Abiturienti

IV. C - G - 1990/1991

Třídní učitel: IVO ŠTŮSEK

Sylva BAYEROVÁ Vladimír BĚHAL Hana BOLCKOVÁ
Magda BOLCKOVÁ Pavel CÁB S. DOŘIČÁKOVÁ
Mag. EINŠPÍGLOVÁ Petra FOJTÁŠKOVÁ P. HALAMÍČKOVÁ
Michal HANÁK Jana HLAVÁČOVÁ Martin HRNČÍŘ
Jan KILAR Jana LETKOVÁ Antonín LIEBEL
Aleš LOJKÁSEK Michaela MALINOVÁ Jitka MAŇÁKOVÁ
Silvie MIKUŠKOVÁ L. MILENOVSKÁ Martina PEŠKOVÁ
J. RICHTMANOVÁ Marie RŮČKOVÁ Pavel STEJSKAL
Daniel STRIČEK M. STROMŠÍKOVÁ Jiří SVAČINA
Daniela ŠIMŠOVÁ Pavlína TICHÁ Jan TOMČÍK
Jiří VLČEK Eva ZAKOPALOVÁ Jana ŽITNÍKOVÁ