Abiturienti

IV. A - G - 1990/1991

Třídní učitel: JIŘÍ JAVOREK

Andrea ACSAYOVÁ Hana BELICOVÁ Rudolf BERNÁT
Kateřina BLABLOVÁ Gabriela DOBEŠOVÁ Otakar FIŠER
Alena FOUKALOVÁ Boh.HAMINGEROVÁ Iva HOLOUBKOVÁ
Petr HRACHOVEC Klára JANOVSKÁ Lucie JAROŇOVÁ
Arnošt KAREŠ Jan KAVAN Marie KOLEČKOVÁ
Martina KŘENKOVÁ Jiří KUČERA Marek KUDRNA
Libor KVĚTÁK Petra MACEČKOVÁ L.MELICHAŘÍKOVÁ
Lenka PAPAJOVÁ Richard PAVKA Lenka PEČIVOVÁ
Markéta PIMKOVÁ Mar. PREISLEROVÁ M. RANDÝSKOVÁ
Tomáš RYŠKAbr> Vladimír STANČÍK Mar. ŠESTÁKOVÁ
Věra ŠKROBÁKOVÁ Tomáš TVARŮŽEK Jarmila VALÍČKOVÁ
Ondřej VLACH Jana VYNIKALOVÁ Věra ŽITNÍKOVÁ
Jakub ONDRUŠEK