Abiturienti

III. A - SVVŠ - 1965/1966

Třídní učitel: JIŘÍ JAVOREK

Blanka ČECHOVÁ Ludvík FABIAN Jan FILUSTEK
Ludvík HABUSTA B. HATLAPATKOVÁ Emílie HERODKOVÁ
Zdena HRACHOVÁ Alena JANSKÁ Božena JASNÁ
Eva JUREČKOVÁ Ludmila KŘENKOVÁ Oldřiška KŘENKOVÁ
Marta MACEČKOVÁ Anna MIČÍKOVÁ Jarmila MUSILOVÁ
Eva NOVÁKOVÁ Alena PAVLÁTOVÁ F. PAVLONOVÁ
Jitka PEŠKOVÁ Milena PORUBOVÁ Blažena SKALÍKOVÁ
Vlad. STRAKOVÁ Jaroslava ŠIVICOVÁ Rudolf TOMÍČEK
Ludmila VÁLKOVÁ Vlasta VRÁBLOVÁ St. ZÁVORKOVÁ