Maturitní zkoušky

5. 1.
2023
Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2022-23

Třídy: 8. A8, 4. A, 4. B

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podle ŠVP Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a na základě podkladů předmětových komisí stanovuji: (Pokračování textu…)

21. 12.
2022
Informace k možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro MZ 2021/2022 tyto podmínky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). (Pokračování textu…)

7. 10.
2022
Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku ve školním roce 2022/2023.

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 proběhnou podle následujícího modelu. ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 2022/2023 2 povinné zkoušky: 1. Český jazyk 2. Cizí jazyk nebo matematika 3-4 povinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky   až 2 nepovinné zkoušky a) společná část Povinné zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. Povinné zkoušky koná žák z českého jazyka a  Číst dále →

29. 9.
2022
On-line výběr literárních děl pro maturitní zkoušku 2022 / 2023

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

(Pokračování textu…)

31. 1.
2022
Informace k možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro MZ 2021/2022 tyto podmínky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Nahrazení povinné profilové zkoušky se týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší. Podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G) směřuje vzdělávání k dosažení úrovně B2 v prvním cizím jazyce (tj.  Číst dále →