnázium  osmileté
  • Gymnázium  čtyřleté
  • Školní jídelnu

Školská rada pracuje od 1. ledna 2009 v novém složení v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. Tvoří ji šest členů – stejným poměrem ji tvoří zástupci nezletilých žáků, zástupci jmenovaní zřizovatelem a zástupci pedagogických pracovníků.

Při škole je zřízen Nadační fond gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm.

Současný stav:

16 tříd – 4 třídy v nižším gymnáziu
4 třídy ve vyšším gymnáziu
8 tříd ve čtyřletém gymnáziu