Abiturienti

6.A6. - 1997/1998

Třídní učitel: Iva. KOLÁŘOVÁ

Lenka ČERNOTOVÁ Adam DĚDINA Marcela FISTEROVÁ
Václav GROSSMAN Jitka IREINOVÁ Lucie JUROŠKOVÁ
Ondřej KOVAŘÍK Lenka. KRAMPOTOVÁ Jana KROUŽECKÁ
Bohdan KŘENEK Helena MARKOVÁ Jan MĚKOTA
David MIZERA Olga NOVOTNÁ Kristýna PORUBOVÁ
Iva SLIVKOVÁ Zdeněk ŠIMŮNEK Markétar. ŠKRÝPKOVÁ
Martin ŠMAJSTRLA Eva ŠPŮRKOVÁ Olga ŠVECOVÁ
Jana TŘEŠTÍKOVÁ Blanka. VANČUROVÁ Kateřina. VOJKŮVKOVÁ
Kateřina VRAJOVÁ Eva VRUBLOVÁ Petra ŽLEBKOVÁ