Školská rada

Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 20.11.2014 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé:

  1. Mgr. Blanka Kučerová, Vidče 499, 75653
  2. Gabriela Repáková, Rožnov p. R,. Kulturní 1784, 75661

2) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni za pedagogické pracovníky:

  • Ivan Mynář, Valašská Bystřice 400, 75627
  • Mgr. Tomáš Tkadlec, Rožnov p. R., Travinářská 765 75661

Mgr. Petr Solanský , předseda volební komise

 

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy


Školská rada Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

Složení Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm v letech 2015 – 2017
(členy školské rady můžete kontaktovat e-mailem na uvedených adresách)

 

Členové jmenováni zřizovatelem:

  • Ing. Jan Kučera MSc.  
  • Mgr. Petr Kopecký PhD.  

Členové voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

  • Mgr. Blanka Kučerová  
  • Gabriela Repáková  

Členové voleni pedagogickými pracovníky:

  • Ivan Mynář, předseda školské rady  
  • Mgr. Tomáš Tkadlec  

Zápisy:

Školská rada 13. 9. 2017

Školská rada 26. 9. 2016

Školská rada 5. 10. 2015

Školská rada 9. 1. 2015

Školská rada 8.10.2014

Školská rada 6. 11. 2013

Školská rada 4. 4. 2013

Školská rada 9. 2. 2012

Školská rada 12. 4. 2011

Školská rada 4. 10. 2010

Školská rada 3. 5. 2010

Školská rada 1. 3. 2010

Školská rada 21. 10. 2009

Školská rada 13. 1. 2009

Školská rada 20. 4. 2009

Školská rada 22. 6. 2009

Komentáře nejsou povoleny.