Akce

22. 6.
2021
A jsme novináři! Tentokrát oficiálně…

V souvislosti s úspěchem našeho studentského časopisu Gústav v nedávné soutěži Nejinspirativnější časopis roku 2020 nám byla udělena licence Odborového svazu novinářů a pracovníků médií České republiky. Kartičkou PRESS, tedy novinářskou akreditací, se tak mohou chlubit níže vyfocení redaktoři. Přeji jim, ale samozřejmě i zbytku redakce, velké úspěchy a krásné léto plné inspirace ke psaní článků! 

Eliška Punčochářová, šéfredaktor.

21. 6.
2021
Figury, emoce a obrazy

V rámci výtvarné výchovy jsme s třídami 4. A8, 3. A8, 2. A8, 1. B a 2. B navštívili výstavu maleb Davida Johna Lloyda v galerii Stage garden, kde studenti tvořili na téma vyjádření pocitů prostřednictvím těla.

15. 6.
2021
Divadelní představení Hadrián z Římsů

Náš gymnaziální soubor si Vás dovoluje pozvat na představení Hadrián z Římsů, které jsme nacvičili koronavirové krizi navzdory. Pokud se tedy chcete s námi vydat do středověku ve verzi Václava Klimenta Klicpery, zveme Vás do amfiteátru Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě ve čtvrtek 24. 6. a v pátek 25. 6. 2021.

Při příznivém počasí (za deště se představení nekoná) hrajeme od 18:00 hodin. Lístky, které budou stát 50,- Kč, si můžete zarezervovat v našem rezervačním systému – prodávat budeme na místě.

8. 6.
2021
Máj, lásky čas

… plynule přechází do června :-). Výtvarné práce v rožnovském parku od autorů ze tříd 5. A8, 2. B a 3. A8.

8. 6.
2021
Slavnostní předání maturitního vysvědčení obrazem

2. 6.
2021
Spolupráce studentů, Domova pro seniory a Adry – poděkování

I v tomto nelehkém školním roce pokračovala spolupráce našich studentů a Domova pro seniory v rámci dobrovolnického klubu pod vedením paní Ludmily Obadalové z Adry. Osobní setkání byla bohužel nemožná, tak se studenti snažili seniory potěšit aspoň svými výtvory: přáníčky k vánocům, velikonocům, ke Dni matek, osobními dopisy a vlastnoručně upečeným cukrovím.

Všem studentům patří velký dík za jejich zapojení. Osobně přijde poděkování od seniorů předat paní Obadalová.

Setkání s paní Obadalovou proběhne tento čtvrtek 3. 6. 2021 v amfiteátru za školou v 10.00. Zváni jsou nejen studenti, kteří se zapojili, ale také ti, které zajímá další spolupráce nebo práce školního dobrovolnického klubu.

 

1. 6.
2021
GÚSTAV 44

Zdravím všechny věrné čtenáře!

I na konci roku vám přinášíme další číslo časopisu Gústav.

Přeji krásné počtení,

Eliška Punčochářová, šéfredaktor

28. 5.
2021
Průřez dějinami umění v živých obrazech

Jak se nejlépe seznámit s určitým uměleckým směrem? Jeho oživením! Třída 2. A8 zpracovávala renesanci, 3. A8, 1. B a 5. A8 19. století, 4. A8, 2. A a 2. B století dvacáté.

Renesance

(Pokračování textu…)

19. 5.
2021
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Všem přijatým uchazečům srdečně gratuluji! Rozhodnutí o přijetí je uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy dne 19. května 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a tudíž nebudou zasílána poštou. Své rozhodnutí nastoupit na zvolený obor potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout  Číst dále →

19. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce všechny třídy a to bez rotací. Stravování žáků všech tříd bude automaticky přihlášeno. V platnosti je opět stálý zářijový rozvrh hodin, vždy aktuálně upravený v bakalářích, vzhledem k průběhu maturitních zkoušek a k zařazování adaptačních prvků. Podmínkou účasti na prezenční výuce je testování a nepřítomnost příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Žáci budou testováni v pondělí v rámci 1. vyučovací hodiny. Testy se neprovádí u žáků: kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo  Číst dále →

14. 5.
2021
Krajské kolo fyzikální olympiády

Dne 19. dubna proběhlo distanční formou krajské kolo fyzikální olympiády.

5. místo v kategorii E – David Něnička  (4. A8)
3. místo v kategorii D – Monika Drexlerová (5. A8)

Všem našim řešitelům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů s fyzikou.

Kamila Trinkewitzová a Eva Zakopalová

13. 5.
2021
Informace o organizaci výuky od 17. 5. 2021

Od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 3. A8 a 4. A8 a třídy 1. A8 a 2. A8 se dočasně navrací k distanční výuce. Stravování žáků tříd bude automaticky přihlášeno i odhlášeno v závislosti na přítomnosti ve škole. I nadále probíhají skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Výuka ostatních tříd probíhá prozatím i nadále distančním způsobem. Pro všechny žáky přítomné ve škole platí hygienická a protiepidemická opatření. Všichni žáci nosí ve všech vnitřních prostorách školy respirátor, nebo chirurgickou roušku. Podmínkou účasti na prezenční  Číst dále →

13. 5.
2021
Krajské kolo Biologické olympiády

Prvního května se konalo krajské kolo Biologické olympiády. Barbora Šafferová z 1. A8, která reprezentovala naši školu v kategorii D, získala po skvělém výkonu první místo. Gratulujeme.

10. 5.
2021
KyberDĚTI v sítích

Série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro pedagogy i rodiče.

Zlínský kraj zve v červnu 2021 na šest vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost online výuky, internetu, online predátory, kyberšikanu. Vzdělávání se uskuteční v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Více informací nalezete zde:

https://www.zkola.cz/kyberdeti-v-sitich-serie-webinaru-o-kyberneticke-bezpecnosti-pro-pedagogy-i-rodice/ 

29. 4.
2021
Situace z mezilidských vztahů

Co mohou vyjadřovat věci, které máme kolem sebe? Jaké vztahy mezi nimi mohou být? Jak prostřednictvím předmětů vyjádřit myšlenku? Kolik krásy a významu skrývají věci kolem nás? Odpovědí jsou výtvarné instalace studentů 2. A a 2. B.

27. 4.
2021
Dialog – jeho možnosti a nemožnosti

Výtvarná díla studentů 5. A8 na téma dialog

26. 4.
2021
Matematický klokan proběhl on-line

Pátek 19. března 2021 byl zasvěcen všem zapáleným matematikům, kteří chtěli poměřit své schopnosti se svými vrstevníky v tradiční soutěži Matematický klokan. Na naší škole se mohou účastni klání všechny ročníky, takže se u nás soutěží ve čtyřech kategoriích (Benjamin, Kadet, Junior, Student). Ani letos se studenti rožnovského gymnázia nemají zač stydět, protože se svými výsledky dosáhli úspěchů nejen mezi spolužáky, ale také na okresní úrovni, o čemž se můžete přesvědčit v následující tabulce. Gratulujeme k úspěchům.  (Pokračování textu…)

24. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 21. 4. 2021 pořádala naše škola krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II. B, bohužel bez účasti studentů naší školy, kteří se do této fáze soutěže  neprobojovali přes kolo okresní. Z důvodu koronavirových opatření probíhala soutěž online v prostředí Teams, nicméně i přes tyto náročné podmínky jsme byli svědky výborných výkonů. Na pomyslných stupních vítězů se umístili:

1. místo: Tereza Hubáčková, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
2. místo: Amélie Jarošová, Gymnázium Uherský Brod
3. místo: Hana Píšťková, Gymnázium Uherské Hradiště

Tereze přejeme hodně štěstí v celostátním kole, kde bude reprezentovat náš kraj, a všem ostatním děkujeme za předvedené výkony.

24. 4.
2021
S výtvarkou do lesa, na louku a k řece

V nevyzpytatelně aprílovém počasí se žáci 2. A8, 3. A8 a 4. A8 vydali tvořit ven. Vznikla tak originální zvířata z přírodnin nebo land artové kompozice pro ozvláštnění konkrétního místa v krajině. Díla byla vytvářena výhradně z přírodních materiálů, mnohá na místě svého vzniku zůstala, aby mohla inspirovat ty, kteří světem kráčejí s otevřenýma očima.

22. 4.
2021
Krajské kolo olympiády v ČJ

Dne 7. dubna 2021 se konalo distanční formou krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu v kategorii ZŠ reprezentovala Věrka Dlabajová ze třídy 3. A8, která přes velkou konkurenci skvěle zabojovala v jazykové i slohové části a obsadila vynikající 3. místo!

Velmi gratulujeme!

20. 4.
2021
Festival Ars Poetica 2021 – Puškinův památník

V  sobotu 10. 4. 2021 se studentky maturitního ročníku 4. B  Martina Růčková  a Zuzana Blinková /klavírní doprovod/ zúčastnily festivalu Ars Poetica 2021 – Puškinův památník. Soutěžily v kategorii sólový zpěv. Festival proběhl  on-line formou, organizovala ho Katedra ruského jazyka a literatury  PdF  Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ruským centrem v Brně.

Martina Růčková  nakonec obsadila ve velké konkurenci druhé místo. V této nelehké době se děvčatům podařilo vytvořit velmi zajímavé dílko, které je laskavým potěšením pro duši.

Blahopřejeme, H. R.

(Pokračování textu…)

19. 4.
2021
Jazyková zkouška místo maturity

Již v uplynulém školním roce 2019-2020 navázalo naše Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm spolupráci s Jazykovou školou s právem SJZ ve Valašském Meziříčí, zastoupenou Mgr. Ivanou Nováčkovou.  

Díky tomu se naši studenti mohou hlásit k prestižním jazykovým zkouškám LanguageCert, které mohou absolvovat prezenčně buď v budově naší školy, nebo také online. Tato placená zkouška je nejen uznávána v zemích EU, ve Velké Británii a v celé řadě dalších zemí po celém světě, ale je rovněž zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT. Letos tak měli naši studenti poprvé možnost nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka certifikátem. Této možnosti využilo 26 studentů, všichni zkoušku na úrovni B2 nebo C1 zvládli v období mezi prosincem – březnem s vynikajícími výsledky a nyní se mohou plně koncentrovat na ostatní maturitní předměty. Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

19. 4.
2021
Jakub Telčer zvítězil v prezentační soutěži 

Na konci března 2021 se Jakub Telčer, student třídy 4. A,  zúčastnil prestižní soutěže v prezentačních dovednostech v angličtině Show-off, kterou již deset let organizuje Univerzita Tomáše Bati. Letos soutěž poprvé proběhla v online prostředí.  

Studenti měli za úkol vytvořit 7minutovou prezentaci, po které následovala krátká diskuze. V porotě zasedli manažeři firem, děkani či proděkani, tedy lidé pohybující se v TOP managementu státního i soukromého sektoru. Jakub si zvolil téma “Biomonitoring of Freshwater Contamination by Movement Analysis of Daphnia magna”, v němž se zabýval životním prostředím a technickými možnostmi. Jeho prezentace byla vyhodnocena jako nejlepší a Jakub tak obsadil 1. místo.  

Výbornou úroveň znalostí anglického jazyka také prokázal v průběhu března úspěšným absolvováním jazykové zkoušky Cambridge obtížnosti C2. Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

18. 4.
2021
Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 16. 4. 2021 se naše studentka, Adéla Pašková ze třídy 7. A8, zúčastnila krajského kola konverzační soutěže z anglického jazyka pro střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií Zlínského kraje. Soutěž byla organizována Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státním jazykové zkoušky ve Zlíně a vzhledem k epidemické situaci proběhla letos pouze v online prostředí.

Z pohledu porotce mohu posoudit, že Adéla předvedla skvělý výkon, za nějž ve velmi napjatém konkurenčním boji brilantních mluvčích získala páté místo. Tímto Adéle velmi děkuji za reprezentaci naší školy v této soutěži a přeji jí mnoho dalších úspěchů nejen na poli anglického jazyka.

Aneta Štýbrová