Abiturienti

IV. A - humanitní - G - 1971/1972

Třídní učitel: KAREL STANĚK

Ivana ADAMCOVÁ Nad. BORÁKOVÁ Stanisl. BORÁKOVÁ
Miluše CÁBOVÁ Erika ČERNÁ Nad. ČERVENKOVÁ
R. FORTELKOVÁ Z. HASALÍKOVÁ Jitka HRDINOVÁ
T. CHRISTOVOVÁ Danuše JANDOVÁ Marie JANÍČKOVÁ
Lenka KAŇÁKOVÁ Štěp. KRETKOVÁ V. KRHOVJÁKOVÁ
Jindř. KUBÁŇOVÁ Zdeňka KUBELOVÁ Jarmila MÁLKOVÁ
Jana MARKOVÁ Jarmila MIKLOVÁ Marie NOVÁKOVÁ
Marie ORSÁGOVÁ Alena PANUŠKOVÁ Anna PAREŠOVSKÁ
Danuše ROSKOVÁ Alena STANČÍKOVÁ Ludmila ŠIMKOVÁ
Věra VIČANOVÁ Ludmila ŽITNÍKOVÁ