Abiturienti

XI. B - JSŠ - 1958/1959

Třídní učitel: MARIE KUČEROVÁ

Jarosl. KŘENKOVÁ Ludmila KŘENKOVÁ Vladimír MÁCHA
Karel MACHÁČEK Jul. MACHÝČKOVÁ Stanislav MALÉŘ
Jana MALÉŘOVÁ Jaroslav MAŇÁK Anna MIČKALOVÁ
Kat. NAVRÁTILOVÁ P. ONDRUCHOVÁ Irena ONDRYÁŠOVÁ
Fr. OSTŘANSKÝ Jiří PAVELKA Gustav PISCH
Iva PLACHETKOVÁ Vladimír PLANDOR Jiří POLÁŠEK
Marta SEGEŤOVÁ Anna SKALÍKOVÁ Karel SLOVÁK
Karel SOVIČKA Petr SPÁČIL Ivan ŠIVIC
Dagmar ŠIVICOVÁ Jaromír ŠPANIHEL Hed. TOMÍČKOVÁ
El. VANDUCHOVÁ Stanislav VAŠEK Fr. VOJKŮVKA
Milena VOLKOVÁ Karel ZAPLETAL Milada ZEMANOVÁ
Irena ZETOCHOVÁ Karel ŽINGO