Suplování

Suplování:   Středa 5.10.2022

datum výpisu: 4.10.2022 (14:46)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bajerová Jana - .. Hal .. - - - - - -
Brodová Magda - Chý .. .. Chý - - - .. -
Děcká Kateřina - - Bel .. Bel Bel - - - -
Ehl Richard - .. .. .. - - - .. .. -
Hlosková Monika - - - .. .. - .. .. - -
Janíček Jakub - - .. .. .. .. .. - .. -
Jurčák Jaroslav - - .. - - .. - .. .. -
Kašlík Ondřej - Za - Ml Ml - La .. - -
Petersová Yveta - - - - Ku .. .. - - -
Růžičková Veronika - - .. - .. .. - .. .. -

Změny v rozvrzích učitelů:

Bell Jason Gregory 2.hod supl. (Dc) AJ 2.B (AJ2) (J2)  
  4.hod supl. (Dc) AJ 8.A8 (AJ1) (LBi)  
  5.hod supl. (Dc) AJ 4.A (AJ2) (S2)  
Jakub Mendoza Cira Marina 3.hod odpadá ŠJ 3.B (ŠJ)   Kurz
  6.hod přesun << ŠJ 1.A (ŠJ1) (S1) z 3.10. 8.hod
  6.hod odpadá ŠJ 7.A8 (ŠJ)   Kurz
Daehne Aleš 3.hod přesun << AJ 6.A8 (AJ2) (M1) z 6.hod
  3.hod odpadá AJ 7.A8 (AJ1)   Kurz
  6.hod přesun >> AJ 6.A8 (AJ2)   na 3.hod
Daňková Kristýna 6.hod přesun << AJ 5.A8 (AJ1) (J2) z 8.hod
  7.hod přesun >> AJ 3.A8 (AJ2)   na 6.10. 5.hod
  8.hod přesun >> AJ 5.A8 (AJ1)   na 6.hod
Dlabajová Jaroslava 3.hod přesun << AJ 6.A8 (AJ1) (J2) z 6.hod
  3.hod odpadá AJ 3.A (AJ2)   Kurz
  6.hod přesun >> AJ 6.A8 (AJ1)   na 3.hod
Gallová Alena 7.hod přesun << M 4.A (V3) z 4.10. 2.hod
Gardašová Olga 2.hod přesun << Z 3.A8 (V5) z 4.10. 7.hod
Halaštová Kateřina 1.hod přesun << CJ 5.A8 (V5) z 4.hod
  2.hod supl. (Ba) CJ 8.A8 (V)  
  2.hod výměna >> CJ 1.B   na 6.10. 1.hod
  4.hod přesun >> CJ 5.A8   na 1.hod
  8.hod odpadá CJ 3.A   Kurz
Hlaváčová Šárka 3.hod odpadá AJ 3.A (AJ1)   Kurz
Chýlková Renáta 1.hod supl. (Br) NJ 3.A8 (NJ) (S2)  
  4.hod supl. (Br) NJ 4.B (NJ) (V1)  
  5.hod odpadá NJ 1.B (NJ1)   zrušeno
Knesl Jaroslav 1.hod odpadá SvS2 3.B (SvS2)+   Kurz
  2.hod odpadá SvS2 3.B (SvS2)+   Kurz
Kurková Veronika 4.hod supl. (Pe) NJ 2.B (NJ) (M1)  
  4.hod odpadá M 3.B   Kurz
  6.hod odpadá M 3.A   Kurz
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Langer Viktor 3.hod přesun << M 3.A8 (V1) z 5.hod
  5.hod přesun >> M 3.A8   na 3.hod
  6.hod spojeno (Ka) IVT 1.A8 (VT1) (VT1)  
Malík Filip 1.hod odpadá ChS2 3.B (ChS2)+   Kurz
  2.hod přesun << Ch 5.A8 (Ch) z 3.10. 7.hod
  2.hod odpadá ChS2 3.B (ChS2)+   Kurz
  8.hod přesun >> Ch 1.A   na 6.10. 1.hod
Marek Jan 1.hod odpadá BiS2 3.B (BiS2)+   Kurz
  2.hod odpadá BiS2 3.B (BiS2)+   Kurz
Mlnařík Jiří 1.hod odpadá ITZ2 3.B (ITZ2)+   Kurz
  2.hod odpadá ITZ2 3.B (ITZ2)+   Kurz
  3.hod spojeno (Ka) IVT 1.B (VT2) (VT2)  
  4.hod spojeno (Ka) IVT 1.B (VT2) (VT2)  
Němec Jakub 1.hod přesun >> D 5.A8   na 3.hod
  3.hod přesun << D 5.A8 (V4) z 1.hod
  5.hod přesun << D 6.A8 (V2) z 7.hod
  7.hod přesun >> D 6.A8   na 5.hod
  8.hod odpadá D 7.A8   Kurz
Rudněvová Helena 3.hod odpadá RJ 3.B (RJ)   Kurz
  8.hod přesun >> D 4.A8   na 7.10. 1.hod
Stančík Vladimír 4.hod přesun << D 3.A8 (V3) z 8.hod
  7.hod přesun >> AJ 3.A8 (AJ1)   na 6.10. 5.hod
  8.hod přesun >> D 3.A8   na 4.hod
Střílková Lucie 6.hod přesun << ŠJ 1.A (ŠJ2) (V) z 3.10. 8.hod
  8.hod odpadá ŠJ 6.A8 (ŠJ)   zrušeno
Tkadlec Tomáš 5.hod přesun << M 8.A8 (Fy) z 6.hod
  6.hod přesun >> M 8.A8   na 5.hod
Trinkewitzová Kamila 4.hod přesun << Fy 5.A8 (Fy) z 5.hod
  5.hod přesun >> Fy 5.A8   na 4.hod
Volková Gabriela 6.hod přesun << AJ 5.A8 (AJ2) (M1) z 8.hod
  6.hod odpadá CJ 3.B   Kurz
  8.hod přesun >> AJ 5.A8 (AJ2)   na 6.hod
Zakopalová Eva 1.hod supl. (Ka) Fy 1.A (V1)  
  2.hod výměna << Fy 1.B (Bi) z 6.10. 1.hod
  4.hod odpadá Fy 7.A8   Kurz
  6.hod navíc Fy 1.B (Fy)  

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod Fy   (V1) supluje Zakopalová Eva (Ka)
  6.hod ŠJ ŠJ1 (S1) přesun << Jakub Mendoza Cira Marina z 3.10. (Po) 8.hod
  6.hod ŠJ ŠJ2 (V) přesun << Střílková Lucie z 3.10. (Po) 8.hod
  6.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Ka)
  8.hod Ch     přesun >>   na 6.10. (Čt) 1.hod
1.A8 6.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
1.B 2.hod Fy   (Bi) výměna << Zakopalová Eva z 6.10. (Čt) 1.hod
  2.hod CJ     výměna >>   na 6.10. (Čt) 1.hod
  3.hod IVT VT2 (VT2) spojí Mlnařík Jiří (Ka)
  4.hod IVT VT2 (VT2) spojí Mlnařík Jiří (Ka)
  5.hod NJ NJ2   odpadá   (Pe)
  5.hod NJ NJ1   odpadá   (Chý)
  6.hod Fy   (Fy) navíc Zakopalová Eva  
  6.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  6.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  8.hod Ch     odpadá   (Jan)
2.A 7.hod Ch S1   odpadá   (Jr)
  8.hod Ch S2   odpadá   (Jr)
2.B 2.hod AJ AJ2 (J2) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  4.hod NJ NJ (M1) supluje Kurková Veronika (Pe)
3.A

0.- 9. hod Kurz

3.A8 1.hod NJ NJ (S2) supluje Chýlková Renáta (Br)
  2.hod Z   (V5) přesun << Gardašová Olga z 4.10. (Út) 7.hod
  2.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  3.hod M   (V1) přesun << Langer Viktor z 5.hod
  3.hod CJ     odpadá   (Ba)
  4.hod D   (V3) přesun << Stančík Vladimír z 8.hod
  4.hod Bi     odpadá   (Hs)
  5.hod M     přesun >>   na 3.hod
  7.hod AJ AJ2   přesun >>   na 6.10. (Čt) 5.hod
  7.hod AJ AJ1   přesun >>   na 6.10. (Čt) 5.hod
  8.hod D     přesun >>   na 4.hod
3.B

0.- 9. hod Kurz

4.A 2.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  5.hod AJ AJ2 (S2) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  7.hod M   (V3) přesun << Gallová Alena z 4.10. (Út) 2.hod
  7.hod ZSV     odpadá   (Rž)
  8.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
4.A8 8.hod D     přesun >>   na 7.10. (Pá) 1.hod
4.B 4.hod NJ NJ (V1) supluje Chýlková Renáta (Br)
  8.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
5.A8 1.hod CJ   (V5) přesun << Halaštová Kateřina z 4.hod
  1.hod D     přesun >>   na 3.hod
  2.hod Ch   (Ch) přesun << Malík Filip z 3.10. (Po) 7.hod
  2.hod Bi     odpadá   (Jr)
  3.hod D   (V4) přesun << Němec Jakub z 1.hod
  3.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  3.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  4.hod Fy   (Fy) přesun << Trinkewitzová Kamila z 5.hod
  4.hod CJ     přesun >>   na 1.hod
  5.hod Fy     přesun >>   na 4.hod
  6.hod AJ AJ2 (M1) přesun << Volková Gabriela z 8.hod
  6.hod AJ AJ1 (J2) přesun << Daňková Kristýna z 8.hod
  8.hod AJ AJ2   přesun >>   na 6.hod
  8.hod AJ AJ1   přesun >>   na 6.hod
6.A8 1.hod CJ     odpadá   (Ba)
  3.hod AJ AJ1 (J2) přesun << Dlabajová Jaroslava z 6.hod
  3.hod AJ AJ2 (M1) přesun << Daehne Aleš z 6.hod
  3.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  5.hod D   (V2) přesun << Němec Jakub z 7.hod
  6.hod AJ AJ2   přesun >>   na 3.hod
  6.hod AJ AJ1   přesun >>   na 3.hod
  7.hod D     přesun >>   na 5.hod
  8.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  8.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
7.A8

0.- 9. hod Kurz

8.A8 2.hod CJ   (V) supluje Halaštová Kateřina (Ba)
  4.hod AJ AJ1 (LBi) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  5.hod M   (Fy) přesun << Tkadlec Tomáš z 6.hod
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod M     přesun >>   na 5.hod
  7.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  8.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)

Pedagogický dohled u třídy:
3.A, 0.- 9. hod - Brodová Magda
3.B, 0.- 9. hod - Brodová Magda
7.A8, 0.- 9. hod - Brodová Magda

 

 

Suplování:   Čtvrtek 6.10.2022

datum výpisu: 4.10.2022 (14:46)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bajerová Jana - La - Mal Mal - .. .. .. -
Brodová Magda - .. Ci - - .. Ku - - -
Děcká Kateřina - Bel Bel .. Bel - Bel Bel - -
Ehl Richard - .. - .. .. .. - .. .. -
Hlosková Monika - Bg Ku - .. - .. .. .. -
Janíček Jakub - - - .. .. .. .. - .. -
Jurčák Jaroslav - .. - .. - Hl .. .. .. -
Kašlík Ondřej - - - La La La .. - .. -
Mynář Ivan   - Chý Dr -          
Růžičková Veronika - - .. .. .. .. - Dr .. -
Volková Gabriela   .. .. - Da - - - -  
Zakopalová Eva   <> .. - .. - - .. >>  

Změny v rozvrzích učitelů:

Bell Jason Gregory 1.hod supl. (Dc) AS2 4.B (AS2)+ (J1)  
  2.hod supl. (Dc) AS2 4.B (AS2)+ (J1)  
  4.hod supl. (Dc) AJ 8.A8 (AJ1) (J1)  
  6.hod supl. (Dc) AJ 4.A (AJ2) (J2)  
  7.hod supl. (Dc) AJ 2.B (AJ2) (M1)  
Bergová Barbora 1.hod změna Fy 4.A8 (S1) (Ch)  
  1.hod spojeno (Hs) Fy 4.A8 (S2) (Ch)  
  4.hod přesun << Fy 3.A8 (Fy) z 7.10. 4.hod
Jakub Mendoza Cira Marina 2.hod změna ŠJ 3.A8 (ŠJ) (Hv)  
  2.hod spojeno (Br) NJ 3.A8 (NJ) (Hv)  
  3.hod odpadá ŠJ 3.A (ŠJ)   Kurz
Daehne Aleš 2.hod přesun << AJ 2.A (AJ1) (M2) z 6.hod
  3.hod přesun << AJ 6.A8 (AJ2) (M2) z 5.hod
  3.hod odpadá AJ 7.A8 (AJ1)   Kurz
  5.hod přesun >> AJ 6.A8 (AJ2)   na 3.hod
  6.hod přesun >> AJ 2.A (AJ1)   na 2.hod
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 1. podlaží - dohled

 
Drdová Kateřina 3.hod supl. (My) ZSV 8.A8 (V4)  
  6.hod odpadá ZSV 7.A8   Kurz
  7.hod

Šatny - dohled

 
  8.hod odpadá ZSV 3.A   Kurz
 

před 5., 6., 7. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Daňková Kristýna 2.hod přesun << AJ 2.A (AJ2) (V3) z 6.hod
  3.hod odpadá AJ 3.B (AJ2)   Kurz
  4.hod změna AJ 2.A8 (AJ2) (V5)  
  4.hod spojeno (Vol) AJ 2.A8 (AJ1) (V5)  
  5.hod přesun << AJ 3.A8 (AJ2) (M2) z 5.10. 7.hod
  6.hod přesun >> AJ 2.A (AJ2)   na 2.hod
Dlabajová Jaroslava 1.hod

Suplovací pohotovost

 
  1.hod odpadá AJ 3.A (AJ2)   Kurz
  3.hod přesun << AJ 6.A8 (AJ1) (M1) z 5.hod
  3.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   Kurz
  5.hod přesun >> AJ 6.A8 (AJ1)   na 3.hod
Gallová Alena 3.hod navíc M 4.A (V)  
Gardašová Olga 1.hod přesun << Bi 2.A (Fy) z 4.10. 8.hod
  3.hod přesun << Z 3.A8 (V7) z 5.hod
  5.hod přesun << Bi 2.B (Bi) z 6.hod
  5.hod přesun >> Z 3.A8   na 3.hod
  6.hod přesun >> Bi 2.B   na 5.hod
Halaštová Kateřina 1.hod výměna << CJ 1.B (V6) z 5.10. 2.hod
  1.hod přesun >> CJ 5.A8   na 7.10. 3.hod
  5.hod odpadá CJ 3.A (S1.)   Kurz
  6.hod přesun << CJ 4.B (V5) z 7.10. 5.hod
  6.hod odpadá CJ 3.A (S2.)   Kurz
Hlaváčová Šárka 1.hod odpadá AJ 3.A (AJ1)   Kurz
  5.hod

Jídelna - dohled

 
  5.hod přesun >> AJ 1.B (AJ1)   na 7.10. 1.hod
Chýlková Renáta 2.hod supl. (My) ZSV 6.A8 (V5)  
  3.hod odpadá NJ 3.A (NJ)   Kurz
  5.hod navíc NJ 1.B (NJ1) (J2)  
Kurková Veronika 1.hod odpadá M 3.B (S1.)   Kurz
  2.hod supl. (Hs) M 1.A8 (Bi)  
  2.hod odpadá M 3.B (S2.)   Kurz
  5.hod odpadá M 3.A (S2.)   Kurz
  6.hod

Jídelna - dohled

 
  6.hod odpadá M 3.A (S1.)   Kurz
Langer Viktor 1.hod supl. (Ba) M 3.A8 (V)  
  3.hod spojeno (Ka) IVT 4.A8 (VT1) (VT1)  
  4.hod spojeno (Ka) IVT 1.A (VT1) (VT1)  
  5.hod spojeno (Ka) IVT 1.A (VT1) (VT1)  
Malík Filip 1.hod přesun << Ch 1.A (V5) z 5.10. 8.hod
  3.hod supl. (Ba) VV 2.B (VV) (S1)  
  4.hod supl. (Ba) VV 2.B (VV) (S1)  
Marek Jan 5.hod odpadá Bi 7.A8   Kurz
Mynář Ivan

před 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Němec Jakub 8.hod odpadá D 7.A8   Kurz
 

před 5., 6. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Stančík Vladimír 5.hod přesun << AJ 3.A8 (AJ1) (M1) z 5.10. 7.hod
  5.hod přesun >> AJ 1.B (AJ2)   na 7.10. 1.hod
  7.hod přesun >> D 1.B   na 7.10. 3.hod
  8.hod přesun >> D 2.A   na 7.10. 4.hod
Střílková Lucie 5.hod navíc ŠJ 6.A8 (ŠJ) (J1)  
Tkadlec Tomáš 1.hod odpadá M 7.A8 (S1.)   Kurz
  2.hod odpadá M 7.A8 (S2.)   Kurz
Turzová Kateřina 1.hod odpadá CJ 7.A8 (S2.)   Kurz
  2.hod odpadá CJ 7.A8 (S1.)   Kurz

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod Ch   (V5) přesun << Malík Filip z 5.10. (St) 8.hod
  1.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  4.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  5.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  8.hod Fy     přesun >>   na 7.10. (Pá) 4.hod
1.A8 2.hod M   (Bi) supluje Kurková Veronika (Hs)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  6.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
1.B 1.hod CJ   (V6) výměna << Halaštová Kateřina z 5.10. (St) 2.hod
  1.hod Fy     výměna >>   na 5.10. (St) 2.hod
  5.hod NJ NJ1 (J2) navíc Chýlková Renáta  
  5.hod AJ AJ2   přesun >>   na 7.10. (Pá) 1.hod
  5.hod AJ AJ1   přesun >>   na 7.10. (Pá) 1.hod
  7.hod D     přesun >>   na 7.10. (Pá) 3.hod
  8.hod Bi     odpadá   (Hs)
2.A 1.hod Bi   (Fy) přesun << Gardašová Olga z 4.10. (Út) 8.hod
  1.hod Ch     odpadá   (Jr)
  2.hod AJ AJ2 (V3) přesun << Daňková Kristýna z 6.hod
  2.hod AJ AJ1 (M2) přesun << Daehne Aleš z 6.hod
  2.hod ZSV     odpadá   (Rž)
  5.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  6.hod AJ AJ2   přesun >>   na 2.hod
  6.hod AJ AJ1   přesun >>   na 2.hod
  8.hod D     přesun >>   na 7.10. (Pá) 4.hod
2.A8 4.hod AJ AJ2 (V5) změna Daňková Kristýna  
  4.hod AJ AJ1 (V5) spojí Daňková Kristýna (Vol)
  6.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  7.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
2.B 3.hod VV VV (S1) supluje Malík Filip (Ba)
  4.hod VV VV (S1) supluje Malík Filip (Ba)
  5.hod Bi   (Bi) přesun << Gardašová Olga z 6.hod
  6.hod Bi     přesun >>   na 5.hod
  7.hod AJ AJ2 (M1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  8.hod ZSV     odpadá   (Ka)
3.A

0.- 9. hod Kurz

3.A8 1.hod M   (V) supluje Langer Viktor (Ba)
  2.hod ŠJ ŠJ (Hv) změna Jakub Mendoza Cira Marina  
  2.hod NJ NJ (Hv) spojí Jakub Mendoza Cira Marina (Br)
  3.hod Z   (V7) přesun << Gardašová Olga z 5.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jr)
  4.hod Fy   (Fy) přesun << Bergová Barbora z 7.10. (Pá) 4.hod
  4.hod OV     odpadá   (Rž)
  5.hod AJ AJ1 (M1) přesun << Stančík Vladimír z 5.10. (St) 7.hod
  5.hod AJ AJ2 (M2) přesun << Daňková Kristýna z 5.10. (St) 7.hod
  5.hod Z     přesun >>   na 3.hod
  7.hod Ch S2   odpadá   (Jr)
  8.hod Ch S1   odpadá   (Jr)
3.B

0.- 9. hod Kurz

4.A 1.hod AS2 AS2 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  2.hod AS2 AS2 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  3.hod M   (V) navíc Gallová Alena  
  3.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  3.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod AJ AJ2 (J2) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  7.hod GeS GeS   odpadá   (Ehl)
  8.hod GeS GeS   odpadá   (Ehl)
4.A8 1.hod Fy S1 (Ch) změna Bergová Barbora  
  1.hod Fy S2 (Ch) spojí Bergová Barbora (Hs)
  3.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  5.hod OV     odpadá   (Rž)
  6.hod Ch     odpadá   (Jr)
  8.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  8.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
4.B 1.hod AS2 AS2 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  2.hod AS2 AS2 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  5.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod CJ   (V5) přesun << Halaštová Kateřina z 7.10. (Pá) 5.hod
  7.hod GeS GeS   odpadá   (Ehl)
  8.hod GeS GeS   odpadá   (Ehl)
5.A8 1.hod CJ     přesun >>   na 7.10. (Pá) 3.hod
6.A8 1.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  2.hod ZSV   (V5) supluje Chýlková Renáta (My)
  3.hod AJ AJ1 (M1) přesun << Dlabajová Jaroslava z 5.hod
  3.hod AJ AJ2 (M2) přesun << Daehne Aleš z 5.hod
  3.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  5.hod ŠJ ŠJ (J1) navíc Střílková Lucie  
  5.hod AJ AJ2   přesun >>   na 3.hod
  5.hod AJ AJ1   přesun >>   na 3.hod
  7.hod VV     odpadá   (Ba)
  8.hod VV     odpadá   (Ba)
7.A8

0.- 9. hod Kurz

8.A8 1.hod AS2 AS2 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  2.hod AS2 AS2 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  3.hod ZSV   (V4) supluje Drdová Kateřina (My)
  4.hod AJ AJ1 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  6.hod CJ     odpadá   (Ba)
  7.hod GeS GeS   odpadá   (Ehl)
  8.hod GeS GeS   odpadá   (Ehl)

Pedagogický dohled u třídy:
3.A, 0.- 9. hod - Brodová Magda
3.B, 0.- 9. hod - Brodová Magda
7.A8, 0.- 9. hod - Brodová Magda

 

 

Suplování:   Pátek 7.10.2022

datum výpisu: 4.10.2022 (14:46)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bajerová Jana - .. .. Da Něm .. Pe - - -
Brodová Magda - .. .. Chý Db - .. - - -
Děcká Kateřina - Bel - - - Bel .. - - -
Ehl Richard - .. .. - .. - - - - -
Hlosková Monika - - - - .. - .. Ma - -
Janíček Jakub - .. .. .. - - - - - -
Jurčák Jaroslav - .. .. .. .. - - - - -
Kašlík Ondřej - .. Hal La - .. .. - - -
Růžičková Veronika - .. .. - - .. - - - -
Trinkewitzová Kamila     - - -          

Změny v rozvrzích učitelů:

Bell Jason Gregory 1.hod supl. (Dc) AJ 2.B (AJ2) (V)  
  5.hod supl. (Dc) AJ 8.A8 (AJ1) (J1)  
Bergová Barbora 4.hod přesun >> Fy 3.A8   na 6.10. 4.hod
Jakub Mendoza Cira Marina 1.hod odpadá ŠJ 3.B (ŠJ)   Kurz
  2.hod odpadá ŠJ 7.A8 (ŠJ)   Kurz
  5.hod odpadá ŠJ 3.A (ŠJ)   Kurz
 

před 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Daehne Aleš 6.hod odpadá AJ 7.A8 (AJ1)   Kurz
Daňková Kristýna 3.hod supl. (Ba) CJ 8.A8 (V)  
  7.hod odpadá AJ 3.B (AJ2)   Kurz
Dlabajová Jaroslava 4.hod supl. (Br) NJ 4.A (NJ) (S2)  
  4.hod odpadá AJ 3.A (AJ2)   Kurz
  7.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   Kurz
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 1. podlaží - dohled

 
Halaštová Kateřina 2.hod supl. (Ka) ZSV 1.B (V)  
  3.hod přesun << CJ 5.A8 (V6) z 6.10. 1.hod
  3.hod odpadá CJ 3.A   Kurz
  4.hod navíc CJ 3.A8 (Fy)  
  5.hod přesun >> CJ 4.B   na 6.10. 6.hod
Hlaváčová Šárka 1.hod přesun << AJ 1.B (AJ1) (J2) z 6.10. 5.hod
  4.hod odpadá AJ 3.A (AJ1)   Kurz
Chýlková Renáta 3.hod supl. (Br) NJ 4.B (NJ) (M1)  
  5.hod odpadá NJ 3.A (NJ)   Kurz
Kurková Veronika 1.hod odpadá M 3.A   Kurz
  3.hod odpadá M 3.B   Kurz
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Langer Viktor 3.hod spojeno (Ka) IVT 3.A8 (VT1) (VT1)  
Malík Filip 1.hod přesun << Ch 6.A8 (Bi) z 7.hod
  4.hod přesun << Ch 2.B (Ch) z 6.hod
  4.hod odpadá Bi 3.B   Kurz
  6.hod přesun >> Ch 2.B   na 4.hod
  7.hod přesun >> Ch 6.A8   na 1.hod
Marek Jan 2.hod přesun << Geol 2.B (V4) z 4.hod
  4.hod přesun >> Geol 2.B   na 2.hod
  7.hod

Průchozí - dohled

 
Němec Jakub 4.hod supl. (Ba) D 6.A8 (S3)  
Petersová Yveta 2.hod odpadá NJ 7.A8 (NJ)   Kurz
  6.hod

Jídelna - dohled

 
Rudněvová Helena 1.hod přesun << D 4.A8 (V3) z 5.10. 8.hod
  1.hod odpadá RJ 3.B (RJ)   Kurz
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled Pavilon - dohled

 
Stančík Vladimír 1.hod přesun << AJ 1.B (AJ2) (M1) z 6.10. 5.hod
  3.hod přesun << D 1.B (V1) z 6.10. 7.hod
  4.hod přesun << D 2.A (V4) z 6.10. 8.hod
Tkadlec Tomáš 3.hod odpadá M 7.A8   Kurz
Turzová Kateřina 1.hod odpadá CJ 7.A8   Kurz
  5.hod přesun >> CJ 4.A   na 4.10. 3.hod
Volková Gabriela 6.hod odpadá CJ 3.B   Kurz
Zakopalová Eva 4.hod přesun << Fy 1.A (Bi) z 6.10. 8.hod
  5.hod navíc Fy 6.A8 (Fy)  

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  1.hod TV Dív   odpadá   (Ka)
  4.hod Fy   (Bi) přesun << Zakopalová Eva z 6.10. (Čt) 8.hod
  4.hod Bi     odpadá   (Hs)
1.B 1.hod AJ AJ2 (M1) přesun << Stančík Vladimír z 6.10. (Čt) 5.hod
  1.hod AJ AJ1 (J2) přesun << Hlaváčová Šárka z 6.10. (Čt) 5.hod
  1.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  2.hod ZSV   (V) supluje Halaštová Kateřina (Ka)
  3.hod D   (V1) přesun << Stančík Vladimír z 6.10. (Čt) 7.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
2.A 4.hod D   (V4) přesun << Stančík Vladimír z 6.10. (Čt) 8.hod
  4.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  5.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  5.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
2.B 1.hod AJ AJ2 (V) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  2.hod Geol   (V4) přesun << Marek Jan z 4.hod
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  2.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  4.hod Ch   (Ch) přesun << Malík Filip z 6.hod
  4.hod Geol     přesun >>   na 2.hod
  6.hod Ch     přesun >>   na 4.hod
3.A

0.- 9. hod Kurz

3.A8 3.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  4.hod CJ   (Fy) navíc Halaštová Kateřina  
  4.hod Fy     přesun >>   na 6.10. (Čt) 4.hod
  5.hod CJ     odpadá   (Ba)
3.B

0.- 9. hod Kurz

4.A 1.hod EsS3 EsS3   odpadá   (Ba)
  1.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
  2.hod EsS3 EsS3   odpadá   (Ba)
  2.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
  4.hod NJ NJ (S2) supluje Dlabajová Jaroslava (Br)
  5.hod CJ     přesun >>   na 4.10. (Út) 3.hod
  6.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
4.A8 1.hod D   (V3) přesun << Rudněvová Helena z 5.10. (St) 8.hod
  1.hod OV     odpadá   (Rž)
4.B 1.hod EsS3 EsS3   odpadá   (Ba)
  1.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
  2.hod EsS3 EsS3   odpadá   (Ba)
  2.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
  3.hod NJ NJ (M1) supluje Chýlková Renáta (Br)
  5.hod CJ     přesun >>   na 6.10. (Čt) 6.hod
  6.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
5.A8 3.hod CJ   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 6.10. (Čt) 1.hod
  3.hod Bi     odpadá   (Jr)
6.A8 1.hod Ch   (Bi) přesun << Malík Filip z 7.hod
  1.hod Bi     odpadá   (Jr)
  4.hod D   (S3) supluje Němec Jakub (Ba)
  5.hod Fy   (Fy) navíc Zakopalová Eva  
  5.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  7.hod Ch     přesun >>   na 1.hod
7.A8

0.- 9. hod Kurz

8.A8 1.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
  1.hod EsS3 EsS3   odpadá   (Ba)
  2.hod SDG3 SDG3   odpadá   (Ehl)
  2.hod EsS3 EsS3   odpadá   (Ba)
  3.hod CJ   (V) supluje Daňková Kristýna (Ba)
  5.hod AJ AJ1 (J1) supluje Bell Jason Gregory (Dc)
  6.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)

Pedagogický dohled u třídy:
3.A, 0.- 9. hod - Brodová Magda
3.B, 0.- 9. hod - Brodová Magda
7.A8, 0.- 9. hod - Brodová Magda

 

Zpracováno v systému Bakaláři