Abiturienti

IV. C - G - 1994/1995

Třídní učitel: RADMILA ONHEISEROVÁ

Miroslav BARAN Jaroslava CÁBOVÁ Irena ĎAĎOVÁ
Marcela HEGAROVÁ Iveta. HRACHOVCOVÁ Drahomíra. HURTÍKOVÁ
Barbora KALODOVÁ Anna KOŇAŘÍKOVÁ Martin KOZEL
Jarmila KRÁLOVÁ Marie KRBOVÁ Martina. LENOMAROVÁ
Olga MELCHEROVÁ Veronika MIČOLOVÁ Drahomíra. OPÁLKOVÁ
Kateřina. PALINČÁKOVÁ Iva PAVELKOVÁ Romana. PAVELKOVÁ
Alena PETŘKOVSKÁ Gabriela. POLÁCHOVÁ Jitka POLÁŠKOVÁ
Jana PREJDOVÁ Jan ŘÍHA Leona ŠKARKOVÁ
Martin VANČURA Alena VAŠUTOVÁ Lukáš VLČEK
Jana ŽITNÍKOVÁ