Krajské kolo olympiády v ČJ

Dne 7. dubna 2021 se konalo distanční formou krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu v kategorii ZŠ reprezentovala Věrka Dlabajová ze třídy 3. A8, která přes velkou konkurenci skvěle zabojovala v jazykové i slohové části a obsadila vynikající 3. místo!

Velmi gratulujeme!