Abiturienti

IV. A - G - 1987/1988

Třídní učitel: IVANKA VODIČKOVÁ

Dana BECHNÁ Romana BÍLÁ Martina ČÍHALOVÁ
M. DOKOUPILOVÁ Vladimír DOŘIČÁK Andrea HAROKOVÁ
Vít CHALUPA A. KAMMERMAYER Petra KOCHOVÁ
Pavel KOPECKÝ Marta KOZÁKOVÁ Petra KUNČICKÁ
Marek LEŠČINSKÝ Marcela MALINOVÁ Martina MALINOVÁ
Mar. MALOVANÁ Martin MAREK Ivo MIČEK
Mojmír PÁPOL Jiří PETRUŽELA Pavla POBOŘILOVÁ
Mirosl. PORUBOVÁ Miroslav PŘIBYL Jaromír PŠENICA
Ingrid RAPANTOVÁ Pavel REPÁK Jitka SPÁČILOVÁ
Daniel STIBOR D. SUCHANCOVÁ Ivana ŠKUBALOVÁ
Hana ŠMERDOVÁ Pavel ŠPATNÝ D.VARHANÍČKOVÁ
Jitka VLKOVÁ