Abiturienti

III. A - SVVŠ - 1963/1964

Třídní učitel: MARIE KUČEROVÁ

Z. ANDRÝSOVÁ R. BAROŠOVÁ M.CAJSBERGEROVÁ
Marta ČERMÁKOVÁ Jan ČERNÝ Marie DĚCKÁ
Marie EKMAJEROVÁ Jana FISCHEROVÁ Věra HAVLÍČKOVÁ
Svatava KAŠLÍKOVÁ Karla MALÉŘOVÁ Jar. MATĚJKOVÁ
Pavel MRKVÁNEK Libuše OPĚLOVÁ Helena PERNICKÁ
Jan POLÁŠEK M. RUCKNEROVÁ Svatava SOLANSKÁ
Věra ŠÍNOVÁ Anna ŠIVICOVÁ Jana URBANOVÁ
Veronika VALOVÁ M. ZAPALAČOVÁ