Abiturienti

III. B - SVVŠ - přírodovědná větev - 1967/1968

Třídní učitel: MOJMÍR ZETEK

Dagmar BAZALOVÁ Eva DOBEŠOVÁ Miluška FÁRKOVÁ
P. FASSMANNOVÁ Jarmila FILIPOVÁ Josef HOLUB
Milan CHUMCHAL M. KANCLÍŘOVÁ Zdeněk KOVÁŘ
Martin KRAMOLIŠ Arnošt KŘENEK Marie KŘENKOVÁ
Jana LÓNOVÁ Vladimír MIČKAL Helena MICHUTOVÁ
Míťa NOVOTNÝ Věrosl. ONDŘEJOVÁ Dušan SAZOVSKÝ
Petr SLOVÁK Svatava TICHÁ Jar. TOVARYŠOVÁ
Ludmila VAŠUTOVÁ Jiří ZŮBEK