Suplování

Suplování:   Středa 23.6.2021

datum výpisu: 22.6.2021 (15:08)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Janíček Jakub   .. .. - .. - - ..    
Jurčák Jaroslav   .. .. .. .. - - - -    
Petersen Irena - - - - - - - - - -  
Štýbrová Aneta - - .. Dc De - .. .. .. -  

Změny v rozvrzích učitelů:

Brodová Magda 6.hod odpadá TV 4.A8 (Dív)   zrušeno
Jakub Mendoza Cira Marina 7.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ)   Exkurze - výlet
Dlabajová Jaroslava 8.hod odpadá AJ 3.B (AJ2)   zrušeno
Děcká Kateřina 2.hod výměna << AJ 4.A8 (AJ2) (S2) z 22.6. 2.hod
  3.hod supl. (Šb) AJ 1.B (AJ2) (LBi)  
Daehne Aleš 4.hod supl. (Šb) AJ 1.A8 (AJ2) (M1)  
Ehl Richard 6.hod odpadá Geol 2.A   zrušeno
  7.hod odpadá D 1.B   zrušeno
Gardašová Olga 7.hod odpadá Z 4.A8   zrušeno
Halaštová Kateřina 4.hod přesun << ZSV 6.A8 (V5) z 8.hod
  4.hod odpadá CJ 1.A (S1.)   Exkurze - výlet
  5.hod odpadá CJ 1.A (S2.)   Exkurze - výlet
  8.hod přesun >> ZSV 6.A8   na 4.hod
Hlaváčová Šárka 2.hod odpadá AJ 1.A (AJ1)   Exkurze - výlet
  8.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   zrušeno
Chýlková Renáta 6.hod odpadá ZSV 3.B   zrušeno
  7.hod odpadá NJ 1.A (NJ)   Exkurze - výlet
Janíček Jakub

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Jurčák Jaroslav

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Kolář Vladimír 1.hod odpadá TV 1.A (Dív)   Exkurze - výlet
  7.hod odpadá IVT 3.A (VT2)   zrušeno
  8.hod odpadá IVT 3.A (VT2)   zrušeno
Kolářová Iva 3.hod přesun << D 3.B (V2) z 24.6. 8.hod
  4.hod přesun << D 3.A8 (V3) z 8.hod
  8.hod přesun >> D 3.A8   na 4.hod
Kurková Veronika 4.hod odpadá M 1.A (S2.)   Exkurze - výlet
  5.hod odpadá M 1.A (S1.)   Exkurze - výlet
Mlnařík Jiří 7.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
  8.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
Němec Jakub 2.hod přesun << M 2.B (V2) z 4.hod
  3.hod přesun << D 7.A8 (Ch) z 24.6. 8.hod
  4.hod přesun >> M 2.B   na 2.hod
  6.hod odpadá M 7.A8   zrušeno
Rudněvová Helena 4.hod přesun << D 2.B (V2) z 6.hod
  6.hod přesun >> D 2.B   na 4.hod
  8.hod odpadá D 5.A8   zrušeno
Růžičková Veronika 2.hod spojeno (Jan) TV 1.A8 (Chl) (T1)  
  7.hod odpadá TV 6.A8 (Dív)   zrušeno
  8.hod odpadá TV 7.A8 (Dív)   zrušeno
Solanský Petr 3.hod odpadá Geol 1.A   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá TV 5.A8 (Dív)   zrušeno
  7.hod odpadá TV 5.A8 (Chl)+   zrušeno
  8.hod odpadá TV 7.A8 (Chl)   zrušeno
Střílková Lucie 4.hod přesun >> OV 3.A8   na 25.6. 2.hod
Tomková Denisa 2.hod výměna << AJ 4.A8 (AJ1) (J1) z 22.6. 2.hod
  7.hod odpadá AJ 2.A (AJ1)   zrušeno
Trinkewitzová Kamila 2.hod výměna >> Fy 4.A8   na 22.6. 2.hod
Volková Gabriela 7.hod odpadá CJ 7.A8   zrušeno
Zakopalová Eva 6.hod odpadá Fy 3.A   zrušeno
  7.hod odpadá Fy 3.B   zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.- 8. hod Exkurze - výlet

1.A8 2.hod TV Chl (T1) spojí Růžičková Veronika (Jan)
  4.hod AJ AJ2 (M1) supluje Daehne Aleš (Šb)
1.B 3.hod AJ AJ2 (LBi) supluje Děcká Kateřina (Šb)
  6.hod ZSV     odpadá   (Šb)
  7.hod D     odpadá   (Ehl)
  8.hod Ch     odpadá   (Jan)
2.A 6.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  7.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  7.hod AJ AJ1   odpadá   (To)
2.B 2.hod M   (V2) přesun << Němec Jakub z 4.hod
  2.hod Bi     odpadá   (Jr)
  4.hod D   (V2) přesun << Rudněvová Helena z 6.hod
  4.hod M     přesun >>   na 2.hod
  6.hod D     přesun >>   na 4.hod
3.A 6.hod Fy     odpadá   (Za)
  7.hod IVT VT2   odpadá   (Kl)
  7.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
  8.hod IVT VT2   odpadá   (Kl)
  8.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
3.A8 4.hod D   (V3) přesun << Kolářová Iva z 8.hod
  4.hod OV     přesun >>   na 25.6. (Pá) 2.hod
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  8.hod D     přesun >>   na 4.hod
3.B 1.hod Bi     odpadá   (Jr)
  3.hod D   (V2) přesun << Kolářová Iva z 24.6. (Čt) 8.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
  6.hod ZSV     odpadá   (Chý)
  7.hod Fy     odpadá   (Za)
  8.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  8.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
4.A8 2.hod AJ AJ2 (S2) výměna << Děcká Kateřina z 22.6. (Út) 2.hod
  2.hod AJ AJ1 (J1) výměna << Tomková Denisa z 22.6. (Út) 2.hod
  2.hod Fy     výměna >>   na 22.6. (Út) 2.hod
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  7.hod Z     odpadá   (Gd)
5.A8 6.hod TV Dív   odpadá   (So)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod D     odpadá   (Ru)
6.A8 4.hod ZSV   (V5) přesun << Halaštová Kateřina z 8.hod
  4.hod Ch     odpadá   (Jr)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod ZSV     přesun >>   na 4.hod
7.A8 3.hod D   (Ch) přesun << Němec Jakub z 24.6. (Čt) 8.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jr)
  6.hod M     odpadá   (Něm)
  7.hod CJ     odpadá   (Vol)
  8.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod TV Dív   odpadá   (Rž)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 1.- 8. hod - Janíček Jakub, Jurčák Jaroslav

 

 

Suplování:   Čtvrtek 24.6.2021

datum výpisu: 22.6.2021 (15:08)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Gallová Alena - - - - - - .. .. - -  
Gardašová Olga   - - ..              
Jurčák Jaroslav   - .. - - .. .. .. ..    
Marek Jan   .. .. - - Mal - - -    
Petersen Irena - - - - - - - - - -  
Růžičková Veronika   - - -              
Solanský Petr - .. - - - - Pe .. ..    
Střílková Lucie   - Ci Ci              
Štýbrová Aneta - Dc - - Dc - - - - -  
Volková Gabriela   .. .. ..              

Změny v rozvrzích učitelů:

Bajerová Jana 1.hod přesun << CJ 6.A8 (S2.) (V3) z 6.hod
  1.hod odpadá CJ 1.A8   TH
  2.hod změna VV 1.A (VV) (Bi)  
  3.hod změna VV 1.A (VV) (Bi)  
  6.hod přesun >> CJ 6.A8 (S2.)   na 1.hod
Brodová Magda 7.hod odpadá TV 3.B (Dív)   zrušeno
  8.hod odpadá TV 2.B (Dív)   zrušeno
Jakub Mendoza Cira Marina 2.hod supl. (St) ŠJ 6.A8 (ŠJ) (LBi)  
  3.hod změna ŠJ 3.A (ŠJ2) (V2)  
  3.hod spojeno (St) ŠJ 3.A (ŠJ1) (V2)  
  8.hod odpadá ŠJ 5.A8 (ŠJ)   Exkurze - výlet
Dlabajová Jaroslava 6.hod odpadá AJ 3.B (AJ2)   zrušeno
Děcká Kateřina 1.hod supl. (Šb) AJ 2.A (AJ2) (M2)  
  4.hod supl. (Šb) AJ 1.B (AJ2) (M2)  
Daehne Aleš 6.hod odpadá AJ 2.B (AJ2)   zrušeno
  7.hod odpadá AJ 2.B (AJ1)   zrušeno
Děcká Hana 7.hod odpadá VV 3.A8 (VV)   zrušeno
  8.hod odpadá VV 3.A8 (VV)   zrušeno
Ehl Richard 1.hod odpadá Z 3.A8   TH
  6.hod změna D 1.A8 (V5)  
Gardašová Olga

1.- 3. hod Obecný pedagogický dozor

Halaštová Kateřina 3.hod změna ZSV 7.A8 (V4)  
Hlaváčová Šárka 1.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ1)   TH
  6.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   zrušeno
Chýlková Renáta 7.hod odpadá NJ 7.A8 (NJ2)   zrušeno
  8.hod odpadá ZSV 3.A   zrušeno
Janíček Jakub 8.hod odpadá TV 2.B (Chl)   zrušeno
Jurčák Jaroslav

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Kolář Vladimír 2.hod odpadá M 2.A8   TH
  3.hod odpadá M 3.A8   TH
  6.hod odpadá IVT 3.A8   zrušeno
Kolářová Iva 1.hod odpadá CJ 4.A8   TH
  3.hod přesun >> D 6.A8   na 25.6. 1.hod
  6.hod odpadá CJ 2.A (S1.)   zrušeno
  7.hod odpadá CJ 2.A (S2.)   zrušeno
  8.hod přesun >> D 3.B   na 23.6. 3.hod
Kurková Veronika 2.hod odpadá M 1.A8   TH
  3.hod odpadá M 4.A8   TH
  4.hod změna Fy 1.A8 (V2)  
Marek Jan

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Malík Filip 5.hod

Jídelna - dohled

 
Němec Jakub 8.hod přesun >> D 7.A8   na 23.6. 3.hod
Petersová Yveta 6.hod

Průchozí - dohled

 
  7.hod odpadá NJ 7.A8 (NJ1)   zrušeno
  8.hod odpadá NJ 5.A8 (NJ)   Exkurze - výlet
Rudněvová Helena 2.hod odpadá D 4.A8   TH
Růžičková Veronika 5.hod změna OV 1.A8 (V5)  
  6.hod odpadá TV 3.A (Dív)   zrušeno
  8.hod přesun >> ZSV 2.A   na 25.6. 3.hod
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
 

1.- 3. hod Obecný pedagogický dozor

Střílková Lucie

1.- 3. hod Obecný pedagogický dozor

Tkadlec Tomáš 1.hod přesun << M 6.A8 (S1.) (V7) z 6.hod
  1.hod odpadá M 5.A8   Exkurze - výlet
  6.hod přesun >> M 6.A8 (S1.)   na 1.hod
Trinkewitzová Kamila 1.hod přesun >> Fy 6.A8   na 3.hod
  3.hod přesun << Fy 6.A8 (V6) z 1.hod
  3.hod odpadá Fy 5.A8   Exkurze - výlet
  5.hod odpadá Fy 5.A8 (S1)   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá Fy 5.A8 (S2)   Exkurze - výlet
Turzová Kateřina 2.hod změna HV 1.B (HV)+ (V3)  
  3.hod změna HV 1.B (HV)+ (V3)  
  4.hod odpadá CJ 5.A8   Exkurze - výlet
  7.hod odpadá HV 3.A8 (HV)   zrušeno
  8.hod odpadá HV 3.A8 (HV)   zrušeno
Volková Gabriela

1.- 3. hod Obecný pedagogický dozor

Zakopalová Eva 5.hod přesun >> Fy 1.A   na 25.6. 4.hod
  7.hod odpadá Fy 1.A (S1)   zrušeno
  8.hod odpadá Fy 1.A (S2)   zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 2.hod VV VV (Bi) změna Bajerová Jana  
  2.hod HV HV (V3) změna Turzová Kateřina  
  3.hod VV VV (Bi) změna Bajerová Jana  
  3.hod HV HV (V3) změna Turzová Kateřina  
  5.hod Fy     přesun >>   na 25.6. (Pá) 4.hod
  7.hod Fy S1   odpadá   (Za)
  8.hod Fy S2   odpadá   (Za)
1.A8 4.hod Fy   (V2) změna Kurková Veronika  
  5.hod OV   (V5) změna Růžičková Veronika  
  6.hod D   (V5) změna Ehl Richard  
 

1.- 3. hod TH

1.B 1.hod TV Chl   odpadá   (So)
  2.hod HV HV (V3) změna Turzová Kateřina  
  3.hod HV HV (V3) změna Turzová Kateřina  
  4.hod AJ AJ2 (M2) supluje Děcká Kateřina (Šb)
  8.hod Geol     odpadá   (So)
2.A 1.hod AJ AJ2 (M2) supluje Děcká Kateřina (Šb)
  6.hod CJ S1.   odpadá   (Ko)
  6.hod M S2.   odpadá   (Ga)
  7.hod CJ S2.   odpadá   (Ko)
  7.hod M S1.   odpadá   (Ga)
  8.hod ZSV     přesun >>   na 25.6. (Pá) 3.hod
2.A8

1.- 3. hod TH

2.B 6.hod AJ AJ2   odpadá   (De)
  7.hod AJ AJ1   odpadá   (De)
  8.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  8.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
3.A 1.hod BiS2 BiS2   odpadá   (Ma)
  2.hod BiS2 BiS2   odpadá   (Ma)
  3.hod ŠJ ŠJ2 (V2) změna Jakub Mendoza Cira Marina  
  3.hod ŠJ ŠJ1 (V2) spojí Jakub Mendoza Cira Marina (St)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod ZSV     odpadá   (Chý)
3.A8 6.hod IVT     odpadá   (Kl)
  7.hod VV VV   odpadá   (Dě)
  7.hod HV HV   odpadá   (Tu)
  8.hod VV VV   odpadá   (Dě)
  8.hod HV HV   odpadá   (Tu)
 

1.- 3. hod TH

3.B 1.hod BiS2 BiS2   odpadá   (Ma)
  2.hod BiS2 BiS2   odpadá   (Ma)
  6.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  6.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod D     přesun >>   na 23.6. (St) 3.hod
4.A8

1.- 3. hod TH

5.A8

1.- 8. hod Exkurze - výlet

6.A8 1.hod M S1. (V7) přesun << Tkadlec Tomáš z 6.hod
  1.hod CJ S2. (V3) přesun << Bajerová Jana z 6.hod
  1.hod Fy     přesun >>   na 3.hod
  2.hod ŠJ ŠJ (LBi) supluje Jakub Mendoza Cira Marina (St)
  3.hod Fy   (V6) přesun << Trinkewitzová Kamila z 1.hod
  3.hod D     přesun >>   na 25.6. (Pá) 1.hod
  6.hod M S1.   přesun >>   na 1.hod
  6.hod CJ S2.   přesun >>   na 1.hod
  7.hod Bi S1   odpadá   (Jr)
  8.hod Bi S2   odpadá   (Jr)
7.A8 1.hod BiS2 BiS2   odpadá   (Ma)
  2.hod BiS2 BiS2   odpadá   (Ma)
  3.hod ZSV   (V4) změna Halaštová Kateřina  
  7.hod NJ NJ2   odpadá   (Chý)
  7.hod NJ NJ1   odpadá   (Pe)
  8.hod D     přesun >>   na 23.6. (St) 3.hod

Pedagogický dohled u třídy:
1.A8, 1.- 3. hod - Růžičková Veronika
2.A8, 1.- 3. hod - Volková Gabriela
3.A8, 1.- 3. hod - Střílková Lucie
4.A8, 1.- 3. hod - Gardašová Olga
5.A8, 1.- 8. hod - Jurčák Jaroslav, Marek Jan

 

 

Suplování:   Pátek 25.6.2021

datum výpisu: 22.6.2021 (15:08)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Brodová Magda   .. - - - .. -        
Dlabajová Jaroslava   - - - .. .. .. -    
Daehne Aleš   .. - - .. -        
Gallová Alena - - - .. - - - - - -  
Gardašová Olga   ..                  
Hlaváčová Šárka   .. Vol - Vol ..          
Janíček Jakub   .. .. .. - - - -    
Jurčák Jaroslav   .. .. .. .. .. ..        
Petersen Irena - - - - - - - - - -  
Růžičková Veronika   ..                  
Solanský Petr - .. .. .. - - - -    
Střílková Lucie   ..                  
Štýbrová Aneta - .. Ci - Dc .. - - -  
Tomková Denisa   .. Ci - Dc Tk          
Volková Gabriela   Kl                  

Změny v rozvrzích učitelů:

Bajerová Jana 3.hod změna CJ 1.A8 (Ch)  
Jakub Mendoza Cira Marina 2.hod supl. (Šb) AJ 1.A8 (AJ2) (V2)  
  2.hod spojeno (To) AJ 1.A8 (AJ1) (V2)  
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled Pavilon - dohled

 
 

před 5., 6. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Děcká Kateřina 4.hod supl. (Šb) AJ 2.A (AJ2) (S3)  
  4.hod spojeno (To) AJ 2.A (AJ1) (S3)  
  5.hod navíc AJ 1.B (AJ2) (V2)  
Daehne Aleš

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Děcká Hana 5.hod

Jídelna - dohled

 
  5.hod odpadá VV 2.B (VV)   Exkurze - výlet
  6.hod

Průchozí - dohled

 
  6.hod odpadá VV 2.B (VV)   Exkurze - výlet
  7.hod

Jídelna - dohled

 
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Ehl Richard 3.hod přesun << D 1.A (V7) z 7.hod
  7.hod přesun >> D 1.A   na 3.hod
Gardašová Olga

1. hod Obecný pedagogický dozor

Halaštová Kateřina 2.hod změna CJ 1.A (V5)  
Jurčák Jaroslav

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Kolář Vladimír 1.hod

Suplovací pohotovost

 
  1.hod odpadá M 3.A8   TH
Kolářová Iva 1.hod přesun << D 6.A8 (Ch) z 24.6. 3.hod
  1.hod odpadá CJ 4.A8   TH
  4.hod přesun << D 6.A8 (V5) z 7.hod
  7.hod přesun >> D 6.A8   na 4.hod
Kurková Veronika 1.hod odpadá M 1.A8   TH
Marek Jan 2.hod přesun << Bi 7.A8 (Bi) z 5.hod
  5.hod přesun >> Bi 7.A8   na 2.hod
Malík Filip 2.hod odpadá Ch 2.B (S2)   Exkurze - výlet
  3.hod odpadá Ch 2.B (S1)   Exkurze - výlet
 

před 7. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Němec Jakub 1.hod odpadá Fy 2.A8   TH
  2.hod přesun >> M 7.A8   na 4.hod
  4.hod přesun << M 7.A8 (S1) z 2.hod
Rudněvová Helena 4.hod odpadá D 2.B   Exkurze - výlet
Růžičková Veronika 2.hod spojeno (So) TV 2.A (Chl) (T1)  
  3.hod přesun << ZSV 2.A (V4) z 24.6. 8.hod
  5.hod spojeno (Jan) TV 2.A8 (Chl) (T1)  
  6.hod odpadá OV 4.A8   zrušeno
 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Střílková Lucie 2.hod přesun << OV 3.A8 (V3) z 23.6. 4.hod
 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Tkadlec Tomáš 1.hod přesun >> M 3.B   na 3.hod
  3.hod přesun << M 3.B (V2) z 1.hod
  5.hod

Průchozí - dohled

 
Turzová Kateřina 1.hod změna CJ 3.A (V2)  
  5.hod odpadá HV 2.B (HV)   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá HV 2.B (HV)   Exkurze - výlet
Volková Gabriela 2.hod spojeno (Hl) AJ 3.A (AJ1) (Ch)  
  4.hod spojeno (Hl) AJ 2.A8 (AJ1) (V6)  
 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Zakopalová Eva 1.hod přesun << Fy 1.B (Fy) z 5.hod
  4.hod přesun << Fy 1.A (Fy) z 24.6. 5.hod
  5.hod přesun >> Fy 1.B   na 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  1.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  2.hod CJ   (V5) změna Halaštová Kateřina  
  3.hod D   (V7) přesun << Ehl Richard z 7.hod
  3.hod Geol     odpadá   (So)
  4.hod Fy   (Fy) přesun << Zakopalová Eva z 24.6. (Čt) 5.hod
  4.hod Bi     odpadá   (Jr)
  6.hod Ch     odpadá   (Jr)
  7.hod D     přesun >>   na 3.hod
1.A8 2.hod AJ AJ2 (V2) supluje Jakub Mendoza Cira Marina (Šb)
  2.hod AJ AJ1 (V2) spojí Jakub Mendoza Cira Marina (To)
  3.hod CJ   (Ch) změna Bajerová Jana  
 

1. hod TH

1.B 1.hod Fy   (Fy) přesun << Zakopalová Eva z 5.hod
  1.hod Ch     odpadá   (Jan)
  5.hod AJ AJ2 (V2) navíc Děcká Kateřina  
  5.hod Fy     přesun >>   na 1.hod
  6.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  6.hod AJ AJ1   odpadá   (Db)
2.A 1.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  1.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  2.hod TV Chl (T1) spojí Růžičková Veronika (So)
  3.hod ZSV   (V4) přesun << Růžičková Veronika z 24.6. (Čt) 8.hod
  3.hod M     odpadá   (Ga)
  4.hod AJ AJ2 (S3) supluje Děcká Kateřina (Šb)
  4.hod AJ AJ1 (S3) spojí Děcká Kateřina (To)
2.A8 4.hod AJ AJ1 (V6) spojí Volková Gabriela (Hl)
  5.hod TV Chl (T1) spojí Růžičková Veronika (Jan)
 

1. hod TH

2.B

1.- 6. hod Exkurze - výlet

3.A 1.hod CJ   (V2) změna Turzová Kateřina  
  2.hod AJ AJ1 (Ch) spojí Volková Gabriela (Hl)
3.A8 2.hod OV   (V3) přesun << Střílková Lucie z 23.6. (St) 4.hod
  2.hod Ch     odpadá   (Jan)
  5.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  5.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
 

1. hod TH

3.B 1.hod M     přesun >>   na 3.hod
  3.hod M   (V2) přesun << Tkadlec Tomáš z 1.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
  5.hod NJ NJ2   odpadá   (Br)
4.A8 6.hod OV     odpadá   (Rž)
 

1. hod TH

5.A8 1.hod AJ AJ2   odpadá   (To)
  1.hod AJ AJ1   odpadá   (De)
6.A8 1.hod D   (Ch) přesun << Kolářová Iva z 24.6. (Čt) 3.hod
  1.hod Bi     odpadá   (Jr)
  4.hod D   (V5) přesun << Kolářová Iva z 7.hod
  4.hod Geol     odpadá   (So)
  5.hod Ch     odpadá   (Jr)
  7.hod D     přesun >>   na 4.hod
7.A8 1.hod TV Chl   odpadá   (So)
  1.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod Bi   (Bi) přesun << Marek Jan z 5.hod
  2.hod M     přesun >>   na 4.hod
  4.hod M   (S1) přesun << Němec Jakub z 2.hod
  4.hod AJ AJ1   odpadá   (De)
  4.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  5.hod Bi     přesun >>   na 2.hod

Pedagogický dohled u třídy:
1.A8, 1. hod - Růžičková Veronika
2.A8, 1. hod - Volková Gabriela
2.B, 1.- 6. hod - Daehne Aleš, Jurčák Jaroslav
3.A8, 1. hod - Střílková Lucie
4.A8, 1. hod - Gardašová Olga

 

Zpracováno v systému Bakaláři