Abiturienti

IV. B - přírodovědná - G - 1971/1972

Třídní učitel: MARIE KUČEROVÁ

Václav BECHNÝ Radomír BOXAN Lubomír DRDA
L. DRESSLEROVÁ Josef EKMAJER Vladimír FABIÁN
Vladimír FIEDLER Jana FOJTÍKOVÁ Jindřich HAPALA
Helena HOFERKOVÁ Miroslava HOLÁ Jiřina JURČOVÁ
Jiří KLAS Radislav KLESA Jaroslav KRAMOLIŠ
Karel KREIZEL Libor KUBÍČEK Petr KVASNIČKA
Jana MACHÁŇOVÁ Jar. MIKŠÍKOVÁ Vladimír NERÁD
Zdeněk PASTOREK Zdeněk PETRUŽELA Milan PĚCHA
Jaroslav PORUBA Bedřich ROUS Jarmila SMOLÍKOVÁ
Jan STACH Jarmila STŘECHOVÁ Zbyněk ŠTĚPÁNEK
Alena WINKLEROVÁ Jan ZŮBEK