Abiturienti

IV. B - G - 1985/1986

Třídní učitel: MILAN HAMBÁLEK

Pavla BARTOŇOVÁ Monika BÉBOVÁ Alice BECHNÁ
Iva CÁBOVÁ Jana CÁBOVÁ K. DOLEŽELOVÁ
Dana FABIÁNOVÁ Monika HANÁKOVÁ Šárka HANÁKOVÁ
Václav HOLIŠ Igor HUBÁČEK Jana KLIMEŠOVÁ
M. KOKINOPULOS Eva KUHLOVÁ Lucie MALANÍKOVÁ
Ivana MALINOVÁ Karel MATOCHA Tomáš MELICHAŘÍK
Bronislav MIKEL Josef OBŠIVAČ Martin PERNICA
Dagmar PROSSOVÁ Hana PŠENICOVÁ Ivana RAŠKOVÁ
H. SCHMIDTKOVÁ Svatava SKALÍKOVÁ Jiří SLADOVNÍK
Jana STROMŠÍKOVÁ R. ŠPANIHELOVÁ Tomáš ŠTEJFA
Josef ŠVAJDA Zdeňka TRUSINOVÁ Daniel VAŠEK
Kristina VAŠKOVÁ Iva VIČANOVÁ Tomáš VOJKŮVKA