Učební plány

Školní rok 2019/2020

Základní informace ve formátu pdf ke stažení zde: Brožura 2019-2020

Školní vzdělávací program – učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého

Učební plán osmiletého gymnázia – 8. ročník 

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk 5 4 4 4 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 2 1 1 1
Základy společenských věd 1/ 1 2 2 2
Svět práce/Mediální výchova 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis/Geografie a geologie 2 2 2 2 2 2
Geografie a geopolitika 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4
Fyzika 2 2 2 2,5 3 2 2
Chemie 2 3 2 3 2 2
Biologie 2/ 2 3 2 1,5 2 3 3
Informatika a informační
a komunikační technologie
1 1 1 1 2 2
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 3
Volitelný předmět 2 2 3
Volitelný předmět 3 3
Volitelný předmět 4 3
Celkem ročník 30 30 31 31 33 33 33 33

  1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Člověk a svět práce”.

2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Výchova ke zdraví”.

 

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium – čtvrtý ročník

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1. 2. 3. 4.
Český jazyk 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd   1/ 1 2 2 2
Dějepis 2 2 2
Geografie a geologie 2 2
Geografie a geopolitika 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 3 2 2
Chemie 2 3 2
Biologie    2/ 2 3 2
Informatika a výpočetní technika 2 2
Estetická výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 3
Volitelný předmět 2 2 3
Volitelný předmět 3 3
Volitelný předmět 4 3
Celkem ročník 33 33 33 33

1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Člověk a svět práce”.

2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Výchova ke zdraví”.

 

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium – 1. – 3. ročník

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1. 2. 3. 4.
Český jazyk 4 3 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd   1/ 1 2 2 2
Dějepis 2 2 2
Geografie a geologie 2 3
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 3 2 2
Chemie 2 3 2
Biologie    2/ 2 3 2
Informatika a výpočetní technika 2 2
Estetická výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 14
Volitelný předmět 2 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Celkem ročník 33 33 33 33

 

 

Školní vzdělávací program – osmileté gymnázium – 1. – 7. roč. 

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk 5 4 4 4 4 3 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 2 1 1 1
Základy společenských věd 1/ 1 2 2 2
Mediální výchova 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis/Geografie a geologie 2 2 2 2 2 3
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4
Fyzika 2 2 2 2,5 3 2 2
Chemie 2 3 2 3 2 3
Biologie 2/ 2 3 2 1,5 2 3 3
Informatika a informační
a komunikační technologie
1 1 1 1 2 2
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 14
Volitelný předmět 2 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Celkem ročník 30 30 31 31 33 33 33 33

 

Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky
pro školní rok 2019/2020

 

Typ semináře Název semináře
Třídy:

 

7. A8

 

3. A

 

3. B

1. volitelný předmět Seminář z geografie a geologie
Informačně technologický základ
Společenskovědní seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář z dějepisu
2. volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Seminář z anglického jazyka
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie

Volitelný předmět je dvouletý, v předmaturitním ročníku dvouhodinový. V maturitním ročníku se automaticky pokračuje a je tříhodinový.

  


Typ semináře
Název semináře
Třídy:

 

8. A8

 

4. A

 

4. B

1. volitelný předmět Seminář z geografie a geologie
Seminář a cvičení z fyziky
Společenskovědní seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
2. volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky
Dějepisný seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
3. volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce
Seminář a cvičení z fyziky
Informačně technologický základ
Základy podnikání a projektové řízení
4. volitelný předmět

 

 

Konverzace v anglickém jazyce
Estetický seminář
Molekulární biologie a genetika
Základy podnikání a projektové řízení

Volitelné předměty jsou tříhodinové, 1. a 2. volitelný předmět navazuje na výuku
z  předchozího ročníku.