Abiturienti

III. ročník tříletého studia (mimořádný způsob studia) - SPŠ - 1962/1963

Třídní učitel: JARMILA PORUBOVÁ

Ludmila ADÁMKOVÁ Věra ADÁMKOVÁ Marie BUŠOVÁ
Ladislav DAVID D. DOHNALOVÁ Vlastimil FRYDRYCH
Jana KOČENDOVÁ František MARTINEK Bohumila MIZEROVÁ
Josef NĚMEC Eduard PERNICKÝ Milan VÁVRA
Karel VAVŘÍK Lubomír VAVŘÍK