Abiturienti

IV. B - G - 1988/1989

Třídní učitel: PETR SOLANSKÝ

Stanislav BANÁŠ Boh.BARBOŘÍKOVÁ Miroslav ČAŇO
Marcela DOBEŠOVÁ Blanka FAROVÁ Jaromír FOJTÁŠEK
Lubor FOJTÁŠEK Dita FUCHSOVÁ Jana HRSTKOVÁ
Hana JONÁŠOVÁ Lenka KALUŽOVÁ Živa KMENTOVÁ
Radka KOLÁŘOVÁ Jana KŘENKOVÁ Petr LOVAS
B. MACHALOVÁ Vratisl. MAJEROVÁ L. MATYŠČÁKOVÁ
Jiří MLNAŘÍK I. MORAVČÍKOVÁ I. MORAVČÍKOVÁ
Irena MOŘKOVSKÁ Zdeněk OPÁLKA Zdenek PORUBSKÝ
Radek RŮČKA Petr SKOPAL Robert STODŮLKA
Mir. STODŮLKOVÁ S. STROMŠÍKOVÁ Petr TOMÍČEK
Ivana VACULÍNOVÁ Přemysl VÁLEK Jana VAŠUTOVÁ
Richard VLACH