Abiturienti

IV. B - přírodovědná - G - 1978/1979

Třídní učitel: JIŘÍ JAVOREK

Ivana BAROŠOVÁ Jaroslav BLINKA Jaromír CIBULEC
Olga DIVIŠOVÁ Ivo HEGR D. HOLOUBKOVÁ
Zdeněk JUŘICA Jiří KADAŇKA Petr KADAŇKA
Jarmila KREJČÍ Naděžda KRUPOVÁ H. KÜNSTLEROVÁ
Anna KUTOVÁ Z. MACHÁČKOVÁ L. MIČKALOVÁ
Dagmar MIČOLOVÁ Jiří MIKOLAJEK B. MIKULENKOVÁ
Ludmila MIKULOVÁ Luděk MORISÁK Jiřina OBŠIVAČOVÁ
Josef ORSÁG Ivana PAŠKOVÁ Vladimír PETRUŽELA
R. POSPÍŠILOVÁ Blanka PROKOPOVÁ Milan ŠIVIC
Pavel ŠMAHA Danuše TRABUROVÁ R. VANGEROVÁ
Helena VRBOVÁ