Učební plány

Školní rok 2018/2019

Školní vzdělávací program – učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého

Učební plán osmiletého gymnázia pro současný 7. a 8. ročník

PŘEDMĚT ROČNÍK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk 5 4 4 4 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 2 1 1 1
Základy společenských věd 1/ 1 2 2 2
Mediální výchova 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis/Geografie a geologie 2 2 2 2 2 2
Geografie a geopolitika 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4
Fyzika 2 2 2 2,5 3/1 2 3
Chemie 2 3 2 3/1 2 2
Biologie 2/ 2 3 2 1,5 2 3/1 2
Informatika a informační

a komunikační technologie

1 1 1 1 2 2
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
                 
Volitelný předmět 1               2 3
Volitelný předmět 2         2 3
Volitelný předmět 3         3
Volitelný předmět 4         3
Celkem ročník 30 30 31 31 33 33 33 33

1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.

2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.

Učební plán osmiletého gymnázia pro současný 1. až 6. ročník

PŘEDMĚTi> ROČNÍK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk 5 4 4 4 4 3/1 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 2 1 1 1
Základy společenských věd 1/ 1 2 2 2
Mediální výchova 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis/Geografie a geologie 2 2 2 2 2 3
Geografie a geopolitika
Matematika 5 4 4 4 4/1 4/1 4 4
Fyzika 2 2 2 2,5 3/1 2 2
Chemie 2 3 2 3/1 2 3
Biologie 2/ 2 3 2 1,5 2 3/1 3
Informatika a informační

a komunikační technologie

1 1 1 1 2 2
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
                 
Volitelný předmět 1               2 14
Volitelný předmět 2         2
Volitelný předmět 3        
Volitelný předmět 4        
Celkem ročník 30 30 31 31 33 33 33 33

1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.

2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.

Učební plán čtyřletého gymnázia pro současný 3. a 4. ročník

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1. 2. 3. 4.
Český jazyk 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd   1/ 1 2 2 2
Dějepis 2 2 2
Geografie a geologie 2 3
Geografie a geopolitika 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 3/1 2 2
Chemie 2 3/1 2
Biologie    2/ 2 3/1 2
Informatika a výpočetní technika 2 2
Estetická výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 3
Volitelný předmět 2 2 3
Volitelný předmět 3 3
Volitelný předmět 4 3
Celkem ročník 33 33 33 33

1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.

2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.

Učební plán čtyřletého gymnázia pro současný 1. a 2. ročník

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1. 2. 3. 4.
Český jazyk 4 3/1 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd   1/ 1 2 2 2
Dějepis 2 2 2
Geografie a geologie 2 3
Geografie a geopolitika
Matematika 4/1 4/1 4 4
Fyzika 3/1 2 2
Chemie 2 3/1 2
Biologie    2/ 2 3/1 2
Informatika a výpočetní technika 2 2
Estetická výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2

14

Volitelný předmět 2 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

Celkem ročník

33 33 33 33

1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.

2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.

Komentáře nejsou povoleny.