Abiturienti

IV. B - přírodovědná - G - 1979/1980

Třídní učitel: MILAN HAMBÁLEK

Tatiana BELLUŠOVÁ Lenka BRYDOVÁ Jan ČERNOTA
Rad. FABIANOVÁ Alice HLAVÁČOVÁ Věra HUSIČKOVÁ
Jana HYBLEROVÁ M. CHOVANCOVÁ Jana JURAJDOVÁ
Petr KANTOR Eva KŘIVDOVÁ Jarmila KUBÍKOVÁ
Dušan LASKAFELD Věra MACEČKOVÁ Radim MALIŇÁK
Zdeněk MATYÁŠ Lenka MIČKOVÁ D. MINARČÍKOVÁ
Jitka ORLOVÁ Libor PETŘEK Dagmar PETŘEKOVÁ
Hana REIFNEROVÁ Pavel SEHNALÍK Pavel SKÝPALA
Ondřej SOLANSKÝ Eliška STAŇKOVÁ Jitka ŠPANIHELOVÁ
Hana VAHALÍKOVÁ Mag. VANGEROVÁ Dalibor VAŠEK
Jiří ZEMAN Ladislav ZETEK