Abiturienti

V. B - přírodovědná - G - 1975/1976

Třídní učitel: MILAN HAMBÁLEK

Vítězslav ČÍP Š. DOUBRAVOVÁ Miloš DRÁPALA
M. FRYDRYCHOVÁ Ivo GRYGAR Lenka HRSTKOVÁ
Leona JIŘÍČKOVÁ Jaroslav KOLEČEK Radomír KOLEČEK
N. KOŠTUŘÍKOVÁ Oldřich KRAMOLIŠ Marie KRETKOVÁ
Daniel KROUSKÝ Dagmar LAČÍKOVÁ Hana MACKOVÁ
Eva MAREŠOVÁ Eva MARKOVÁ Jitka MARKOVÁ
Miroslav MARTINEK Ladislav MATYÁŠ Vladimír MÍČEK
Petr OBŠIVAČ Ladislav ORSÁG Dag. SKOKANOVÁ
Jiří STANĚK Miroslav STREJC Olga ŠEVČÍKOVÁ
Ivo TVARDÍK Jan VRBA Hana VYTOPILOVÁ
Lud. ŽAMBOCHOVÁ