Učební plány

Školní rok 2017/2018

Školní vzdělávací program – učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého

Předměty

1.

2.

3.

4.

Nižší gymnázium

Český jazyk a literatura1

4

1

5

3

1

4

4

4

4

4

17

Cizí jazyk

3

1

4

3

1

4

3

3

3

3

14

Další cizí jazyk2

 

 

3

3

3

3

6

Občanská výchova3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

6

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Matematika4

4

1

5

3

1

4

4

4

4

4

17

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2,5

LT5

2,5

8,5

Chemie6

 

2

2

2

1

LT

3

2

2

7

Biologie7

2

2

2

1

3

1

1

2

1,5

LT5

1,5

8,5

Informatika a výp. technika8

1

1

1

DGT

1

1

DGT

1

1

1

4

Hudební/výtvarná výchova9

3

3

3

3

2

2

2

2

10

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Celkem ročník

30

30

31

31

122

 

Disponibilní hodiny

Člověk a svět práce

Výchova ke zdraví

1 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy).

2 Od 3. ročníku zařazen volitelně jazyk německý, francouzský, španělský, ruský.

3 Součástí vzdělávacího obsahu je v 1. ročníku část oblasti Člověk a zdraví.

4 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy).

5 Dvouhodinovka jednou za dva týdny – cvičení z biologie nebo fyziky.

6 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3. ročníku část oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Práce s laboratorní technikou.

7 Součástí vzdělávacího okruhu je ve 2. ročníku část okruhu oblasti Člověk a zdraví.

8 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 2. ročníku část oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Využití digitálních technologií. Předmět je zařazen od druhého ročníku jako volitelný dle náročnosti s odlišným rozlišením obsahu – volitelné.

9 V 1. a 2. ročníku – 1 hodina týdně hudební výchova, 2 hodiny týdně výtvarná výchova; ve 3. a 4. ročníku – jedna skupina Hv v 1. pololetí, 2. skupina Vv, 2. pololetí se výchovy vymění.


 

Školní vzdělávací program – osmileté gymnázium
Učební plán osmiletého gymnázia

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Český jazyk

5

4

4

4

4

4

4

4

Cizí jazyk 1

4

4

3

3

3

3

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

3

3

Občanská výchova

2

1

1

1

Základy společenských věd 1/

1

2

2

2

Svět práce/Mediální výchova

1

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis/Geografie a geologie

2

2

2

2

2

2

Geografie a geopolitika

2

Matematika

5

4

4

4

4

4

4

4

Fyzika

2

2

2

2,5

3/1

2

3

Chemie

2

3

2

3/1

2

2

Biologie 2/

2

3

2

1,5

2

3/1

3

Informatika a informačnía komunikační technologie

1

1

1

1

2

2

Estetická výchova

3

3

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

Volitelný předmět 1

2

3

Volitelný předmět 2

2

3

Volitelný předmět 3

3

Volitelný předmět 4

3

Celkem ročník

30

30

31

31

33

33

33

33

1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“

2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“

 

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

4

4

4

4

Cizí jazyk 1

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy společenských věd   1/

1

2

2

2

Dějepis

2

2

2

Geografie a geologie/topol.

2

2

Geografie a geopolitika

2

Matematika

4/1

4

4

4

Fyzika

3/1

2

2

Chemie

2

3/1

2

Biologie    2/

2

3/1

2

Informatika a výpočetní technika

2

2

Estetická výchova

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelný předmět 1

2

3

Volitelný předmět 2

2

3

Volitelný předmět 3

3

Volitelný předmět 4

3

Celkem ročník

33

33

33

33

1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“

2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“

Školní vzdělávací program – osmileté gymnázium
Aktualizovaný učební plán osmiletého gymnázia platný pro 5. ročník

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Český jazyk

5

4

4

4

4

3

4

4

Cizí jazyk 1

4

4

3

3

3

3

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

3

3

Občanská výchova

2

1

1

1

Základy společenských věd 1/

1

2

2

2

Svět práce/Mediální výchova

1

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis/Geografie a geologie

2

2

2

2

2

2

Geografie a geopolitika

Matematika

5

4

4

4

4

4

4

4

Fyzika

2

2

2

2,5

3/1

2

2

Chemie

2

3

2

3/1

2

2

Biologie 2/

2

3

2

1,5

2

3/1

3

Informatika a informačnía komunikační technologie

1

1

1

1

2

2

Estetická výchova

3

3

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

Volitelný předmět 1

2

14
Volitelný předmět 2

2

Volitelný předmět 3

Volitelný předmět 4

Celkem ročník

30

30

31

31

33

33

33

33

1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“

2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium
Aktualizovaný učební plán čtyřletého gymnázia platný pro 1. ročník


PŘEDMĚT

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

4

4

4

4

Cizí jazyk 1

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy společenských věd   1/

1

2

2

2

Dějepis

2

2

2

Geografie a geologie/topol.

2

2

Geografie a geopolitika

Matematika

4/1

4

4

4

Fyzika

3/1

2

2

Chemie

2

3/1

2

Biologie    2/

2

3/1

2

Informatika a výpočetní technika

2

2

Estetická výchova

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelný předmět 1

2

14
Volitelný předmět 2

2

Volitelný předmět 3

Volitelný předmět 4

Celkem ročník

33

33

33

33

1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“

2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“

 

Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky

pro školní rok 2017/2018

Typ semináře

Název semináře

Třídy:

 

7. A8

 

3. A

 

3. B

1. volitelný předmět

Seminář z geografie a geologie
Seminář a cvičení z fyziky
Společenskovědní seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie

2. volitelný předmět

Seminář a cvičení z matematiky
Dějepisný seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie

Volitelný předmět je dvouletý, v předmaturitním ročníku dvouhodinový. V maturitním ročníku se automaticky pokračuje a je tříhodinový.


Typ semináře

Název semináře

Třídy:

 

8. A8

 

4. A

 

4. B

1. volitelný předmět

Seminář z geografie a geologie
Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie

2. volitelný předmět

Společenskovědní seminář
Informačně technologický základ
Dějepisný seminář
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie

3. volitelný předmět

Konverzace v anglickém jazyce
Seminář a cvičení z fyziky
Molekulární biologie a genetika
Základy podnikání a projektového řízení

4. volitelný předmět

Konverzace v anglickém jazyce
Molekulární biologie a genetika
Seminář a cvičení z fyziky
Estetický seminář
Základy podnikání a projektového řízení

Volitelné předměty jsou tříhodinové, 1. a 2. volitelný předmět navazuje na výuku z  předchozího ročníku.

Nepovinné předměty a kroužky

 

Název nepovinného předmětu/kroužku

Nepovinné
předměty 

 

 

kroužky

Sborový zpěv
Sportovní hry
Francouzský jazyk
Filmový klub
Fyzikální kroužek (nižší gymnázium)
Tvorba webových stránek, programování
Divadelní
Zav
Matematický
Volejbalový

Komentáře nejsou povoleny.