Školní poradenské pracoviště

Na naší škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracovníci ŠPP nabízejí pomoc při řešení výukových, výchovných i jiných problémů, při jejich řešení spolupracují. Zajišťují také kariérové poradenství, individuální pomoc žákům a jejich rodičům ve studijních, osobních i rodinných problémech, realizují programy prevence patologických jevů apod.

Výhodou ŠPP je, že umožňuje poskytnout pomoc okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, kteří se opírají o znalosti prostředí a atmosféry školy. Jsou snadno dosažitelní pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.

Poskytování poradenských služeb je bezplatné.

Důraz klademe na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků, ŠPP zaručuje důvěrnost a ochranu osobních údajů.

Ke konzultacím se objednávejte nejlépe telefonicky nebo emailem, bez objednání lze každého pracovníka ŠPP navštívit v jeho konzultačních hodinách.

Služby ŠPP zabezpečují:

  • výchovný poradce
  • školní psycholog
  • školní metodik prevence
  • kariérový poradce

Výchovná poradkyně, kariérová poradkyně

Mgr. Kateřina Halaštová

koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

kariérové poradenství

E-mail: khalastova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
středa 8:00 – 8:45
středa 12:30 – 13:15

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, mailem, osobně).

Školní psycholožka

PhDr. Mgr. Andrea Bernátková

odborná psychologická pomoc a podpora

E-mail: andrea.bernatkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 054, 602 738 738

Konzultační hodiny:
úterý 7:00 – 12:00; 15:00 – 17:00 (pro objednané)
čtvrtek 7:00 – 12:30

V případě zájmu o konzultaci se prosím objednejte buď emailem, telefonicky nebo osobně. Krizová intervence je možná okamžitě.

Školní metodičky prevence

Mgr. Šárka Hlaváčová

organizace preventivních programů

E-mail: shlavacova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 045

Konzultační hodiny:
středa 7:30 – 8:00

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

 

Mgr. Gabriela Volková

řešení rizikového chování

E-mail: gvolkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
středa 13:20 – 14:05

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

 

Kariérový poradce

Mgr. Jakub Němec

kariérové poradenství

E-mail: jnemec@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 041

Konzultační hodiny:
pátek 8:00 – 8:45

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, mailem, osobně).