Abiturienti

IV. A - humanitní - G - 1975/1976

Třídní učitel: KAREL STANĚK

D. AŽALTOVIČOVÁ Jaroslav BOLCEK Danuše FIURÁŠKOVÁ - TOMKOVÁ
Pavel FOJTŮ Petr HRUBÝ Věra JAHODOVÁ
T. KOLÁČKOVÁ Sylva KRKOŠKOVÁ B. KRUMPOCHOVÁ
Alena KŘENKOVÁ Bronisl. KUBÁŇOVÁ Miroslav KUČERKA
Jiří MALÉŘ Sv. MIKULENKOVÁ Marie MIZEROVÁ
Ivana MUŽÍKOVÁ Alena NĚMCOVÁ E. OVČAČÍKOVÁ
Mirosl. PETŘEKOVÁ Igor PILÁT Fr. ROMANOVÁ
Květosl. SNOZOVÁ Jiří ŠINDLÁŘ Jiřina ŠKOLOVÁ
Vlasta ŠROBÁKOVÁ Pavla TOMANCOVÁ Dagmar VALOVÁ
Zdenka VOLKOVÁ Jan ZÁTORSKÝ Jana ZÍTKOVÁ