Abiturienti

III. - večerní SPŠ - 1968/1969

Třídní učitel: JIŘÍ JAVOREK

Evžen BARTOŇ Věra BECHNÁ Augustin BÍLÝ
Marie BLINKOVÁ Vladimír FOJTÍK Marie HRSTKOVÁ
Vlasta JANOŠKOVÁ Lubomír KRČMÁŘ Stanislav LANGER
Rudolf LATKA Václav ŠMAJSTRLA Milan ŠTEINGER
Bohumila ŠVECOVÁ Otakar VLČEK Jaroslav WINTER
Ivan ZELO