Suplování

Suplování:   Čtvrtek 26.1.2023

datum výpisu: 25.1.2023 (14:55)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bergová Barbora - Hs .. .. - Za - - - -
Hlaváčová Šárka - .. - Sn - .. - - - -
Janíček Jakub - - - Hs .. .. - .. -
Kašlík Ondřej - - - La La La .. - .. -
Trinkewitzová Kamila   ..                

Změny v rozvrzích učitelů:

Drdová Kateřina 5.hod odpadá OV 2.A8   Kurz
 

před 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Daňková Kristýna 1.hod odpadá CJ 2.A8   Kurz
  4.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ2)   Kurz
Děcká Kateřina 6.hod přesun >> AJ 4.A (AJ2)   na 27.1. 3.hod
Dlabajová Jaroslava 6.hod přesun >> AJ 4.A (AJ1)   na 27.1. 3.hod
Ehl Richard 4.hod výměna >> D 3.A   na 25.1. 5.hod
Gardašová Olga 1.hod přesun << Bi 2.B (S1) z 6.hod
  5.hod přesun >> Z 3.A8   na 27.1. 4.hod
  6.hod přesun >> Bi 2.B   na 1.hod
Hlosková Monika 1.hod změna Bi 4.A8 (S2) (S2)  
  1.hod spojeno (Bg) Bi 4.A8 (S1) (S2)  
  4.hod spojeno (Jan) TV 3.B (Chl) (T1)  
  7.hod odpadá TV 2.A8 (Dív)   Kurz
  8.hod přesun >> Bi 1.B   na 27.1. 2.hod
Jurčák Jaroslav 2.hod přesun << Ch 4.A8 (V) z 6.hod
  4.hod výměna << Bi 3.A (Bi) z 25.1. 5.hod
  6.hod přesun << Ch 3.A8 (S1) (LCh) z 8.hod
  6.hod přesun >> Ch 4.A8   na 2.hod
  8.hod přesun >> Ch 3.A8 (S1)   na 6.hod
Langer Viktor 2.hod odpadá M 2.A8   Kurz
  3.hod spojeno (Ka) IVT 4.A8 (VT1) (VT1)  
  4.hod spojeno (Ka) IVT 1.A (VT1) (VT1)  
  5.hod spojeno (Ka) IVT 1.A (VT1) (VT1)  
Růžičková Veronika 3.hod spojeno (Jan) TV 4.A (Chl) (T1)  
Stančík Vladimír 3.hod změna AJ 1.A (AJ1) (V7)  
  3.hod spojeno (Hl) AJ 1.A (AJ2) (V7)  
  7.hod přesun >> D 1.B   na 27.1. 3.hod
Trinkewitzová Kamila 5.hod navíc M 2.B (V7)  
Volková Gabriela 4.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ1)   Kurz
Zakopalová Eva 5.hod supl. (Bg) Fy 1.A8 (V)  
  6.hod přesun << Fy 3.B (Fy) z 7.hod
  7.hod přesun >> Fy 3.B   na 6.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 3.hod AJ AJ1 (V7) změna Stančík Vladimír  
  3.hod AJ AJ2 (V7) spojí Stančík Vladimír (Hl)
  4.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  5.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
1.A8 5.hod Fy   (V) supluje Zakopalová Eva (Bg)
  6.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
1.B 5.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  7.hod D     přesun >>   na 27.1. (Pá) 3.hod
  8.hod Bi     přesun >>   na 27.1. (Pá) 2.hod
2.A8

0.- 9. hod Kurz

2.B 1.hod Bi   (S1) přesun << Gardašová Olga z 6.hod
  1.hod M     odpadá   (Tr)
  5.hod M   (V7) navíc Trinkewitzová Kamila  
  6.hod Bi     přesun >>   na 1.hod
  8.hod ZSV     odpadá   (Ka)
3.A 1.hod AJ AJ1   odpadá   (Hl)
  4.hod Bi   (Bi) výměna << Jurčák Jaroslav z 25.1. (St) 5.hod
  4.hod D     výměna >>   na 25.1. (St) 5.hod
3.A8 5.hod Z     přesun >>   na 27.1. (Pá) 4.hod
  6.hod Ch S1 (LCh) přesun << Jurčák Jaroslav z 8.hod
  8.hod Ch S1   přesun >>   na 6.hod
3.B 4.hod TV Chl (T1) spojí Hlosková Monika (Jan)
  6.hod Fy   (Fy) přesun << Zakopalová Eva z 7.hod
  6.hod Ch     odpadá   (Jan)
  7.hod Fy     přesun >>   na 6.hod
4.A 3.hod TV Chl (T1) spojí Růžičková Veronika (Jan)
  6.hod AJ AJ2   přesun >>   na 27.1. (Pá) 3.hod
  6.hod AJ AJ1   přesun >>   na 27.1. (Pá) 3.hod
4.A8 1.hod Bi S2 (S2) změna Hlosková Monika  
  1.hod Bi S1 (S2) spojí Hlosková Monika (Bg)
  2.hod Ch   (V) přesun << Jurčák Jaroslav z 6.hod
  2.hod Fy     odpadá   (Bg)
  3.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  6.hod Ch     přesun >>   na 2.hod
  8.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
4.B 5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)

Pedagogický dohled u třídy:
2.A8, 0.- 9. hod - Janíček Jakub, Kašlík Ondřej

 

 

Suplování:   Pátek 27.1.2023

datum výpisu: 25.1.2023 (14:55)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bergová Barbora - - - - .. - - - - -
Hlaváčová Šárka - - Vol Da Da .. .. - - -
Janíček Jakub - .. Br .. - - - - - -
Kašlík Ondřej - .. .. La - .. .. - - -

Změny v rozvrzích učitelů:

Brodová Magda 2.hod spojeno (Jan) TV 2.B (Chl) (T1)  
Daňková Kristýna 1.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ2)   Kurz
  3.hod supl. (Hl) AJ 4.A8 (AJ1) (J1)  
  4.hod supl. (Hl) AJ 3.A (AJ1) (J1)  
  4.hod odpadá CJ 2.A8   Kurz
Děcká Kateřina 3.hod přesun << AJ 4.A (AJ2) (S3) z 26.1. 6.hod
Dlabajová Jaroslava 3.hod přesun << AJ 4.A (AJ1) (V3) z 26.1. 6.hod
Gallová Alena 3.hod odpadá M 4.A   zrušeno
Gardašová Olga 3.hod odpadá Bi 2.A8   Kurz
  4.hod přesun << Z 3.A8 (Fy) z 26.1. 5.hod
  5.hod odpadá Z 2.A8   Kurz
Hlosková Monika 2.hod přesun << Bi 1.B (V) z 26.1. 8.hod
Langer Viktor 3.hod spojeno (Ka) IVT 3.A8 (VT1) (VT1)  
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Malík Filip 2.hod odpadá Ch 2.A8   Kurz
  5.hod přesun << Ch 6.A8 (Ch) z 7.hod
  7.hod přesun >> Ch 6.A8   na 5.hod
Stančík Vladimír 3.hod přesun << D 1.B (V5) z 26.1. 7.hod
Turzová Kateřina 6.hod odpadá HV 2.A8   Kurz
Volková Gabriela 1.hod odpadá AJ 2.A8 (AJ1)   Kurz
  2.hod spojeno (Hl) AJ 1.A8 (AJ2) (V1)  
  2.hod změna AJ 1.A8 (AJ1) (V1)  

Změny v rozvrzích tříd:

1.A 1.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  1.hod TV Dív   odpadá   (Ka)
  5.hod AJ AJ2   odpadá   (Hl)
1.A8 2.hod AJ AJ2 (V1) spojí Volková Gabriela (Hl)
  2.hod AJ AJ1 (V1) změna Volková Gabriela  
1.B 1.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  2.hod Bi   (V) přesun << Hlosková Monika z 26.1. (Čt) 8.hod
  2.hod ZSV     odpadá   (Ka)
  3.hod D   (V5) přesun << Stančík Vladimír z 26.1. (Čt) 7.hod
  3.hod Ch     odpadá   (Jan)
2.A 5.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
2.A8

0.- 9. hod Kurz

2.B 2.hod TV Chl (T1) spojí Brodová Magda (Jan)
3.A 4.hod AJ AJ1 (J1) supluje Daňková Kristýna (Hl)
3.A8 3.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
  4.hod Z   (Fy) přesun << Gardašová Olga z 26.1. (Čt) 5.hod
  4.hod Fy     odpadá   (Bg)
4.A 3.hod AJ AJ2 (S3) přesun << Děcká Kateřina z 26.1. (Čt) 6.hod
  3.hod AJ AJ1 (V3) přesun << Dlabajová Jaroslava z 26.1. (Čt) 6.hod
  3.hod M     odpadá   (Ga)
  6.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  6.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
4.A8 3.hod AJ AJ1 (J1) supluje Daňková Kristýna (Hl)
4.B 6.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  6.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)
6.A8 5.hod Ch   (Ch) přesun << Malík Filip z 7.hod
  5.hod TV Chl   odpadá   (Ka)
  7.hod Ch     přesun >>   na 5.hod
8.A8 6.hod AK4 AK4   odpadá   (Hl)
  6.hod ZPŘ4 ZPŘ4   odpadá   (Ka)

Pedagogický dohled u třídy:
2.A8, 0.- 9. hod - Janíček Jakub, Kašlík Ondřej

 

 

Suplování:   Pondělí 30.1.2023

datum výpisu: 25.1.2023 (14:55)

Nepřítomní učitelé 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brodová Magda - - Chý Pe - Hal - .. - -
Hlosková Monika - - - .. Mal - .. .. .. -
Janíček Jakub - - .. .. .. .. - - .. -
Jurčák Jaroslav - .. .. .. .. Sn - - - -
Kašlík Ondřej - La .. - - .. .. - - -
Růžičková Veronika - - .. - .. .. - - .. -

Změny v rozvrzích učitelů:

Bergová Barbora 4.hod navíc Fy 3.A8 (V7)  
Jakub Mendoza Cira Marina 8.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ1)   Kurz
Drdová Kateřina 4.hod odpadá CJ 1.A   Kurz
Daňková Kristýna 2.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ1)   Kurz
Dlabajová Jaroslava 4.hod přesun >> AJ 3.A (AJ2)   na 31.1. 3.hod
Ehl Richard 3.hod přesun << D 3.B (Bi) z 7.hod
  7.hod přesun >> D 3.B   na 3.hod
  8.hod přesun >> Geol 6.A8   na 31.1. 5.hod
Gardašová Olga 1.hod přesun << Z 3.A8 (V6) z 31.1. 7.hod
  8.hod odpadá Geol 1.B   Kurz
Halaštová Kateřina 1.hod přesun >> CJ 3.A   na 2.hod
  2.hod přesun << CJ 3.A (V2) z 1.hod
  3.hod odpadá CJ 1.B   Kurz
  5.hod supl. (Br) NJ 4.A (NJ) (S3)  
  6.hod odpadá CJ 5.A8   Kurz
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 3. podlaží - dohled

 
Hlaváčová Šárka 1.hod odpadá AJ 1.B (AJ1)   Kurz
  4.hod přesun >> AJ 3.A (AJ1)   na 31.1. 3.hod
Chýlková Renáta 1.hod odpadá ZSV 5.A8   Kurz
  2.hod supl. (Br) NJ 3.B (NJ) (J2)  
  2.hod odpadá NJ 1.B (NJ1)   Kurz
Langer Viktor 1.hod spojeno (Ka) IVT 2.A8 (VT1) (VT1)  
Malík Filip 4.hod supl. (Hs) Bi 1.A8 (Ch)  
  6.hod přesun << Bi 3.B (Bi) z 8.hod
  6.hod odpadá Ch 1.A   Kurz
  7.hod odpadá Ch 5.A8   Kurz
  8.hod přesun >> Bi 3.B   na 6.hod
Mlnařík Jiří 3.hod navíc IVT 3.A (VT1)  
  4.hod navíc IVT 3.A (VT1)  
  5.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
  6.hod odpadá IVT 3.A (VT1)   zrušeno
Němec Jakub 2.hod přesun << D 6.A8 (V) z 5.hod
  2.hod odpadá M 1.A   Kurz
  3.hod odpadá D 5.A8   Kurz
  5.hod přesun >> D 6.A8   na 2.hod
 

před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled

 
Petersová Yveta 2.hod odpadá NJ 1.B (NJ2)   Kurz
  3.hod supl. (Br) NJ 3.A8 (NJ) (M1)  
Stančík Vladimír 1.hod odpadá AJ 1.B (AJ2)   Kurz
  3.hod odpadá D 1.A   Kurz
  4.hod přesun << D 2.A (V) z 8.hod
  5.hod

Jídelna - dohled

 
  5.hod odpadá D 1.B   Kurz
  8.hod přesun >> D 2.A   na 4.hod
Střílková Lucie 6.hod navíc ŠJ 6.A8 (ŠJ) (J2)  
  7.hod odpadá ŠJ 6.A8 (ŠJ)   zrušeno
  8.hod odpadá ŠJ 1.A (ŠJ2)   Kurz
Tkadlec Tomáš 4.hod odpadá M 5.A8   Kurz
Trinkewitzová Kamila 2.hod přesun << Fy 2.B (V6) z 8.hod
  4.hod odpadá M 1.B   Kurz
  8.hod přesun >> Fy 2.B   na 2.hod
Volková Gabriela 2.hod odpadá AJ 5.A8 (AJ2)   Kurz
Zakopalová Eva 1.hod přesun << Fy 3.A (Fy) z 8.hod
  1.hod odpadá Fy 1.A   Kurz
  6.hod odpadá Fy 1.B (S1)   Kurz
  7.hod odpadá Fy 1.B (S2)   Kurz
  8.hod přesun >> Fy 3.A   na 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.- 9. hod Kurz

1.A8 4.hod Bi   (Ch) supluje Malík Filip (Hs)
1.B

0.- 9. hod Kurz

2.A 4.hod D   (V) přesun << Stančík Vladimír z 8.hod
  4.hod Ch     odpadá   (Jr)
  8.hod D     přesun >>   na 4.hod
2.A8 1.hod IVT VT1 (VT1) spojí Langer Viktor (Ka)
2.B 2.hod Fy   (V6) přesun << Trinkewitzová Kamila z 8.hod
  2.hod ZSV     odpadá   (Ka)
  8.hod Fy     přesun >>   na 2.hod
3.A 1.hod Fy   (Fy) přesun << Zakopalová Eva z 8.hod
  1.hod CJ     přesun >>   na 2.hod
  2.hod CJ   (V2) přesun << Halaštová Kateřina z 1.hod
  2.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  2.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  3.hod IVT   (VT1) navíc Mlnařík Jiří  
  3.hod Bi     odpadá   (Jr)
  4.hod IVT   (VT1) navíc Mlnařík Jiří  
  4.hod AJ AJ2   přesun >>   na 31.1. (Út) 3.hod
  4.hod AJ AJ1   přesun >>   na 31.1. (Út) 3.hod
  5.hod IVT VT2   odpadá   (Ka)
  5.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
  6.hod IVT VT2   odpadá   (Ka)
  6.hod IVT VT1   odpadá   (Ml)
  8.hod Fy     přesun >>   na 1.hod
3.A8 1.hod Z   (V6) přesun << Gardašová Olga z 31.1. (Út) 7.hod
  1.hod Ch     odpadá   (Jr)
  3.hod NJ NJ (M1) supluje Petersová Yveta (Br)
  4.hod Fy   (V7) navíc Bergová Barbora  
  4.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  4.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
3.B 2.hod NJ NJ (J2) supluje Chýlková Renáta (Br)
  3.hod D   (Bi) přesun << Ehl Richard z 7.hod
  3.hod TV Dív   odpadá   (Hs)
  3.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod Bi   (Bi) přesun << Malík Filip z 8.hod
  7.hod D     přesun >>   na 3.hod
  8.hod Bi     přesun >>   na 6.hod
4.A 5.hod NJ NJ (S3) supluje Halaštová Kateřina (Br)
5.A8

0.- 9. hod Kurz

6.A8 2.hod D   (V) přesun << Němec Jakub z 5.hod
  2.hod Bi     odpadá   (Jr)
  5.hod D     přesun >>   na 2.hod
  6.hod ŠJ ŠJ (J2) navíc Střílková Lucie  
  7.hod NJ NJ   odpadá   (Br)
  7.hod ŠJ ŠJ   odpadá   (St)
  8.hod Geol     přesun >>   na 31.1. (Út) 5.hod
7.A8 5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  5.hod TV Dív   odpadá   (Rž)
  8.hod MeV     odpadá   (Rž)
8.A8 5.hod TV Chl   odpadá   (Jan)
  6.hod TV Dív   odpadá   (Hs)

Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 0.- 9. hod - Kašlík Ondřej
1.B, 0.- 9. hod - Janíček Jakub
5.A8, 0.- 9. hod - Růžičková Veronika

 

Zpracováno v systému Bakaláři