Posunutí termínů přijímacích zkoušek

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek následujícím způsobem:

Studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 5. 5. 2021 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
čtyřletý 3. 5. 2021 4. 5. 2021

Podrobný časový rozvrh