Abiturienti

IV. B. - přírodovědná - G - 1974/1975

Třídní učitel: JAROSLAV KLIMEK

Mir. BAMBUCHOVÁ Tomáš BAMBUŠEK Jiří DAVID
Anna DOBEŠOVÁ Zdeňka DRÁPALOVÁ Miroslava FRŇKOVÁ
Jan HAJNÝ Jana HERYÁNOVÁ Radovan JIROUŠEK
Marie JUŘÍČKOVÁ Jiří KALOD Petr KOLÁČEK
Svatava KRUPOVÁ Jiří KUBÁŇ Pavel LAUTNER
R. LINHARTOVÁ Zdeněk MALÉŘ Jiří MANDULA
L.MELICHAŘÍKOVÁ A. ONDRŮŠKOVÁ Štěp. ONDŘEJOVÁ
Jiří PLEVA V. PROKOPOVÁ Zdeněk RICHTER
Alena SOLANSKÁ Dana SÝKOROVÁ Jaromír ŠVÁB
Miroslav VACULÍK Marie VRÁTNÁ Marie ŽLEBČÍKOVÁ