Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018/19:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku, která proběhne formou písemných testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

 Jednotné testy proběhnou:

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
čtyřletý 12. 4. 2018 16. 4. 2018 10. 5. 2018 11. 5. 2018
osmiletý 13. 4. 2018 17. 4. 2018 10. 5. 2018 11. 5. 2018

 Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2018.

RNDr. Alena Gallová               Rožnov pod Radhoštěm 8. 1. 2018