Situace z mezilidských vztahů

Co mohou vyjadřovat věci, které máme kolem sebe? Jaké vztahy mezi nimi mohou být? Jak prostřednictvím předmětů vyjádřit myšlenku? Kolik krásy a významu skrývají věci kolem nás? Odpovědí jsou výtvarné instalace studentů 2. A a 2. B.