Abiturienti

4. - 2001/2002

Třídní učitel: Jaroslav Čížek

Acsay Ľudovít Cáb Radomír Drápal Martin
Fárková Daniela Hanáček Jiří Holišová Veronika
Hrstková Simona Chovancová Jana Chrástecká Radka
Koláčková Kateřina Krůpa Martin Křížová Tamara
Kučerová Lenka Machová Jana Maleňáková Aneta
Maléřová Monika Mana Dalibor Martínková Kateřina
Mateřánka Karel Mičkalová Marcela Mikundová Lucie
Piskáčková Zlata Reslerová Marie Románková Eva
Šuláková Erika Tvardíková Tereza Ulrychová Kateřina
Vančurová Iveta Vaňková Barbora Vašátová Martina
Vašek Milan Vinklárková Petra Zejdová Kateřina