Abiturienti

XI. B - JSŠ - 1960/1961

Třídní učitel: JAROSLAV PETŘÍČEK

Jarmila HOLUBOVÁ Marie JUŘÍČKOVÁ M. KOLÁČKOVÁ
Jana KŘENKOVÁ Marie MIČKALOVÁ Jaroslav PAVELA
Marie PAVELOVÁ Ivan PERNICA Jana PEROUTKOVÁ
Marie POLÁŠKOVÁ Jan PROCHÁZKA Eliška ROMÁNKOVÁ
Eva ROMANOVÁ Marie RŮČKOVÁ Jan SANTOVJÁK
Eva SKALICKÁ Helena ŠTŮRALOVÁ Julie TISOVJÁKOVÁ
M. TKADLECOVÁ Ivo VACULÍN Irena VAŠKOVÁ
Václav VENCL Josef VIDECKÝ Pavla ZAPALAČOVÁ
Eva ZVONKOVÁ