Suplování

Suplování:   Úterý 29.6.2021

datum výpisu: 29.6.2021 (7:34)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Brodová Magda   - - .. .. - - ..      
Dlabajová Jaroslava - - - - .. - .. - - -  
Děcká Kateřina - - .. - - - .. - - -  
Daehne Aleš   .. - .. - .. - ....      
Děcká Hana           .. .. .. .. -  
Ehl Richard   - .. .. - .. - -      
Gardašová Olga - .. - - .. - .. .... - -  
Chýlková Renáta   - - .. - - - .. ..    
Janíček Jakub         .. - Tk ..      
Jurčák Jaroslav   Ba .. .. - Ko - - ..    
Kolář Vladimír   .. .. - - .. ..        
Kurková Veronika   .. .. .. So - - -      
Marek Jan   .. .. .. .. - .... - -    
Malík Filip   .. .. - - .. - ..      
Mlnařík Jiří   .. .. - - .. .. - -    
Petersová Yveta   - - .. - - -        
Růžičková Veronika   - .. - - .. ..        
Střílková Lucie - - - .. .. - - - - -  
Štýbrová Aneta - .. .. Hl .. - - - .. -  
Volková Gabriela   .. - .. - .. -        
Zakopalová Eva   - .. - .. .... - -      

Změny v rozvrzích učitelů:

Bajerová Jana 1.hod

Suplovací pohotovost

 
  1.hod odpadá CJ 1.A8   Exkurze - výlet
  7.hod odpadá VV 6.A8   zrušeno
  8.hod odpadá VV 6.A8   zrušeno
Brodová Magda 8.hod odpadá NJ 1.B (NJ)   zrušeno
 

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Jakub Mendoza Cira Marina 1.hod odpadá ŠJ 2.B (ŠJ)   Exkurze - výlet
  3.hod odpadá ŠJ 5.A8 (ŠJ)   Exkurze - výlet
  7.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ)   zrušeno
  8.hod odpadá ŠJ 1.B (ŠJ)   zrušeno
Dlabajová Jaroslava

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Děcká Kateřina

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Daehne Aleš

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Ehl Richard

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Gallová Alena 3.hod odpadá M 2.A   Exkurze - výlet
Gardašová Olga

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Halaštová Kateřina 1.hod přesun >> CJ 1.A   na 2.hod
  2.hod přesun << CJ 1.A (V6) z 1.hod
  4.hod přesun << ZSV 7.A8 (V6) z 7.hod
  4.hod odpadá CJ 2.B   Exkurze - výlet
  7.hod přesun >> ZSV 7.A8   na 4.hod
Hlaváčová Šárka 3.hod spojeno (Šb) AJ 1.A (AJ2) (V5)  
  4.hod odpadá AJ 3.A8 (AJ1)   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   Exkurze - výlet
Chýlková Renáta

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Janíček Jakub 2.hod odpadá TV 2.A8 (Chl)   Exkurze - výlet
  8.hod odpadá Ch 3.A8 (S1)   Exkurze - výlet
Jurčák Jaroslav

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Kolář Vladimír

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Kolářová Iva 1.hod odpadá CJ 2.A   Exkurze - výlet
  2.hod odpadá CJ 1.B   Exkurze - výlet
  4.hod odpadá CJ 4.A8   Exkurze - výlet
  5.hod

Průchozí - dohled

 
  5.hod odpadá D 3.A8   Exkurze - výlet
  8.hod odpadá D 3.B   Exkurze - výlet
Kurková Veronika

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Marek Jan

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Malík Filip

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Mlnařík Jiří

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Mynář Ivan 8.hod odpadá ZSV 2.B   zrušeno
 

před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Němec Jakub 5.hod odpadá Fy 2.A8   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá M 2.B   zrušeno
Petersová Yveta 8.hod odpadá NJ 7.A8 (NJ1)   zrušeno
 

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Rudněvová Helena 2.hod odpadá D 5.A8   Exkurze - výlet
  4.hod odpadá RJ 2.A (RJ)   Exkurze - výlet
  5.hod odpadá D 4.A8   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá D 2.A8   Exkurze - výlet
  8.hod odpadá RJ 1.B (RJ)   zrušeno
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 1. podlaží - dohled

 
Růžičková Veronika 8.hod odpadá TV 2.A (Dív)   zrušeno
 

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Solanský Petr 4.hod supl. (Ku) Geol 1.A (Ch)  
  4.hod odpadá TV 1.B (Chl)   Exkurze - výlet
  7.hod odpadá TV 3.B (Chl)+   zrušeno
  8.hod odpadá TV 2.A (Chl)   zrušeno
Střílková Lucie

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Tkadlec Tomáš 4.hod odpadá M 3.B   Exkurze - výlet
  5.hod navíc TH 6.A8 (V7)  
  6.hod

Jídelna - dohled

 
  6.hod odpadá M 5.A8   Exkurze - výlet
 

před 5. hodinou dohled 4. podlaží - dohled

 
Tomková Denisa 2.hod odpadá AJ 4.A8 (AJ1)   Exkurze - výlet
  4.hod odpadá AJ 1.A8 (AJ1)   Exkurze - výlet
  5.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ2)   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá AJ 6.A8 (AJ2)   zrušeno
Trinkewitzová Kamila 1.hod odpadá Fy 5.A8   Exkurze - výlet
Turzová Kateřina 5.hod odpadá HV 2.A (HV)   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá HV 2.A (HV)   Exkurze - výlet
  7.hod odpadá HV 4.A8 (HV)   Exkurze - výlet
  8.hod odpadá HV 4.A8 (HV)   Exkurze - výlet
Volková Gabriela

1.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Zakopalová Eva

1.- 7. hod Obecný pedagogický dozor

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod CJ     přesun >>   na 2.hod
  2.hod CJ   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 1.hod
  2.hod Fy     odpadá   (Za)
  3.hod AJ AJ2 (V5) spojí Hlaváčová Šárka (Šb)
  4.hod Geol   (Ch) supluje Solanský Petr (Ku)
  5.hod D     odpadá   (Ehl)
  7.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (Ci)
  7.hod NJ NJ   odpadá   (Chý)
  8.hod Ch     odpadá   (Jr)
1.A8

1.- 6. hod Exkurze - výlet

1.B 8.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  8.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (Ci)
  8.hod RJ RJ   odpadá   (Ru)
 

1.- 7. hod Exkurze - výlet

2.A 8.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  8.hod TV Chl   odpadá   (So)
 

1.- 7. hod Exkurze - výlet

2.A8

1.- 6. hod Exkurze - výlet

2.B 8.hod ZSV     odpadá   (My)
 

1.- 7. hod Exkurze - výlet

3.A 1.hod AS AS   odpadá   (Šb)
  1.hod BiS BiS   odpadá   (Ma)
  1.hod ChS ChS   odpadá   (Mal)
  2.hod AS AS   odpadá   (Šb)
  2.hod BiS BiS   odpadá   (Ma)
  2.hod ChS ChS   odpadá   (Mal)
  5.hod Ch     odpadá   (Mal)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
3.A8

0.- 9. hod Exkurze - výlet

3.B

1.- 8. hod Exkurze - výlet

4.A8

0.- 9. hod Exkurze - výlet

5.A8

1.- 8. hod Exkurze - výlet

6.A8 1.hod IVT     odpadá   (Ml)
  2.hod IVT     odpadá   (Ml)
  5.hod TH   (V7) navíc Tkadlec Tomáš  
  6.hod AJ AJ2   odpadá   (To)
  6.hod AJ AJ1   odpadá   (Dc)
  7.hod VV     odpadá   (Ba)
  8.hod VV     odpadá   (Ba)
7.A8 1.hod BiS BiS   odpadá   (Ma)
  1.hod ChS ChS   odpadá   (Mal)
  1.hod AS AS   odpadá   (Šb)
  2.hod BiS BiS   odpadá   (Ma)
  2.hod ChS ChS   odpadá   (Mal)
  2.hod AS AS   odpadá   (Šb)
  4.hod ZSV   (V6) přesun << Halaštová Kateřina z 7.hod
  4.hod Fy     odpadá   (Za)
  5.hod CJ     odpadá   (Vol)
  7.hod ZSV     přesun >>   na 4.hod
  8.hod NJ NJ2   odpadá   (Chý)
  8.hod NJ NJ1   odpadá   (Pe)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A8, 1.- 6. hod - Petersová Yveta, Růžičková Veronika
1.B, 1.- 7. hod - Kurková Veronika, Zakopalová Eva
2.A, 1.- 7. hod - Ehl Richard, Malík Filip
2.A8, 1.- 6. hod - Kolář Vladimír, Volková Gabriela
2.B, 1.- 7. hod - Brodová Magda, Daehne Aleš
3.A8, 0.- 9. hod - Dlabajová Jaroslava, Střílková Lucie
3.B, 1.- 8. hod - Chýlková Renáta, Jurčák Jaroslav
4.A8, 0.- 9. hod - Děcká Kateřina, Gardašová Olga
5.A8, 1.- 8. hod - Marek Jan, Mlnařík Jiří

 

 

Suplování:   Středa 30.6.2021

datum výpisu: 29.6.2021 (7:34)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Janíček Jakub   .. .. .. - .. - - ..    
Tkadlec Tomáš   .. .. .. .. .... - - -    

Změny v rozvrzích učitelů:

Bajerová Jana 3.hod odpadá CJ 1.A8   zrušeno
Brodová Magda 2.hod odpadá NJ 2.A (NJ)   zrušeno
  5.hod odpadá NJ 2.B (NJ)   zrušeno
  6.hod odpadá TV 4.A8 (Dív)   zrušeno
Jakub Mendoza Cira Marina 1.hod odpadá ŠJ 2.B (ŠJ)   zrušeno
  7.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ)   zrušeno
Dlabajová Jaroslava 2.hod odpadá AJ 7.A8 (AJ2)   zrušeno
  3.hod odpadá AJ 1.B (AJ1)   zrušeno
  6.hod odpadá AJ 3.A8 (AJ2)   zrušeno
  8.hod odpadá AJ 3.B (AJ2)   zrušeno
Děcká Kateřina 1.hod odpadá AJ 6.A8 (AJ1)   Exkurze - výlet
Daehne Aleš 1.hod navíc TH 2.B (S2)  
  1.hod odpadá AJ 2.B (AJ1)   zrušeno
  2.hod navíc TH 2.B (S2)  
  2.hod odpadá AJ 7.A8 (AJ1)   zrušeno
  5.hod odpadá AJ 2.B (AJ2)   zrušeno
Děcká Hana 3.hod odpadá VV 5.A8   zrušeno
  4.hod odpadá VV 5.A8   zrušeno
  5.hod odpadá VV 2.A8   zrušeno
  6.hod odpadá VV 2.A8   zrušeno
Ehl Richard 1.hod navíc TH 2.A (V5)  
  2.hod navíc TH 2.A (V5)  
  6.hod odpadá Geol 2.A   zrušeno
  7.hod odpadá D 1.B   zrušeno
Gardašová Olga 1.hod navíc TH 4.A8 (Bi)  
  1.hod odpadá Bi 3.A8   zrušeno
  2.hod navíc TH 4.A8 (Bi)  
  2.hod odpadá Z 2.A8   zrušeno
  3.hod odpadá Bi 2.A   zrušeno
  4.hod odpadá Bi 4.A8 (S1)   zrušeno
  5.hod odpadá Bi 1.A8   zrušeno
  7.hod odpadá Z 4.A8   zrušeno
Halaštová Kateřina 2.hod odpadá CJ 3.B   zrušeno
  3.hod odpadá CJ 2.B   zrušeno
  4.hod odpadá CJ 1.A (S1.)   zrušeno
  5.hod odpadá CJ 1.A (S2.)   zrušeno
  8.hod odpadá ZSV 6.A8   Exkurze - výlet
Hlaváčová Šárka 1.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ1)   zrušeno
  2.hod odpadá AJ 1.A (AJ1)   zrušeno
  3.hod odpadá AJ 3.A (AJ1)   zrušeno
  6.hod odpadá AJ 3.A8 (AJ1)   zrušeno
  8.hod odpadá AJ 3.B (AJ1)   zrušeno
Chýlková Renáta 1.hod navíc TH 3.B (V4)  
  1.hod odpadá NJ 4.A8 (NJ)   zrušeno
  2.hod navíc TH 3.B (V4)  
  5.hod odpadá NJ 6.A8 (NJ)   Exkurze - výlet
  6.hod odpadá ZSV 3.B   zrušeno
  7.hod odpadá NJ 1.A (NJ)   zrušeno
Janíček Jakub

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Jurčák Jaroslav 1.hod navíc TH 1.A (Hv)  
  1.hod odpadá Bi 3.B   zrušeno
  2.hod navíc TH 1.A (Hv)  
  2.hod odpadá Bi 2.B   zrušeno
  3.hod odpadá Ch 7.A8   zrušeno
  4.hod odpadá Ch 6.A8   Exkurze - výlet
Kolář Vladimír 1.hod odpadá TV 1.A (Dív)   zrušeno
  2.hod odpadá M 3.A8   zrušeno
  3.hod odpadá M 2.A8   zrušeno
  6.hod odpadá IVT 1.A8   zrušeno
  7.hod odpadá IVT 3.A (VT2)   zrušeno
  8.hod odpadá IVT 3.A (VT2)   zrušeno
Kolářová Iva 1.hod odpadá CJ 1.B   zrušeno
  8.hod odpadá D 3.A8   zrušeno
Kurková Veronika 1.hod odpadá M 1.A8   zrušeno
  2.hod odpadá M 1.B   zrušeno
  3.hod odpadá M 4.A8   zrušeno
  4.hod odpadá M 1.A (S2.)   zrušeno
  5.hod odpadá M 1.A (S1.)   zrušeno
Marek Jan 1.hod navíc TH 5.A8 (S1)  
  2.hod navíc TH 5.A8 (S1)  
  4.hod odpadá Bi 7.A8   zrušeno
  5.hod odpadá Geol 5.A8   zrušeno
Malík Filip 1.hod navíc TH 3.A (Ch)  
  1.hod odpadá Ch 2.A   zrušeno
  2.hod navíc TH 3.A (Ch)  
  2.hod odpadá Bi 3.A   zrušeno
Mlnařík Jiří 7.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
  8.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
Němec Jakub 1.hod navíc TH 7.A8 (V2)  
  2.hod navíc TH 7.A8 (V2)  
  4.hod odpadá M 2.B   zrušeno
  6.hod odpadá M 7.A8   zrušeno
Rudněvová Helena 2.hod odpadá RJ 2.A (RJ)   zrušeno
  6.hod odpadá D 2.B   zrušeno
  8.hod odpadá D 5.A8   zrušeno
Růžičková Veronika 1.hod navíc TH 1.A8 (V1)  
  2.hod navíc TH 1.A8 (V1)  
  2.hod odpadá TV 1.A8 (Dív)   zrušeno
  4.hod odpadá ZSV 2.A   zrušeno
  5.hod odpadá TV 3.A8 (Dív)   zrušeno
  7.hod odpadá TV 6.A8 (Dív)   Exkurze - výlet
  8.hod odpadá TV 7.A8 (Dív)   zrušeno
Solanský Petr 2.hod odpadá Geol 6.A8   Exkurze - výlet
  3.hod odpadá Geol 1.A   zrušeno
  6.hod odpadá TV 5.A8 (Dív)   zrušeno
  7.hod odpadá TV 5.A8 (Chl)+   zrušeno
  8.hod odpadá TV 7.A8 (Chl)   zrušeno
Střílková Lucie 1.hod navíc TH 3.A8 (V3)  
  1.hod odpadá ŠJ 4.A8 (ŠJ)   zrušeno
  2.hod navíc TH 3.A8 (V3)  
  2.hod odpadá ŠJ 2.A (ŠJ)   zrušeno
  4.hod odpadá OV 3.A8   zrušeno
  5.hod odpadá ŠJ 6.A8 (ŠJ)   Exkurze - výlet
Štýbrová Aneta 2.hod odpadá AJ 1.A (AJ2)   zrušeno
  3.hod odpadá AJ 1.B (AJ2)   zrušeno
  4.hod odpadá AJ 1.A8 (AJ2)   zrušeno
  6.hod odpadá ZSV 1.B   zrušeno
  7.hod odpadá AJ 2.A (AJ2)   zrušeno
  8.hod odpadá ZSV 1.A   zrušeno
Tkadlec Tomáš

1.- 8. hod Obecný pedagogický dozor

Tomková Denisa 1.hod odpadá AJ 6.A8 (AJ2)   Exkurze - výlet
  4.hod odpadá AJ 1.A8 (AJ1)   zrušeno
  7.hod odpadá AJ 2.A (AJ1)   zrušeno
Trinkewitzová Kamila 1.hod odpadá M 3.A   zrušeno
  2.hod odpadá Fy 4.A8   zrušeno
  3.hod odpadá Fy 3.A8   zrušeno
  4.hod odpadá Fy 4.A8 (S2)   zrušeno
Turzová Kateřina 1.hod odpadá CJ 5.A8 (S2.)   zrušeno
  2.hod odpadá CJ 5.A8 (S1.)   zrušeno
  4.hod odpadá CJ 3.A   zrušeno
Volková Gabriela 1.hod navíc TH 2.A8 (V6)  
  1.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ2)   zrušeno
  2.hod navíc TH 2.A8 (V6)  
  3.hod odpadá AJ 3.A (AJ2)   zrušeno
  4.hod odpadá CJ 2.A8   zrušeno
  7.hod odpadá CJ 7.A8   zrušeno
Zakopalová Eva 1.hod navíc TH 1.B (Fy)  
  1.hod odpadá Fy 7.A8   zrušeno
  2.hod navíc TH 1.B (Fy)  
  4.hod odpadá Fy 1.B   zrušeno
  6.hod odpadá Fy 3.A   zrušeno
  7.hod odpadá Fy 3.B   zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod TH   (Hv) navíc Jurčák Jaroslav  
  1.hod TV Dív   odpadá   (Kl)
  1.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  2.hod TH   (Hv) navíc Jurčák Jaroslav  
  2.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  2.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  3.hod Geol     odpadá   (So)
  4.hod CJ S1.   odpadá   (Hal)
  4.hod M S2.   odpadá   (Ku)
  5.hod CJ S2.   odpadá   (Hal)
  5.hod M S1.   odpadá   (Ku)
  7.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (Ci)
  7.hod NJ NJ   odpadá   (Chý)
  8.hod ZSV     odpadá   (Šb)
1.A8 1.hod TH   (V1) navíc Růžičková Veronika  
  1.hod M     odpadá   (Ku)
  2.hod TH   (V1) navíc Růžičková Veronika  
  2.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  3.hod CJ     odpadá   (Ba)
  4.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  4.hod AJ AJ1   odpadá   (To)
  5.hod Bi     odpadá   (Gd)
  6.hod IVT     odpadá   (Kl)
1.B 1.hod TH   (Fy) navíc Zakopalová Eva  
  1.hod CJ     odpadá   (Ko)
  2.hod TH   (Fy) navíc Zakopalová Eva  
  2.hod M     odpadá   (Ku)
  3.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  3.hod AJ AJ1   odpadá   (Db)
  4.hod Fy     odpadá   (Za)
  6.hod ZSV     odpadá   (Šb)
  7.hod D     odpadá   (Ehl)
  8.hod Ch     odpadá   (Jan)
2.A 1.hod TH   (V5) navíc Ehl Richard  
  1.hod Ch     odpadá   (Mal)
  2.hod TH   (V5) navíc Ehl Richard  
  2.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  2.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  2.hod RJ RJ   odpadá   (Ru)
  3.hod Bi     odpadá   (Gd)
  4.hod ZSV     odpadá   (Rž)
  6.hod Geol     odpadá   (Ehl)
  7.hod AJ AJ2   odpadá   (Šb)
  7.hod AJ AJ1   odpadá   (To)
2.A8 1.hod TH   (V6) navíc Volková Gabriela  
  1.hod AJ AJ2   odpadá   (Vol)
  1.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  2.hod TH   (V6) navíc Volková Gabriela  
  2.hod Z     odpadá   (Gd)
  3.hod M     odpadá   (Kl)
  4.hod CJ     odpadá   (Vol)
  5.hod VV     odpadá   (Dě)
  6.hod VV     odpadá   (Dě)
2.B 1.hod TH   (S2) navíc Daehne Aleš  
  1.hod AJ AJ1   odpadá   (De)
  1.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (Ci)
  2.hod TH   (S2) navíc Daehne Aleš  
  2.hod Bi     odpadá   (Jr)
  3.hod CJ     odpadá   (Hal)
  4.hod M     odpadá   (Něm)
  5.hod AJ AJ2   odpadá   (De)
  5.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  6.hod D     odpadá   (Ru)
3.A 1.hod TH   (Ch) navíc Malík Filip  
  1.hod M     odpadá   (Tr)
  2.hod TH   (Ch) navíc Malík Filip  
  2.hod Bi     odpadá   (Mal)
  3.hod AJ AJ2   odpadá   (Vol)
  3.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  4.hod CJ     odpadá   (Tu)
  6.hod Fy     odpadá   (Za)
  7.hod IVT VT2   odpadá   (Kl)
  7.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
  8.hod IVT VT2   odpadá   (Kl)
  8.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
3.A8 1.hod TH   (V3) navíc Střílková Lucie  
  1.hod Bi     odpadá   (Gd)
  2.hod TH   (V3) navíc Střílková Lucie  
  2.hod M     odpadá   (Kl)
  3.hod Fy     odpadá   (Tr)
  4.hod OV     odpadá   (St)
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  5.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  6.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  6.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  8.hod D     odpadá   (Ko)
3.B 1.hod TH   (V4) navíc Chýlková Renáta  
  1.hod Bi     odpadá   (Jr)
  2.hod TH   (V4) navíc Chýlková Renáta  
  2.hod CJ     odpadá   (Hal)
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
  4.hod M     odpadá   (Tk)
  6.hod ZSV     odpadá   (Chý)
  7.hod Fy     odpadá   (Za)
  8.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  8.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
4.A8 1.hod TH   (Bi) navíc Gardašová Olga  
  1.hod NJ NJ   odpadá   (Chý)
  1.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  2.hod TH   (Bi) navíc Gardašová Olga  
  2.hod Fy     odpadá   (Tr)
  3.hod M     odpadá   (Ku)
  4.hod Fy S2   odpadá   (Tr)
  4.hod Bi S1   odpadá   (Gd)
  5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Br)
  7.hod Z     odpadá   (Gd)
5.A8 1.hod TH   (S1) navíc Marek Jan  
  1.hod CJ S2.   odpadá   (Tu)
  1.hod M S1.   odpadá   (Tk)
  2.hod TH   (S1) navíc Marek Jan  
  2.hod CJ S1.   odpadá   (Tu)
  2.hod M S2.   odpadá   (Tk)
  3.hod VV     odpadá   (Dě)
  4.hod VV     odpadá   (Dě)
  5.hod Geol     odpadá   (Ma)
  6.hod TV Dív   odpadá   (So)
  7.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod D     odpadá   (Ru)
6.A8

1.- 8. hod Exkurze - výlet

7.A8 1.hod TH   (V2) navíc Němec Jakub  
  1.hod Fy     odpadá   (Za)
  2.hod TH   (V2) navíc Němec Jakub  
  2.hod AJ AJ1   odpadá   (De)
  2.hod AJ AJ2   odpadá   (Db)
  3.hod Ch     odpadá   (Jr)
  4.hod Bi     odpadá   (Ma)
  6.hod M     odpadá   (Něm)
  7.hod CJ     odpadá   (Vol)
  8.hod TV Chl   odpadá   (So)
  8.hod TV Dív   odpadá   (Rž)

Pedagogický dohled u třídy:
6.A8, 1.- 8. hod - Janíček Jakub, Tkadlec Tomáš

 

Zpracováno v systému Bakaláři

Provozní doba v kanceláři školy o prázdninách

pondělí, středa: 7 – 14 hod.
polední pauza: 11 – 12 hod.

V ostatní dny po domluvě:
tel. č. 571 685 061
email: gymroznov@gymroznov.cz

Bakaláři Suplování Rozvrh Jídelní lístek Kompletní kalendář