Abiturienti

XI. A - JSŠ - 1959/1960

Třídní učitel: JIŘÍ JAVOREK

Petr BAYER Ivan BĚLUNEK Jar. BĚLUNKOVÁ
Růžena CABÁKOVÁ Antonín DIVÍN Marie DOBŠOVÁ
Josef DOROTÍK Lud. DOROTÍKOVÁ Jarmila FÁRKOVÁ
Boh.. FOJTÁŠKOVÁ Marta GRULICHOVÁ Marie GRYCOVÁ
Iva HALLOVÁ Marie HERYÁNOVÁ Václav JAKŠÍK
Bedřich JASNÝ Jitka KANTOROVÁ Jan KAVAN
Miloslav KOLÁČEK Sv. KRAMOLIŠ J. KRAMOLIŠOVÁ
Eliška KŘENKOVÁ Ladislav KRIŠTOF Lubomír KYSUČAN
Anna LACINOVÁ Jiří LABAJ Miroslava LIPOVÁ
Miroslav MACEČEK Olga MÁCHOVÁ Ludmila MAJEROVÁ
Ladislav MALÉŘ Karla MÁLKOVÁ