Abiturienti

IV. A - G - 1994/1995

Třídní učitel: JIŘINA IREINOVÁ

Karel BAROŠ EManuela BAROŠOVÁ Helena. BERNÁTKOVÁ
Zbyněk BOLCEK Michaela DAŇKOVÁ Šárka DOBEŠOVÁ
Markéta. DOBIÁŠOVÁ Renata. DOŘIČÁKOVÁ Markéta. FOJTÁŠKOVÁ
Ladisl.ava HAROKOVÁ Petr CHOCHOLÁČ Lubomír KAVAN
Veronika. KLEMENTOVÁ Ivana KLÍMKOVÁ Marek KOPECKÝ
Simona.MORAVČÍKOVÁ Andrea PŠENICOVÁ Jana ROZÍNKOVÁ
Miroslav SKALÍK Tereza SLÍŽKOVÁ Jana SLOVÁKOVÁ
Petr SVAČINA Věra ŠEBESTOVÁ Alena ŠTĚPÁNOVÁ
And. VACULÍNOVÁ Pavla VÁLKOVÁ Markéta VAŠUTOVÁ
Lenka VOŠTOVÁ Věra ZÁTOPKOVÁ