Dialog – jeho možnosti a nemožnosti

Výtvarná díla studentů 5. A8 na téma dialog