Abiturienti

IV. A - G - 1980/1981

Třídní učitel: FRANTIŠKA KROPÁČOVÁ

Eva CÁBOVÁ Zdeněk DROZD Věra FIURÁŠKOVÁ
Lubomír HLAVÁČEK Petr KOLÁČEK Rad. KOLÁČKOVÁ
Vratislav KOTRBA Jaroslav MIKEL Hana MIKUŠOVÁ
Lud. PAVLÍČKOVÁ M. PROROKOVÁ Renata RICHTEROVÁ
Jana SKOKANOVÁ Pavla ŠENOVÁ Vlad. ŠORALOVÁ
Jaromír ŠTRUNC Helena TOMÁŠOVÁ Oldřich TOMEK
Šárka TRBUŠKOVÁ Zdenka TRČKOVÁ Věra VYSOCKÁ
Ivana WEISSOVÁ