Abiturienti

IV. A - humanitní - G - 1973/1974

Třídní učitel: MARIE HEJTMÁNKOVÁ

Květa BÉNOVÁ Jitka BÍLKOVÁ Miluše GOLÁŇOVÁ
Věra HLUCHÁŇOVÁ Drah HOREJSKOVÁ Eva CHRBJÁTOVÁ
A JADRNÍČKOVÁ Milena JELÍNKOVÁ Alena JUREČKOVÁ
Eva KOVÁŘOVÁ A KRAMOLIŠOVÁ Z KULIŠŤÁKOVÁ
Lenka LÍMOVÁ Jarmila MALINOVÁ H MELICHAROVÁ
Hana MENCLOVÁ M. MRKVICOVÁ Eva NEJEDLÁ
M. NEZDAŘILOVÁ Jarmila ONDŘEJOVÁ Mirosl. PAVLICOVÁ
Martina ROSKOVÁ Jarmila SVOBODOVÁ Marie ŠULÁKOVÁ
D. ŠVANCAROVÁ Z. TICHÁČKOVÁ H. TKADLECOVÁ
Marie VACULÍNOVÁ Marie VRÁBLOVÁ