Abiturienti

IV. B - G - 1994/1995

Třídní učitel: MARTA KLIMKOVÁ

Markéta BURDKOVÁ Karel BŮŽEK Tomáš DORUŠKA
Hana FABIÁNOVÁ Ivona FIURÁŠKOVÁ Eva HANÁČKOVÁ
Beatrice HÁNOVÁ Michal HOLUBEC Helena HORÁKOVÁ
Jan HOTMAR Linda JANEBOVÁ Miroslava. KŘENKOVÁ
Richard MACHÁLEK Daniel MAREK Petra MIČKALOVÁ
Jana MIKŠÍKOVÁ Kat. NOVOSÁDOVÁ Jan ONHEISER
Petra PAULUSOVÁ Radek PAVELKA Gabriela. SCHMIEDOVÁ
Petr SLÍPEK Iveta TÉGLOVÁ Libuše. TOMÁNKOVÁ
Monika. TOVARYŠOVÁ Martin VALERIÁN Zuzana VALOVÁ
Radim VAŠUT Petr VOJTĚŠEK Tomáš ZŮBEK