Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2019/20

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2019/20:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 60 žáků
Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 28 žáků

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku, která proběhne formou písemných testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace.
Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

Jednotné testy proběhnou:
 

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 16. 4. 2019 17. 4. 2019 13. 5. 2018 14. 5. 2018
čtyřletý 12. 4. 2019 15. 4. 2019 13. 5. 2019 14. 5. 2019

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz
Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2019.

RNDr. Alena Gallová
Rožnov pod Radhoštěm 14. 1. 2019