Abiturienti

IV. B - přírodovědná - G - 1981/1982

Třídní učitel: MARTA KLIMKOVÁ

Jana BLINKOVÁ Hana BORÁKOVÁ Daniel CIBULEC
Pavel ČERNOTA Ivana DIVIŠOVÁ Milan DRÁPALA
Petr DRDA Yvona FOJTÁŠKOVÁ Šárka FOLVARČNÁ
Libuše FRŇKOVÁ M. HERLINGEROVÁ Roman HOLOUBEK
Jana HRDINOVÁ R. CHUMCHALOVÁ Pavel KRAUS
E. KRCHŇÁKOVÁ Jan KRUPA Dana KŘENKOVÁ
Otakar KUBALA Mar. MACHULOVÁ František MARTINEK
M. MARTINKOVÁ Jana MATUŠŮ Mirosl. MELICHAŘÍK
Jaromír MRLÍK Jiří NĚMEC Jana PEŠÁKOVÁ
Hana RAFAJOVÁ Ivana SKALIČKOVÁ Eva ŠAJNOHOVÁ
Dana VAŠUTOVÁ Alena VINKLEROVÁ Aleš VOJKŮVKA
Zdeněk VRÁBEL